O nas

Proces rekrutacji

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole, sprawdź kogo poszukujemy i jak przebiega proces rekrutacji.

Profil kandydata

Poszukujemy osób, które wniosą do zespołu cechy pozwalające na wspólne osiąganie celów. Jesteśmy także ciekawi Twoich sukcesów w pracy nad projektami wymagającymi samodzielności, pokonywania trudności i efektywnej współpracy z innymi. Ważne są dla nas Twoje motywacje i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Cenimy umiejętności interpersonalne, takie jak zdolność do efektywnego komunikowania się z innymi oraz pracy w zespole. Bierzemy pod uwagę cechy specyficzne dla danego stanowiska pracy, np. łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności analityczne, umiejętności poszukiwania informacji czy kreatywność.

Etapy procesu rekrutacji

W zależności od stanowiska możesz spotkać się ze zróżnicowanym postępowaniem rekrutacyjnym. Dokumenty aplikacyjne segregujemy według zgodności kwalifikacji kandydatów z opisanymi w ofercie pracy wymaganiami. Osoby, które spełniają większość kryteriów, mają dużą szansę na spotkanie rekrutacyjne w siedzibie firmy. Kandydaci z oddalonych od Zielonej Góry miejscowości mogą spodziewać się wstępnej rozmowy telefonicznej. W spotkaniu rekrutacyjnym biorą zwykle udział managerowie zainteresowanych działów, specjaliści danej dziedziny lub technologii oraz pracownik działu HR.

Zawsze prosimy o zaprezentowanie dorobku zawodowego i umiejętności. W procesie rekrutacji możesz spodziewać się również zaproszenia do wykonania zadania praktycznego, weryfikacji posiadanych przez Ciebie informacji za pomocą testu, oceny portfolio czy też symulacji rozmowy z klientem. Wszystkie te elementy pozwalają nam na ocenę wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku. Istotnym kryterium oceny kandydatury jest także znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego.

Program praktyk i staży

Do odbywania praktyk zawodowych w Cinkciarz.pl zapraszamy szczególnie osoby związane z branżą nowych technologii i IT. Praktyki w naszej firmie to:

  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i zatrudnienia dla najlepszych praktykantów;
  • merytoryczne wsparcie doświadczonych specjalistów w branży;
  • okazja do weryfikacji kompetencji oraz rozwinięcia zainteresowań;
  • indywidualnie ustalone godziny i czas trwania współpracy;
  • pierwszy krok do uzyskania niezależności finansowej.

Wiele osób pozostało z nami po zakończeniu praktyk, podejmując pracę dostosowaną do swoich możliwości czasowych. Ty też możesz w ten sposób rozpocząć karierę w Cinkciarz.pl.

Rozpocznij chat

  Uprzejmie informujemy, że uruchomienie usług w USA jest planowane na czwarty kwartał 2017 r. Aktualnie na całym terytorium Stanów Zjednoczonych trwa procesowanie wniosków licencyjnych pozwalających na świadczenie usług przekazów pieniężnych. Wymogi regulacyjne zostały spełnione już w 30 stanach. W oczekiwaniu na komplet licencji, trwają operacyjne przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usług w USA. O postępach będziemy informować na bieżąco w komunikatach spółki. Zamknij okno

Serwis w j. angielskim to Conotoxia, a w j. polskim to Cinkciarz. Dwie marki, te same usługi. Już wkrótce w USA (NMLS #1504617)

Dowiedz się więcej Dzięki, rozumiem

Wybierz kraj zamieszkania i język

Other countries - go to english website