Regulacje i bezpieczeństwo

Ważne, żeby przed otwarciem rachunku lub rozpoczęciem handlu na rynku OTC zapoznać się z dokumentacją prawną i informacjami na naszej stronie internetowej.

Handel FX / CFD wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka i może spowodować utratę całości zainwestowanego kapitału.

Rozpocznij chat