Komentarz audio z 14.05.2015

14.05.2015 13:33|Marcin Lipka

Gorsze dane z USA oraz prawdopodobna rewizja w dół PKB za pierwszy kwartał, przecenia USD. Rosyjski Bank Centralny sprzedaje ruble, by przeciwdziałać wzmocnieniu się lokalnej waluty. Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu.


Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl

Powyższy komentarz audio nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Cinkciarz.pl Sp. z o.o. jest zabronione.

Zobacz również:

13.05.2015 | 17:38

Popołudniowy komentarz audio z 13.05.2015

Szersze spojrzenie na amerykańskie dane o sprzedaży detalicznej. Gdyby były publikowane w relacji...

13.05.2015 | 13:53

Komentarz audio z 13.05.2015

Czy mamy szansę na powrót do aprecjacji PLN w relacji do euro? Więcej informacji jak Grecja spłac...

12.05.2015 | 17:27

Popołudniowy komentarz audio z 12.05.2015

Kuriozalna sytuacja w Grecji. Kraj spłaca pożyczkę dla MFW swoim wkładem do MFW? Bardzo dobre o k...

12.05.2015 | 13:57

Komentarz audio z 12.05.2015

Ruchy na rynku obligacji skarbowych są głównym powodem zmian na rynku walutowym. Kwestie politycz...

Rozpocznij chat