Обменно бюро

Сделки от валутния портфейл

Представяме нов модел в офертата на интернетно обменно бюро Cinkciarz.pl, което като първо в Полша дава възможност за сделка за обмяна на валута в рамките на валутния портфейл за по-малко от 10 секунди!

Предимства на валутния портфейл

 • Най-изгодни курсове на валути са достъпни 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата
 • Дава достъп към 24 валути в оферта, без да е необходимо откриване на над десет платени валутни сметки в банки
 • Позволява реализация на сделки за обмяна на валута за по-малко от 10 секунди
 • Дава възможност на преводи онлайн в чужда валута към 21 банки а също към 28 банки в PLN
 • Позволява изпълнение на няколко операции в рамките на едно захранване на портфейла
 • Гарантира достоверни курсове, основани на основата на борсовите котировки
 • Дава възможност за обмяна на валута на притежатели на сметки в две различни банки
 • Позволява извършване на сделки 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата
 • Валутният портфейл е решение за твоя джоб!

Как действа това?

 • Захранваш валутен портфейл
 • Когато парите бъдат осчетоводени, можеш да купуваш, продаваш или обменяш валути по Интернет
 • Проверяваш курса, на която и да е валута достъпна във валутния портфейл и сключваш сделка
Как да се започне? Помощ
Регистрирай се в обменно бюро Cinkciarz.pl
Добавяй свои банкови сметки
Зареди валутния портфейл
Обменяй валути от валутния портфейл