Komentarze audio

13.07.2018 | 15:42

Podsumowanie tygodnia (popołudniowy komentarz audio z 13.07.2018)

Rynek przyzwyczaja się do zaburzeń handlu zagranicznego jeżeli ich finalnym rezultatem będzie zmniejszenie obostrzeń celnych i pozacelnych.


12.07.2018 | 16:23

Rynek surowców (popołudniowy komentarz audio z 12.07.2018)

Rynek surowców coraz bardziej wrażliwy na ryzyka związane z handlem zagranicznym.


11.07.2018 | 16:00

Rynek nie ucieknie od geopolityki (popołudniowy komentarz audio z 11.07.2018)

Coraz większe powiązanie geopolityki z rynkiem?


10.07.2018 | 16:05

Decyzja RPP (popołudniowy komentarz audio z 10.07.2018)

Mimo nowych projekcji makroekonomicznych jutrzejsze posiedzenie Rady nie powinno wpłynąć na zaburzenie kursem złotego.


06.07.2018 | 15:55

Najważniejsze tematy tygodnia (popołudniowy komentarz audio z 06.07.2018)

Podsumowanie kluczowych wydarzeń na rynku walutowym w mijającym tygodniu.


05.07.2018 | 16:05

"Minutes" Fed (popołudniowy komentarz audio z 05.07.2018)

Im bardziej FOMC będzie zaniepokojone negatywnym wpływem handlu zagranicznego tym paradoksalnie lepiej dla złotego w najbliższych godzinach.