Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych

15-03-2019 03:00

Priorytet Kraj Prognoza Poprzedni
MEDIUM jp Japonia JP -0.1% -0.1%

Powiązane wydarzenia

Zobacz wszystkie wydarzenia
Czas Kraj Wydarzenie Priorytet
  24-09-2018 23:50 jp Japonia JP Protokół z Posiedzenia BoJ dot. polityki monetarnej HIGH
  25-09-2018 05:35 jp Japonia JP Przemówienie BoJ Kuroda MEDIUM
  27-09-2018 06:35 jp Japonia JP Przemówienie BoJ Kuroda MEDIUM
  19-10-2018 06:35 jp Japonia JP Przemówienie Prezesa BoJ Kurody MEDIUM
  31-10-2018 05:00 jp Japonia JP Raport kwartalny BOJ HIGH
  04-11-2018 23:50 jp Japonia JP Protokół z Posiedzenia BoJ dot. polityki monetarnej HIGH
  05-11-2018 01:00 jp Japonia JP Przemówienie Prezesa BoJ Kurody MEDIUM
  07-11-2018 01:30 jp Japonia JP BoJ Funo Speech MEDIUM
Rozpocznij chat