O nas

Zasady ładu korporacyjnego

Spółka Conotoxia Sp. z o.o. posiada licencję instytucji płatniczej. Cinkciarz.pl Sp. z o.o. działa w imieniu i na rzecz Conotoxii Sp. z o.o., z którą zawarł umowę agencyjną.

To oznacza, że Cinkciarz.pl i Conotoxia są hybrydą, mogą świadczyć usługi przekazów pieniężnych, płatności, przelewów oraz wymiany walut.

Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. wdrożyła zasady ładu korporacyjnego w zakresie:

 1. Struktury Organizacyjnej,
 2. Opracowania długofalowej strategii działania,
 3. Relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej,
 4. Uregulowania pracy Organu Zarządzającego regulacją wewnętrzną,
 5. Uregulowania pracy Zgromadzenia Wspólników regulacją wewnętrzną,
 6. Polityki wynagradzania,
 7. Polityki informacyjnej,
 8. Działalności promocyjnej, reklamowej i relacji z Klientami,
 9. Systemu kontroli wewnętrznej,
 10. Systemu zarządzania ryzykiem.

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. informuje, że nie stosuje zasad określonych w Rozdziale 4. Spółka nie zdecydowała się na powołanie Rady Nadzorczej, ponieważ w ocenie Spółki powołanie Rady Nadzorczej nie jest konieczne ze względu na ograniczoną skalę działalności w obszarze usług płatniczych – działalność jako agent w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej. Kolegialność podejmowania decyzji w ramach organizacji została zapewniona poprzez powołanie wieloosobowego Zarządu. Spółka reprezentuje pogląd, że jest to wystarczające do bezpiecznego, kolegialnego zarządzania organizacją. W efekcie Spółka odstąpiła od realizacji Rozdziału 4 Organ nadzorujący.

Cinkciarz.pl Sp. z o.o. informuje, że nie stosuje zasad określonych w Rozdziale 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klientów ze względu na to, iż Spółka nie nabywa i nie zarządza aktywami na ryzyko klienta.

Zarząd:

Marcin Pióro – Prezes Spółki,
Grzegorz Dribczak – Członek Zarządu,
Robert Grzegorz Górny – Członek Zarządu,
Dominik Wojtasik – Członek Zarządu,
Piotr Kiciński –Wiceprezes Zarządu.

Schemat organizacyjny

 

Conotoxia

 

Conotoxia Sp. z o.o. stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".

Conotoxia Sp. z o.o. wdrożyła zasady ładu korporacyjnego w zakresie:

 1. Struktury Organizacyjnej,
 2. Opracowania długofalowej strategii działania,
 3. Relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej,
 4. Uregulowania pracy Organu Zarządzającego regulacją wewnętrzną,
 5. Uregulowania pracy Zgromadzenia Wspólników regulacją wewnętrzną,
 6. Polityki wynagradzania,
 7. Polityki informacyjnej,
 8. Działalności promocyjnej, reklamowej i relacji z Klientami,
 9. Systemu kontroli wewnętrznej,
 10. Systemu zarządzania ryzykiem.

Conotoxia Sp. z o.o. informuje, że nie stosuje zasad określonych w Rozdziale 4. Spółka nie zdecydowała się na powołanie Rady Nadzorczej, ponieważ w ocenie Spółki powołanie Rady Nadzorczej nie jest konieczne ze względu na ograniczoną skalę działalności, polegającą na świadczeniu usług płatniczych. Kolegialność podejmowania decyzji w ramach organizacji została zapewniona poprzez powołanie wieloosobowego Zarządu. Spółka reprezentuje pogląd, że jest to wystarczające do bezpiecznego, kolegialnego zarządzania organizacją. W efekcie Spółka odstąpiła od realizacji Rozdziału 4 Organ nadzorujący.

Conotoxia Sp. z o.o. informuje, że nie stosuje zasad określonych w Rozdziale 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klientów ze względu na to, iż Spółka nie nabywa i nie zarządza aktywami na ryzyko klienta.

Zarząd:

Marcin Pióro – Prezes Zarządu,
Grzegorz Dribczak – Członek Zarządu,
Robert Grzegorz Górny – Członek Zarządu,
Dominik Wojtasik – Członek Zarządu.

Schemat organizacyjny