Nowości

Komentarze walutowe

Komentarz walutowy z 23.06.2017

Nieco gorsze od oczekiwań dane PMI ze strefy euro bez wpływu na wspólna walutę. Bullard o agresywnej ścieżce zacieśniania monetarnego w USA. Funt nieco wsparty przez komentarze Kristin Forbes o konieczności podniesienia stóp procentowych. Złoty pozostaje stabilny po wczorajszym popołudniowym umocnieniu.

Popołudniowy komentarz walutowy z 22.06.2017

Zamówienia w brytyjskim przemyśle na najwyższym poziomie od 1988 r., ale wpływ na funta ograniczony. Polska waluta osłabiona przez gorszy globalny sentyment - relacja euro i franka do złotego nadal blisko dwumiesięcznych szczytów.

Komentarz walutowy z 22.06.2017

Prawdopodobna pauza w cokwartalnych podwyżkach stóp procentowych Fedu nie pozwala wzmacniać się dolarowi. Nierównomierny wpływ zmian ceny ropy naftowej na waluty krajów rozwijających się. Złoty jest dość słaby i silnie uzależniony od zmian globalnego sentymentu.

Komentarz walutowy z 21.06.2017

Przecena na rynku ropy psuje nastroje i obniża oczekiwania inflacyjne. Wartość funta w relacji do dolara spada do dwumiesięcznych minimów. Silny dolar i spadki cen ropy osłabiają złotego.