Rachunek

Rachunek transakcyjny Conotoxia Forex cTrader oferuje bezpośredni dostęp do płynności oferowanej przez największe instytucje finansowe na świecie, wraz z najbardziej przejrzystymi warunkami transakcyjnymi.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Szczegóły rachunku Conotoxia Forex cTrader

Rachunek transakcyjny w Conotoxia Ltd. bazuje na najnowocześniejszej infrastrukturze, która pozwali Tobie korzystać z elastycznej dźwigni finansowej oraz zaawansowanej technologii z błyskawicznym czasem wykonywania zleceń, nawet dla zleceń od 0,01 lota. Dzięki naszej ofercie, każdy inwestor otrzymuje te same, uczciwe i nieskomplikowane warunki transakcyjne.

Waluty bazowe rachunku EUR, USD, GBP, PLN
Minimalny depozyt 100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 400 PLN
Poziomy ostrzegawcze Margin Call 100%, Stop Out 50%
Ochrona Ujemnego Salda Tak
Metody wpłat Karta płatnicza/kredytowa, Przelew bankowy (Pay-by-link), Blik
Egzekucja STP/NDD
Typ spreadu Zmienny, ceny z rynku międzybankowego
Dostępne dźwignie 1:30, 1:20, 1:10, 1:1,
Minimalna wielkość zlecenia 0,01 lot (mikro)
Maksymalna wielkość zlecenia (w jednej transakcji) 100 lot
Scalping, Hedging Dozwolony
Algo Trading Dozwolony
Platforma transakcyjna cTrader
Prowizja Od 40 USD za 1 milion obrotu

cTrader

  • cTrader
  • cAlgo
  • cMobile Android
  • cMobile iOS
  • cTrader Web
Pary walutowe 70
Indeksy CFD 14
Towarowe kontrakty CFD 3
Metale szlachetne 4

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oficjalnie ogłosił nowe rozwiązania w zakresie handlu produktami CFD dla klientów detalicznych. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2018 r.

Podjęte działania mają na celu ochronę klientów detalicznych. Ograniczają one dźwignię finansową między 10:1 a 30:1. Obejmują także poziom zamknięcia pozycji tzw. Close Out (standardowy wymóg minimalnego depozytu zabezpieczającego 50%) wraz z ochroną ujemnego salda.

Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych:

30:1 - Major Currency Pairs,

20:1 - Non-Major Currency Pairs, Gold and Major Indices,

10:1 - Commodities except Gold and Non-Major Equity Indices.

Maksymalna dźwignia dla klientów profesjonalnych:

200:1 - Major Currency Pairs, Non-Major Currency Pairs,

100:1 - Gold and Major Indices,

100:1 - Commodities except Gold and Non-Major Equity Indices.

Każdy klient detaliczny może ubiegać się o status klienta profesjonalnego, składając formalny wniosek. Rozpatrzenie wniosku i decyzja o zmianie statusu będą uzależnione od tego, czy wnioskodawca spełnia odpowiednie kryteria.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce kategoryzacji klientów.

Zasady ochrony klientów

Ograniczenia dźwigni finansowej

Conotoxia Ltd. jest zobowiązana do ograniczenia dźwigni na instrumentach finansowych oferowanych dla klientów detalicznych w granicach 30:1-10:1. Klienci profesjonalni mogą wybrać dźwignię do poziomu 200:1. Pamiętaj, że wyższa dźwignia może przynosić zwiększone zyski, ale również większe straty.


Ochrona konta przed saldem ujemnym

Konta klientów detalicznych są objęte ochroną przed saldem ujemnym, wprowadzoną przez ESMA. Oznacza to, że klienci detaliczni nie mogą stracić więcej środków, niż zainwestowali. Nie mamy obowiązku oferowania takiej ochrony dla kont klientów profesjonalnych, co oznacza możliwość deficytu na koncie. Conotoxia Ltd. będzie jednak traktować wszystkie konta w ten sam sposób, oferując ochronę przed saldem ujemnym wszystkim klientom.


Zasady najlepszej realizacji

Conotoxia Ltd. zobowiązuje się jak najlepiej realizować zlecenia wszystkich klientów. Pomimo możliwości stosowania tego obowiązku inaczej w zależności od kategorii klientów, wykonujemy wszystkie zlecenia w oparciu o te same zasady realizacji.


Ostrzeżenie o ryzyku i inne komunikaty

Conotoxia Ltd. komunikuje się z klientami w sposób uczciwy, jasny i niewprowadzający w błąd. W komunikacji z klientami detalicznymi mamy obowiązek używać prostego języka, przedstawiając zarówno wady, jak i korzyści wynikające z instrumentów opierających się na dźwigniach finansowych. Komunikujemy się w ten sam sposób ze wszystkimi klientami bez względu na kategoryzację.


Fundusz rekompensaty inwestorów

Conotoxia Ltd. jest członkiem funduszu ICF (Investor Compensation Fund), który obejmuje i chroni kwalifikujące się inwestycje do sumy 20000 EUR na klienta. Więcej informacji uzyskasz pod adresem: www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.


Segregacja środków klienta

Wszystkie środki zdeponowane na kontach klientów Conotoxia Ltd. są przechowywane na osobnych rachunkach bankowych zgodnie z zasadami CySEC Directive DI87-01.


Usługi Rzecznika Finansowego

Conotoxia Ltd. będzie starać się rozwiązywać wszystkie kwestie, które mogą się pojawiać. Jeżeli nie będziesz usatysfakcjonowany z naszego rozpatrzenia sprawy, możesz ją skierować do cypryjskiego rzecznika finansowego: www.financialombudsman.gov.cy


Rekategoryzacja

W celu uzyskania wyższego poziomu ochrony klienta, możesz w dowolnym momencie wystąpić o zmianę kategorii konta.


Rozpocznij chat