Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania płatności. Jeśli posiadasz stałe zlecenie w naszym kantorze, możesz zlecić, aby Cinkciarz.pl co miesiąc automatycznie pobierał środki na pokrycie należności z Twojego konta bankowego. Do Twoich obowiązków należy jedynie zapewnienie środków na rachunku w terminie realizacji płatności.

Dlaczego polecenie zapłaty jest przydatne?

 • Pozwala na automatyczne realizowanie płatności wprost z Twojego rachunku bankowego
 • Nie musisz już pamiętać o terminach płatności za walutę przy stałym zleceniu w Cinkciarz.pl
 • Udzielając zgody na polecenie zapłaty Twój bank razem z kantorem Cinkciarz.pl będą czuwać nad terminowym realizowaniem płatności
 • Masz pełną kontrolę nad swoimi pieniędzmi
 • Możesz w każdej chwili zrezygnować z polecenia zapłaty
 • Nie musisz martwić się nieterminowymi płatnościami

Jak to działa?

 • Załóż polecenie zapłaty
 • Przypisz polecenie zapłaty do stałego zlecenia w Cinkciarz.pl
 • Zadbaj o to, aby na Twoim koncie bankowym dedykowanym do obsługi polecenia zapłaty znajdowały się środki na pokrycie transakcji realizowanej w Cinkciarz.pl na minimum 10 dni roboczych przed zdefiniowanym dniem stałego zlecenia
 • Twój Bank automatycznie pobierze ustaloną należność z Twojego konta bankowego 10 dni roboczych przed zdefiniowanym dniem stałego zlecenia. Jeżeli na koncie nie będzie wymaganej kwoty, operacja zostanie powtórzona 2 dni robocze później. Jeśli również w tym przypadku na koncie nie będzie wymaganej kwoty, transakcję należy opłacić samodzielnie. Za każdą próbę pobrania należności zapłacisz 2 złote. Informacje o kluczowych etapach procesu będą wysyłane na Twoją skrzynkę e-mail

Jak założyć polecenie zapłaty?

 • W panelu użytkownika wybierz opcję Usługi, a następnie Polecenie zapłaty
 • Kliknij przycisk Dodaj polecenie zapłaty (w prawym górnym rogu strony)
 • Wypełnij dane formularza zgodnie z ich przeznaczeniem, a następnie kliknij przycisk Dodaj
 • Wygenerowano umowę polecenia zapłaty. Aby umowa stała się wiążąca, należy ją potwierdzić klikając w link aktywacyjny wysłany na e-mail podany w ustawieniach konta. Link jest aktywny przez 24 godziny
 • Pobierz dokument zgody na obciążenie rachunku, wydrukuj, podpisz i wyślij do Cinkciarz.pl
 • O zakończeniu procesu aktywacji polecenia zapłaty zostaniesz poinformowany drogą e-mailową

Jak przypisać polecenie zapłaty do stałego zlecenia?

 • W panelu użytkownika wybierz opcję Usługi, a następnie Stałe zlecenia
 • Wybierz stałe zlecenie, do którego chcesz przypisać polecenie zapłaty klikając opcję Wyświetl w kolumnie Akcje
 • Kliknij przycisk Polecenie zapłaty w prawym górnym rogu strony
 • Wybierz rachunek do obciążenia
 • Kliknij przycisk Zatwierdź konto do polecenia zapłaty
 • W celu odłączenia stałego zlecenia od polecenia zapłaty kliknij przycisk Anuluj polecenie zapłaty

Opłaty

Opłata za obsługę pojedynczego formularza wynosi 5 złotych (opłata zostanie dołączona jednorazowo do pierwszej transakcji i stanowić będzie dodatkową pozycję na fakturze). W przypadku nie wykonania transakcji, należność 5 zł należy wysłać na rachunek bankowy Cinkciarz.pl w ciągu 10 dni roboczych od założenia polecenia zapłat

Opłata za każdą próbę pobrania należności z Twojego konta bankowego wynosi 2 złote (odbywają się maksymalnie dwie próby)

Rozpocznij chat