Dokumenty i komunikaty

Przed otwarciem rachunku lub rozpoczęciem handlu na rynku OTC zapoznaj się z dokumentacją prawną oraz dokumentami i informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Handel FX / CFD wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka i może spowodować utratę całości zainwestowanego kapitału.

Rozpocznij chat