O nas

Oferty pracy

Najważniejszym kapitałem naszego biznesu są ludzie. Dlatego poszukujemy osób, które, tak jak my, chcą przekształcać pomysły w konkretne rozwiązania.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (adres poczty elektronicznej: kontakt@cinkciarz.pl ) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie niniejszej zgody. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:

 • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, jak również o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii.
 • dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 • przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres: kontakt@cinkciarz.pl,
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa) oraz do każdego podmiotu zastępującego ww. organ nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych,
 • podanie przeze mnie danych osobowych oraz fotografii w mojej ofercie pracy jest dobrowolne.

Jednocześnie zezwalam Cinkciarz.pl sp. z o.o. na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na załączonej do dokumentów aplikacyjnych fotografii w celu przeprowadzenia rekrutacji.

 


 

 

Software Development Team (Java, PHP, .NET, iOS, Android)

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączycie jako cały zespół, razem z nami będziecie:

 • tworzyć i rozwijać różnorodne innowacyjne produkty fintech dla firm z naszej grupy kapitałowej.

Czego wymagamy:

 • doświadczenia w realizacji projektów IT,
 • specjalizacji w jednej z technologii takich jak: Java, PHP, .NET, Android, iOS,
 • znajomości kluczowych frameworków oraz narzędzi dla danej technologii,
 • praktycznej znajomości i doświadczenia w programowaniu zwinnym (np. Scrum),
 • znajomości zasad tworzenia czystego kodu i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętności pisania testów jednostkowych,
 • znajomości wzorców projektowych,
 • umiejętności pracy z innymi zespołami,
 • umiejętności analitycznych,
 • samozarządzalności.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Zespół Programistów (Java, PHP, .NET, iOS, Android).

 


 

 

Software Development Team (Java, PHP, .NET, iOS, Android) - Warszawa

Miejsce pracy:

Warszawa - Centrum

Jeżeli do nas dołączycie jako cały zespół, razem z nami będziecie:

 • tworzyć i rozwijać różnorodne innowacyjne produkty fintech dla firm z naszej grupy kapitałowej.

Czego wymagamy:

 • doświadczenia w realizacji projektów IT,
 • specjalizacji w jednej z technologii takich jak: Java, PHP, .NET, Android, iOS,
 • znajomości kluczowych frameworków oraz narzędzi dla danej technologii,
 • praktycznej znajomości i doświadczenia w programowaniu zwinnym (np. Scrum),
 • znajomości zasad tworzenia czystego kodu i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętności pisania testów jednostkowych,
 • znajomości wzorców projektowych,
 • umiejętności pracy z innymi zespołami,
 • umiejętności analitycznych,
 • samozarządzalności,
 • Product Ownera / Analityka Biznesowego w składzie zespołu.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Zespół Programistów (Java, PHP, .NET, iOS, Android) - Warszawa.

 


 

 

Software Development Manager

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • współpracował z Head of Products w procesie planowania i tworzenia oprogramowania,
 • współpracował z Działem Infrastruktury IT przy wdrażaniu oprogramowania,
 • brał udział w tworzeniu i optymalizacji procesów - Continuous Delivery, Scrum, DevOps, itp.,
 • współpracował z HR w procesie rekrutacji,
 • brał udział w budowaniu efektywnych zespołów oraz zapewniał zasoby do realizowanych projektów,
 • współtworzył plany rozwoju pracowników,
 • koordynował politykę szkoleniową - organizował szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, wyjazdy na konferencje,
 • motywował i wspierał pracowników,
 • wspierał budowę efektywnej kultury organizacyjnej.

Czego wymagamy:

 • wykształcenia wyższego związanego z IT,
 • znajomości metodyk wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania projektami IT,
 • doświadczenia w pracy na stanowisku liderskim,
 • znajomości trendów technologicznych,
 • zdolności osiągania założonych celów,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomości narzędzi zarządzania zadaniami i dokumentowania - np. JIRA i Confluence,
 • rozwiniętych umiejętności miękkich - w tym: komunikacyjnych i przywódczych,
 • doskonałej organizacji osobistej oraz umiejętności priorytetyzacji i wykonywania wielu zadań jednocześnie,
 • ambicji, proaktywności, inicjatywy.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenie w pracy w środowisku zwinnym,
 • potwierdzone doświadczenie w zarządzaniu ludźmi (na stanowisku kierownika, lidera zespołu lub koordynatora),
 • doświadczenie w formalnym planowaniu rozwoju osobistego, indywidualnym zarządzaniu zespołem oraz procesem wytwarzania oprogramowania,
 • doświadczenie w metodach doskonalenia procesów.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Software Development Manager.

 


 

 

Programista iOS

 

Miejsce pracy:

Warszawa/Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • pracował w zespole nad tworzeniem aplikacji na platformy iOS, watchOS i tvOS,
 • brał aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę,
 • tworzył niezależne od platformy biblioteki w języku Swift.

Czego wymagamy:

 • minimum 2 lat profesjonalnego doświadczenia w programowaniu,
 • podstawowej znajomości języka Swift,
 • praktycznej znajomości Git lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomości zasad pisania czystego kodu,
 • dobra znajomości wzorców projektowych,
 • znajomości języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywności i inicjatywy,
 • komunikatywności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • znajomość środowiska Xcode,
 • znajomość Interface Buildera oraz zagadnień związanych z Auto Layoutem,
 • znajomość podejścia Protocol-Oriented Programming,
 • znajomość platformy iOS,
 • praktyczna umiejętność implementowania w iOS wzorca architektonicznego MVP,
 • doświadczenie z REST Web Service,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista iOS / preferowane miejsce pracy.

 


 

 

Programista Android

 

Miejsce pracy:

Warszawa/Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • pracował w zespole nad tworzeniem aplikacji przeznaczonych dla ekosystemu androidowego (Mobile, Wear, TV),
 • brał aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę.

Czego wymagamy:

 • minimum 2 lata profesjonalnego doświadczenia w programowaniu aplikacji na urządzenia mobilne lub jako programista Java,
 • praktycznej znajomości GIT lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomości zasad pisania czystego kodu,
 • dobrej znajomości wzorców projektowych,
 • znajomości języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywności i inicjatywy,
 • komunikatywności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności przewidywania skutków działań w szerszej perspektywie.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • znajomość Gradle, Kotlin, Dagger 2 i/lub Koin, RxJava,
 • znajomość Google Architecture Components,
 • znajomość REST Web Service,
 • znajomość bibliotek wchodzących w skład Google Play Services oraz Support Library,
 • znajomość Android SDK,
 • znajomość Material Design,
 • doświadczenie w pisaniu testów (od jednostkowych przez kontraktowe aż po UI),
 • wkład w projekty open-source lub portfolio własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Android / preferowane miejsce pracy.

 


 

 

Programista Java

 

Miejsce pracy:

Warszawa/Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • projektował i implementował moduły platformy wymiany walut oraz innych projektów fintech rozwijanych przez firmę.

Czego wymagamy:

 • dobrej znajomości Java 1.8,
 • dobrej znajomości wybranych technologii i frameworków (Spring, JPA, Hibernate i inne),
 • znajomości relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
 • umiejętności pisania testów jednostkowych,
 • znajomości GIT,
 • znajomości wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznych.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenie w programowaniu w Java 9,
 • doświadczenie w wykorzystaniu Spring, Spring Boot,
 • doświadczenie w tworzeniu REST Web Services,
 • doświadczenie w tworzeniu testów akceptacyjnych i kontraktowych,
 • znajomość baz NoSQL (MongoDB),
 • doświadczenie w używaniu tzw. brokerów wiadomości,
 • znajomość JavaScript (jQuery, AJAX), XHTML, CSS i standardów W3C,
 • znajomość Domain Driven Design,
 • doświadczenie w CQRS,
 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM / Agile,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Java / preferowane miejsce pracy.

 


 

 

Programista PHP

 

Miejsce pracy:

Warszawa/Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • pracował w zespole nad rozwijaniem aplikacji w technologii PHP,
 • brał udział w pełnym procesie wytwarzania oprogramowania: projektowaniu, implementacji i utrzymaniu,
 • tworzyć innowacyjnych produktów i rozwiązań w zakresie platformy wymiany walut.

Czego wymagamy:

 • bardzo dobrej znajomości PHP oraz programowania obiektowego (minimum 3 lata doświadczenia oraz znajomość frameworków: CakePHP, Symfony lub innych),
 • znajomości relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomości JavaScript (jQuery lub inne),
 • podstawowej znajomości HTML5, CSS3 oraz innych technologii webowych,
 • znajomości GIT (lub innych systemów kontroli wersji),
 • znajomości dobrych praktyk programistycznych,
 • analitycznego umysłu oraz zdolności rozwiązywania problemów,
 • kreatywności i komunikatywności.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • znajomość PHP7,
 • doświadczenie w pracy z API REST (integracja oraz implementacja),
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych (PHPUnit),
 • znajomość standardów W3C,
 • znajomość baz danych NoSQL (np. MongoDB),
 • znajomość architektury mikroserwisów oraz doświadczenie w pracy z nimi,
 • znajomość produktów Atlassian (JIRA, Bitbucket, Confluence).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista PHP / preferowane miejsce pracy.

 


 

 

Programista .NET

 

Miejsce pracy:

Warszawa/Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • projektować oraz budować rozwiązania informatyczne: bezpośrednio wspierające procesy biznesowe wewnątrz firmy, oraz integrujące istniejące lub nowe systemy informatyczne,
 • przeprowadzać analizy wymagań z użytkownikami systemów,
 • współpracować z Analitykami Biznesowymi,
 • tworzyć specyfikację wymagań, dokumentację techniczną i projektową.

Czego wymagamy:

 • bardzo dobrej znajomości C#,
 • znajomości narzędzia MS Visual Studio 2017,
 • znajomości platformy .NET Framework 4.7,
 • znajomości platformy .NET Core 2.0,
 • znajomości baz danych MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL,
 • znajomości technologii async/await,
 • znajomości zagadnień związanych z tworzeniem serwerowych aplikacji wielowątkowych i programowania asynchronicznego,
 • umiejętności analitycznych,
 • znajomości języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • efektywnej organizacji pracy, samodzielności i umiejętności pracy w zespole,
 • dodatkowo punktujemy umiejętność posługiwania się notacją UML oraz znajomość DevExpress.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista .NET / preferowane miejsce pracy.

 


 

 

Front-End Developer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • kodował front-end w oparciu o dostarczone mockup’y i projekty graficzne,
 • kodował strony www typu landing page,
 • tworzył responsywne strony WWW,
 • uczestniczył w pełnym cyklu rozwoju produktów, przy zastosowaniu metodyki Scrum,
 • zapewniał pełną dokumentację techniczną.

Czego wymagamy:

 • bardzo dobrej znajomości standardów W3C,
 • bardzo dobrej znajomości HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery,
 • bardzo dobrej znajomości frameworku Twitter Bootstrap,
 • umiejętności budowy stron zgodnie z zasadami RWD,
 • biegłej znajomości preprocesorów SASS, LESS,
 • umiejętności wykonywania animacji na stronach internetowych,
 • umiejętności zastosowania grafiki wektorowej w formacie SVG na stronach internetowych,
 • umiejętności cięcia i przetwarzania grafiki pod strony internetowe,
 • umiejętności kodowania mailingów,
 • znajomości architektury aplikacji webowych,
 • doświadczenia w pracy z systemem kontroli wersji GIT.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenie w pracy z CSS / jQuery / Bootstrap / React / Node.js,
 • umiejętności graficzne tworzenia elementów interfejsów stron internetowych,
 • podstawy optymalizacji stron pod kątem SEO,
 • znajomość Gulp.js,
 • znajomość standardu CSP,
 • znajomość podstaw programowania w języku PHP, w szczególności z zastosowaniem popularnych framework’ów typu Symphony, CakePHP, etc.
 • znajomość Angular 4, Node JS,
 • znajomość platformy WordPress,
 • znajomość trendów UI/UX,
 • znajomość języka angielskiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Front-End Developer.

 


 

 

UX Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Szukamy kolejnego muszkietera do naszego zespołu UX. Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • projektować innowacyjne produkty - od koncepcji po testy powdrożeniowe,
 • kształtować interfejsy, interakcje, architekturę informacji,
 • tworzyć aplikacje mobilne na niemal wszystkie dostępne systemy,
 • badać projekty: ilościowo i jakościowo,
 • współpracować z całym zespołem projektowym (graficy, marketing, testerzy, developerzy, webmasterzy).

Czego wymagamy?

 • przynajmniej 2-óch lat doświadczenia w projektowaniu UX i badaniu użytkowników, (jeżeli masz mniejsze doświadczenie, to pamiętaj, że szukamy też Junior UX Designera,
 • portfolio dokumentującego to doświadczenie,
 • znajomości standardów i orientacji w trendach, czyli bycia na bieżąco z tym, co piszczy w branży,
 • na co dzień pracujemy w Axure, Jira, Confluence, Hotjar, Google Analytics - fajnie jak umiesz “grać w te gry”,
 • pracujemy w zespole, więc bez komunikatywności i kreatywności będziesz jak miedź brzęcząca,
 • dodatkowo punktujemy znajomość podstaw HTML, CSS.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem UX Designer.

 


 

 

Junior UX Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Szukamy kolejnego muszkietera do naszego zespołu UX. Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • projektować innowacyjne produkty - od koncepcji po testy powdrożeniowe,
 • kształtować interfejsy, interakcje, architekturę informacji,
 • tworzyć aplikacje mobilne na niemal wszystkie dostępne systemy,
 • badać projekty: ilościowo i jakościowo,
 • współpracować z całym zespołem projektowym (graficy, marketing, testerzy, developerzy, webmasterzy),

… czyli same fajne rzeczy z szeroko pojmowanego UXa. Ale nie ma nic za darmo.

Czego wymagamy:

 • doświadczenia w pracy przy projektach cyfrowych (webdesign, grafika, copy),
 • zajawki na zagadnienie User Experience,
 • znajomości standardów i orientacji w trendach, czyli bycia na bieżąco w tym, co piszczy w branży,
 • na co dzień pracujemy w Axure, Jira, Confluence, Hotjar, Google Analytics - fajnie jak umiesz “grać w te gry”, jeżeli nie - to Cię nauczymy,
 • pracujemy w zespole, więc bez komunikatywności i kreatywności będziesz jak miedź brzęcząca,
 • dodatkowo punktujemy znajomość podstaw HTML, CSS.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Junior UX Designer.

 


 

 

Specjalista baz danych

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • wspierał działanie systemów biznesowych i technologicznych firmy,
 • dbał o wydajność baz danych,
 • optymalizował i monitorował działanie podległych systemów,
 • wykonywał instalacje nowych baz danych,
 • wspierał procesy Business Intelligence,
 • wdrażał zalecenia audytowe oraz usuwał bieżące awarie,
 • pomagał rozszerzać kompetencje zespołów developerskich.

Czego wymagamy:

 • doświadczenia w administrowaniu bazami danych,
 • bardzo dobrej znajomości baz danych typu MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MS SQL,
 • umiejętność analizowania zapytań przy użyciu EXPLAIN,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji (struktura, diagramy),
 • znajomość narzędzi wspierających analizę wydajności baz danych (BCP, management studio, server profiler, engine tuning advisor lub innych odpowiednio dla silnika bazodanowego),
 • doświadczenie w poprawianiu wydajności poprzez optymalizację struktury, indeksów oraz zapytań,
 • znakomitej znajomości języka SQL,
 • dobrej znajomości systemów Linux i Windows,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na codzienne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • komunikatywności i zdolności do pracy zespołowej,
 • zdolności do pracy w szybko zmieniającym się środowisku i łatwości przyswajania nowej wiedzy.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • znajomość Transact-SQL,
 • doświadczenie w migrowaniu danych pomiędzy różnymi silnikami,
 • znajomość baz danych NoSQL (np. MongoDB),
 • wykształcenia wyższego - preferowane wyższe z obszaru IT.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista baz danych.

 


 

 

Product Owner

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • decydowanie o kierunku rozwoju produktów,
 • analiza potrzeb użytkowników i określanie wymagań funkcjonalnych produktu,
 • specyfikowanie i priorytetyzowanie elementów backlogu produktów,
 • aktywny udział w spotkaniach zespołów developerskich,
 • dbanie o dobre praktyki w procesie planowania i realizacji wytwarzania oprogramowania,
 • współpraca z zespołami developerskimi, graficznym i UX.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe jako Product Owner lub Analityk Biznesowy w branży IT,
 • praktyka w stosowaniu metodyki Agile / SCRUM,
 • doświadczenie w szacowaniu i planowaniu zadań,
 • umiejętność przekładania idei na rozwiązania funkcjonalne,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • mile widziana znajomość sektora finansowego,
 • mile widziana wiedza z zakresu UX, zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zdolności analityczne,
 • dbałość o szczegóły,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym negocjacyjne,
 • wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę na każdym szczeblu zespołu, zdolności liderskie.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Product Owner.

 


 

 

Analityk Biznesowy

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • analizować potrzeby użytkowników i określać wymagania funkcjonalne produktów,
 • zbierać i analizować wymagania biznesowe oraz opracowywać rekomendacje rozwiązań pod kątem biznesowym,
 • specyfikować i priorytetyzować elementy backlogu produktu,
 • brać aktywny udział w spotkaniach zespołów developerskich i produktowych,
 • dostarczać developerom założeń realizacyjnych,
 • współpracować z biznesem,
 • tworzyć dokumentację prowadzonych produktów,
 • modelować i optymalizować procesy biznesowe,
 • przygotowywać scenariusze oraz przypadki testowe.

Czego oczekujemy:

 • umiejętności zbierania informacji, analizy i ich wykorzystywania,
 • umiejętność zdobywania informacji i wysoki poziom zdolności analitycznych,
 • znajomości notacji UML,
 • wysokich zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu,
 • kreatywności i zaangażowania,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności współpracy z innymi zespołami celem zapewnienia jak najwyższej jakości produktu,
 • podejścia nastawionego na rozwiązywanie problemów,
 • dbałości o szczegóły.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenie zawodowe jako Analityk Biznesowy w branży IT,
 • doświadczenie w realizacji projektów w branży finansowej,
 • znajomości platform mobilnych - iOS oraz Android,
 • praktyka w stosowaniu metodyki Agile / SCRUM,
 • doświadczenie w szacowaniu i planowaniu zadań,
 • mile widziana wiedza z zakresu UX, zainteresowanie nowymi technologiami.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Analityk Biznesowy.

 


 

 

Księgowa / Księgowy

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Osoba, której szukamy powinna wykazać się znajomością problematyki:

 • sprawozdawczości finansowej w zakresie Ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia dotyczącego instrumentów finansowych,
 • prawa podatkowego (CIT, VAT).

By objąć obowiązki:

 • prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z polityką rachunkowości,
 • dbania o poprawność formalną dokumentacji księgowej,
 • dekretowania, wprowadzania i kontrolowania danych w systemie księgowym,
 • potwierdzania i uzgadniania sald z kontrahentami,
 • nadzorowania płatności (przygotowywanie przelewów), księgowania wyciągów bankowych, rozliczania płatności,
 • sygnalizowania problemów finansowych i sugerowania ich rozwiązania,
 • udziału w sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz raportów dla kierownictwa.

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie (min. średnie) o profilu ekonomicznym, finansowym, z zakresu rachunkowości,
 • stale pogłębia swoją wiedzę,
 • jest samodzielna, sumienna, odpowiedzialna,
 • lubi pracę z ludźmi.

Mile widziane będzie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i umiejętność pracy w systemie ERP.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Księgowa / Księgowy.

 


 

 

Młodszy specjalista ds. rozliczeń transakcji

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Wyzwania związane ze stanowiskiem:

 • zapewnienie bieżącej kontroli nad przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji w systemie,
 • przetwarzanie oraz rozliczanie transakcji,
 • przeprowadzanie analiz płatności i wyciągania wniosków celem ich poprawnego procesowania,
 • kwalifikacja płatności i postępowanie zgodnie z dotyczącymi ich procedurami,
 • współpraca z innymi działami firmy.

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • masz wykształcenie m.in. średnie,
 • naturalnym zachowaniem dla Ciebie jest analizowanie i wyciąganie wniosków z różnych sytuacji - robisz to prawie bezwiednie, po prostu tak działasz,
 • myślisz logicznie, a znajomi mówią, że masz analityczny umysł,
 • ludzie cenią Cię za umiejętność trafnego wyciągania i formułowania wniosków,
 • uczciwość jest dla Ciebie ważną wartością,
 • jeśli masz wątpliwość jak wykonać jakieś zadanie chętnie prosisz innych o podpowiedź,
 • preferujesz pracę, która wymaga od Ciebie skupienia i skrupulatności,
 • jesteś osobą dokładną, dbającą o szczegóły,
 • cisza w miejscu pracy pomaga Ci, a nie rozprasza.

Będzie ogromną zaletą, jeśli:

 • Twoje wykształcenie jest związane z ekonomią, rachunkowością lub finansami (wykształcenie wyższe w tych kierunkach będzie dodatkowym atutem),
 • masz doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej / banku.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Młodszy specjalista ds. rozliczeń transakcji.

 


 

 

Tester oprogramowania (QA)

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przeprowadzanie testów aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych,
 • opracowywanie scenariuszy, przypadków i skryptów testowych,
 • tworzenie skryptów automatyzujących testy,
 • dokumentowanie przebiegu testów,
 • raportowanie wyników testów,
 • rozwój narzędzi związanych z testowaniem,
 • współpracę z zespołem programistów.

Wymagania:

 • poparta praktyką wiedza związana z zapewnieniem jakości oprogramowania,
 • zdolności analityczne i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność w realizowaniu zadań,
 • samoorganizacja pracy.

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi do automatyzacji testów (np. Selenium, Jmeter) i innych narzędzi wspomagających np. JIRA, Git, Jenkins,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów end2end, wydajnościowych oraz integracyjnych,
 • doświadczenie z zakresu UX,
 • doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa aplikacji (np. OWASP),
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • certyfikat ISTQB.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Tester oprogramowania (QA).

 


 

 

Młodszy specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • weryfikacja poziomu zabezpieczeń aplikacji oraz systemów informatycznych
 • monitorowanie źródeł informacji na temat bezpieczeństwa systemów IT,
 • promowanie kultury bezpieczeństwa.

Wymagania:

 • znajomość OWASP Top 10,
 • znajomość modelu OSI,
 • znajomość podstaw protokołów TCP/IP, HTTP, TLS,
 • znajomość podstaw PKI (X.509, CRL, OCSP),
 • znajomość podstaw programowania,
 • znajomość podstaw baz danych (SQL, NoSQL),
 • znajomość systemów Windows,
 • znajomość systemów *nix,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa informacji,
 • rzetelność, dokładność i nieposzlakowana opinia.

Mile widziane:

 • znajomość OWASP ASVS i MASVS,
 • znajomość OWASP Testing Guide,
 • znajomość narzędzi do testowania bezpieczeństwa aplikacji oraz systemów informatycznych,
 • znajomość narzędzi do analizy ruchu sieciowego,
 • znajomość podstaw kryptografii,
 • znajomość Rozdziału XXXIII Kodeksu Karnego,

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Młodszy specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.

 


 

 

For Conotoxia LTD., we are looking for:

Head of Trading - Limassol

Job location:

Limassol, Cyprus

Responsibilities:

 • preparing, editing and initiating current reports for the company,
 • carrying out trade surveillance and monitoring for transactions,
 • the improvement and supervision of transaction systems,
 • building up and manage relationships with financial institutions,
 • implementing new systems and configuration updates for the purpose of trading operations, risk management and new markets/product launches,
 • initiating, implementing and supervising company procedures.

Key requirements:

 • university degree in economics/IT,
 • advanced Cysec certificate,
 • at least 5 years of experience in a financial institution,
 • advanced knowledge of capital markets (especially Forex),
 • very good knowledge of trading platforms (MT4/5, cTrader and others),
 • vast knowledge of Trading Support Tools (Bloomberg, Reuters and others),
 • fluent English.

Your chances will increase if you:

 • experience and advanced knowledge of preparing market research (equities, commodities and forex),
 • knowledge of tools or languages such as Matlab, R, SQL, VBA, Java, C++, MQL,
 • knowledge of quantitative financial engineering methods.

Please send your application to praca@cinkciarz.pl, expressing the position applied for: Head of Trading - Limassol.

 


 

 

Audytor wewnętrzny

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przygotowywanie i prowadzenie badań audytowych w organizacji,
 • ocena ryzyk w badanych obszarach,
 • ocena mechanizmów kontrolnych w kluczowych procesach organizacji,
 • kontrola sprawozdań finansowych w świetle obowiązujących regulacji,
 • analizowanie i interpretowanie innych informacji i dokumentów opisujących procesy w organizacji,
 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych audytów oraz prezentacja wniosków z nich wynikających,
 • proponowanie zmian i usprawnień,
 • monitorowanie wdrażania zaleceń poaudytowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: bankowość, finanse, rachunkowość,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy jako audytor w banku lub krajowej instytucji płatniczej,
 • doskonała znajomość typów ryzyk i metodologii ich wyceniania,
 • doskonała znajomość międzynarodowych standardów w zakresie metodologii pracy audytora,
 • znajomość systemów kontroli wewnętrznej,
 • znajomość rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,
 • doświadczenie w audytowaniu obszarów IT związanych z transakcjami płatniczymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i doświadczenie w komunikacji biznesowej,
 • doskonałe zdolności analityczne, komunikacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętności priorytetyzowania działań i odporność na stres,
 • mile widziane posiadanie certyfikatów: CIA, CRMA, ICAAP, PRM, FRM.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Audytor wewnętrzny.

 


 

 

Specjalista ds. ryzyk i analiz

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę i ocenę poprawności działania procesów identyfikacji, pomiaru, wyceny, monitorowania oraz raportowania ryzyk,
 • tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizowanie,
 • przygotowywanie raportów, analiz,
 • raportowanie bezpośrednio do Zarządu,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorczej (BION),
 • przeprowadzanie oceny ryzyka potencjalnych kontrahentów Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem,
 • mile widziane certyfikaty branżowe związane z zarządzaniem ryzykiem – (FRM, PRM),
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji nadzorowanej,
 • doświadczenie w zakresie tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizacji,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorcza (BION),
 • biegła znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem terminologii fachowej,
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • proaktywna postawa,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • samodzielność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. ryzyk i analiz.

 


 

 

International Marketing Specialist with English / German / Portuguese / Spanish / Czech (native speakers)

 

Location:

Zielona Gora

Challenges related to the position:

 • preparation and implementation of the company's marketing strategy in one of the following markets: UK, USA, Germany, Portugal, Spain and Czech Republic (depending on foreign language knowledge),
 • discovering effective ways of reaching customers in target markets,
 • planning, purchasing, monitoring and optimizing media campaigns,
 • recommending solutions,
 • market analyses and monitoring,
 • building and maintaining relations with journalists and the media,
 • multitasking.

You are the perfect candidate if:

 • you have professional experience (minimum of 3 years) in a position related to marketing as a Project Manager/Media Planner (agency experience welcome),
 • your professional experience includes campaigning in one (or several) of the following markets: United Kingdom, USA, Germany, Portugal, Spain, Czech Republic,
 • you know online, offline, social media marketing and PR tools,
 • you follow industry and technology trends,
 • proficient English (both written and spoken) in addition to one of the above-mentioned languages,
 • you demonstrate high analytical skills, while not losing creativity,
 • you are a proactive and independent person, you organize your work effectively,
 • you can work within a team, delegate tasks and support team members, but also enforce work efficiency,
 • you can function in an open working space,
 • you are willing to relocate to Zielona Gora in Poland,
 • you treat MS Excel as a friend at work.

It will be a huge advantage if:

 • you can add a portfolio documenting your experience (or can indicate where we can see your work effects),
 • you possess industry awards or distinctions for a project you have overseen,
 • you can create graphics and know Adobe Photoshop or other programs,
 • you are interested in lifestyle, design and UX,
 • you are interested in financial markets and technologies,
 • you know the Polish language at a communicative level,
 • you understand the contemporary communication culture (memes, etc.),
 • you create content in your leisure time (a personal blog, website, YT channel, etc).

Please send your application to praca@cinkciarz.pl, with an IMS + note indicating language knowledge.

 


 

 

Creative Director

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Wyzwania związane ze stanowiskiem:

 • odpowiedzialność za stronę kreatywną kampanii marketingowych: tworzenie, wymyślanie, kreowanie, projektowanie, inspirowanie, poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • projektowanie nieszablonowych koncepcji kampanii marketingowych, nadzór nad ich realizacją,
 • przekładanie idei na storyboardy oraz tworzenie scenariuszy,
 • poszukiwanie nowych kanałów komunikacji marketingowej,
 • analiza trendów i otoczenia rynkowego,
 • dbałość o wysoką jakość kampanii oraz o terminowość realizowanych zleceń,
 • współtworzenie wizerunku spółki,
 • przygotowywanie krótko i długoterminowych strategii promocyjnych.

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • masz praktyczne (min. 4-5 lat) doświadczenie w pracy w marketingu (mile widziane doświadczenie agencyjne i zdobyte nagrody),
 • możesz z dumą opowiedzieć o prowadzonych przez siebie projektach,
 • jesteś liderem, który będzie odpowiedzialny za pracę zespołu,
 • Twoi znajomi i koledzy z pracy uważają, że Twoją mocną stroną jest kreatywność (a Ty się z nimi zgadzasz),
 • znasz różnorodne formaty reklamowe i promocyjne,
 • trzymasz rękę na pulsie nowinek technologicznych i współczesnych form komunikacji (w tym social media),
 • nie są Ci obce różnorodne formy graficzne i komunikacyjne (omnichannel),
 • masz zdolności sprzedażowe i potrafisz bronić swoich pomysłów,
 • masz doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • bardzo dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie,
 • jesteś gotowy/-a do odbywania podróży służbowych,
 • nie czekasz na polecenia i jesteś proaktywny/-a,
 • praca pod presją czasu nie jest dla Ciebie problemem,
 • potrafisz produkować kreatywne pomysły w ilościach hurtowych,
 • jesteś gotowy/-a zamieszkać w Zielonej Górze.

Będzie ogromną zaletą, jeśli:

 • do aplikacji dołączysz portfolio dokumentujące Twoje doświadczenie,
 • masz obycie z kamerą i znasz podstawy obsługi programów graficznych,
 • pasjonuje Cię szeroko rozumiany marketing, śledzisz nowinki i newsy z branży,
 • interesujesz się tematyką lifestyle, design, UX,
 • realizowane przez Ciebie kampanie zdobyły nagrody.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Creative Director.

 


 

 

Social Media Manager

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Wyzwania związane ze stanowiskiem:

 • prowadzenie działań w zróżnicowanych kanałach komunikacji w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YT, inne),
 • zarządzanie obszarem social media w kontekście budowania społeczności wokół marki,
 • udział w tworzeniu i realizacji marketingowej strategii firmy,
 • planowanie i nadzór nad realizacją promocji i kampanii reklamowych online,
 • inicjowanie nowych działań i aktywności w obszarze digital i social media,
 • opracowywanie i wprowadzanie do serwisów www treści content marketingowych,
 • opracowania i egzekucja kampanii w SM,
 • animowanie i moderacja społeczności (Community Management),
 • analizowanie danych z narzędzi monitoringu (Brand24 i inne),
 • obsługa płatnych kampanii w social media (Social Ads).

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli:

 • masz praktyczne (min. 3-4 lata) doświadczenia w zakresie prowadzenia różnych kanałów social media (warunek konieczny!),
 • opracowywałeś/-aś strategię komunikacji rocznej oraz per kampania w kanałach social media,
 • masz doświadczenie w realizacji różnorodnych działań promocyjnych w sieci,
 • bardzo dobrze znasz mechanizmy rządzące mediami społecznościowymi,
 • umiesz analizować skuteczność treści zamieszczanych w mediach społecznościowych,
 • znasz narzędzia do obsługi kanałów social media (m.in. Menedżer reklam, Facebook Business Manager, Power Editor),
 • znasz zewnętrzne narzędzia do analizy i monitorowania swoich profili / mediów + Google Analytics,
 • sprawnie posługujesz się językiem polskim (doskonale znasz zasady ortografii, stylistyki i gramatyki),
 • sprawnie posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie (min. B2),
 • umiesz pracować w zespole, tolerujesz (może nawet lubisz?) pomieszczenia typu “open space”,
 • jesteś osobą samodzielną, przejawiasz inicjatywę, Twoim atutem jest kreatywność,
 • pojęcie content marketingu nie jest Ci obce.

Będzie ogromną zaletą, jeśli:

 • do aplikacji dołączysz portfolio dokumentujące Twoje doświadczenie w sm,
 • masz praktyczną wiedzę i umiejętność tworzenia treści z wykorzystaniem narzędzi SEO,
 • potrafisz tworzyć grafiki, także dynamicznie (w praktyce wykorzystujesz Adobe Photoshop / inne programy),
 • interesujesz się tematyką lifestyle, design, UX,
 • jesteś osobą proaktywną i samodzielną,
 • szukasz sobie zadań,
 • rozumiesz współczesną kulturę komunikacji (memy),
 • tworzysz content nie tylko zawodowo: może prywatnie prowadzisz bloga, stronę www, kanał na YT? Powiedz nam o tym!

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Social Media Manager.

 


 

 

Payment Services Expert - Warszawa

Miejsce pracy:

Warszawa

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • nawiązywać i utrzymywać relacje z kluczowymi klientami biznesowymi,
 • aktywnie pozyskiwać nowych klientów i odpowiadać na ich wymagania biznesowe,
 • prowadzić onboarding oraz wsparcie procesowe dla klientów,
 • tworzyć trendy i rozwijać produkty płatnościowe,
 • współpracować z partnerami biznesowymi, działem sprzedaży i innymi działami firmy.

Czego oczekujemy:

 • popartego sukcesami doświadczenia w usługach płatnościowych/ecommerce,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wykształcenia wyższego,
 • rozwiniętych umiejętności miękkich - w tym: komunikacyjnych i negocjacyjnych,
 • ambicji, proaktywności, inicjatywy,
 • postawy “can-do” i przekonania, że chcesz rozwijać siebie i markę.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Payment Services Expert.

 


 

 

Doradca klienta biznesowego

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • aktywne telefoniczne pozyskiwanie klientów z sektora B2B,
 • budowanie długofalowych relacji z klientami,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • identyfikowanie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w telefonicznym pozyskiwaniu klienta,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej,
 • wysoka orientacja na potrzeby klienta,
 • komunikatywność,
 • wysoka motywacja do osiągania celów,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Doradca klienta biznesowego.

 


 

 

Konsultant ds. obsługi klienta

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • profesjonalną i zgodną ze standardami firmy obsługę infolinii przychodzącej (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem LiveChat),
 • budowanie pozytywnych relacji i kontaktów z klientami polskimi i zagranicznymi,
 • udzielanie wsparcia w korzystaniu z serwisu internetowego,
 • opiekę oraz prowadzenie spraw stałych klientów,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym (preferowany j. angielski),
 • sprawne korzystanie z elektronicznych kanałów komunikacji,
 • orientacja na potrzeby klienta,
 • otwartość i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Konsultant ds. obsługi klienta.

 


 

 

Customer Care Consultant (German, Portuguese, Spanish, Czech, English native speakers)

 

Job location:

Zielona Góra

If you join us, you will:

 • provide customer service (via phone, email and LiveChat) in accordance with company standards,
 • build positive relationships with Polish and foreign customers,
 • provide clients with support with using the company’s services,
 • care and manage regular clients’ accounts,
 • cooperate with different departments in the company.

We expect:

 • experience in customer service,
 • proficiency in one of the following languages: German, Spanish, Czech, Portuguese, and a high level of English,
 • excellent communication and negotiation skills,
 • efficient use of electronic communication channels,
 • customer-orientation,
 • openness and positivity,
 • independence and creativity,
 • readiness to work in shifts.

Please send your application to praca@cinkciarz.pl, with the subject Customer Care Consultant.

 


 

 

Nauczyciel języka angielskiego

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne dla pracowników firmy,
 • wzmacniać kompetencje językowe pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesowego z zakresu obsługi klienta, compliance, branży finansowej i IT),
 • monitorować postępy i ewaluować efekty nauki,
 • proponować zmiany i usprawnienia w zakresie organizacji lekcji.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z zakresu filologii angielskiej (preferowane),
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć, szczególnie dla pracowników firm,
 • dyspozycyjności - gotowości do prowadzenia zajęć w godzinach porannych i popołudniowych (kilkanaście godzin tygodniowo, pn-pt),
 • znajomości metodyk nauczania języka i kreatywności,
 • łatwości nawiązywania kontaktu i komunikowania się z grupą,
 • entuzjazmu i orientacji na potrzeby uczniów,
 • umiejętności motywowania i monitorowania postępów,
 • elastyczność i gotowość do wprowadzania zmian w programie nauczania,
 • uprawnień pedagogicznych - mile widziane.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Nauczyciel języka angielskiego.

 


 

 

Dla Conotoxia Sp. z o.o. poszukujemy:

Koordynator/-ka Biura Zarządu

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • prowadzić rejestr korespondencji,
 • nadzorować korespondencję z organami nadzoru (m.in korespondencję UKNF),
 • przygotowywać i informować UKNF o wszelkich zmianach zachodzących w Spółce,
 • przygotowywać inne dokumenty i oświadczenia wymagane Ustawą o usługach płatniczych dla organów nadzorczych,
 • w uzgodnionym z Zarządem zakresie, terminowo przygotowywać pisma i odpowiedzi w związku z otrzymywaną przez Spółkę korespondencją,
 • nadzorować raportowanie będące obowiązkiem Spółki,
 • sporządzać dokumentację z posiedzeń Zarządu oraz - w razie konieczności - przekazywać protokoły wraz z uchwałami do organów nadzoru,
 • zapewniać właściwy obieg dokumentów w Spółce,
 • współpracować z innymi spółkami należącymi do grupy kapitałowej,
 • prowadzić kalendarz spotkań Zarządu,
 • współpracować z innymi działami wewnętrznymi Spółki, dbać o efektywna wymianę informacji w Spółce,
 • dbać o efektywne funkcjonowanie Biura Zarządu i wspomagać codzienną pracę Zarządu Spółki.

Czego oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • przynajmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu Biura Zarządu firmy,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętności redagowania tekstów i pism urzędowych,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (pakiety biurowe),
 • sumienności i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • zdolności organizacyjnych, samodzielności i inicjatywy,
 • doskonałych zdolności komunikacyjnych,
 • dyspozycyjności i zdolności do pracy pod presją czasu.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • wykształcenie prawnicze lub z zakresu administracji,
 • doświadczenie w pracy w szybko rozwijających się organizacjach.

Aplikacje wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na career@conotoxia.com, koniecznie z dopiskiem Koordynator Biura Zarządu.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Conotoxia Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

 


 

 

Asystent/-ka Zarządu

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • prowadzić i zarządzać kalendarzem spotkań Zarządu,
 • wspierać organizacyjnie i administracyjnie Zarząd,
 • przyjmować gości i dbać o wizerunek firmy,
 • organizować wyjazdy służbowe pracowników,
 • prowadzić rejestr korespondencji, zarządzać przesyłkami,
 • zapewniać właściwy obieg dokumentów w Spółce,
 • przygotowywać pisma, umowy i inne dokumenty na potrzeby Zarządu,
 • współpracować z innymi działami wewnętrznymi Spółki, dbać o efektywną wymianę informacji w Spółce,
 • dbać o efektywne funkcjonowanie Biura Zarządu i wspomagać codzienną pracę Zarządu Spółki,
 • wykonywać inne zadania zlecone przez przełożonego.

Czego wymagamy:

 • wykształcenia wyższego,
 • przynajmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu Biura Zarządu firmy,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętności redagowania tekstów i pism urzędowych,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (pakiety biurowe),
 • sumienności i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • zdolności organizacyjnych, samodzielności i inicjatywy,
 • doskonałych zdolności komunikacyjnych, wysokiej kultury osobistej,
 • dyspozycyjności i zdolności do pracy pod presją czasu,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Asystent/-ka Zarządu.

 


 

 

Recepcjonistka

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Jeżeli do nas dołączysz, razem z nami będziesz:

 • przyjmować gości i dbać o wizerunek firmy,
 • obsługiwać połączenia telefoniczne,
 • zarządzać przesyłkami i korespondencją,
 • dbać o sprawne funkcjonowanie biura,
 • wykonywać inne zadania zlecone przez przełożonego.

Czego wymagamy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego,
 • znajomości zasad organizacji pracy biura,
 • doskonałej obsługi komputera, znajomości pakietów biurowych,
 • dyspozycyjności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, sumienności i terminowości,
 • wysokich zdolności komunikacyjnych,
 • wysokiej kultury osobistej.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Recepcjonistka.

 


 

 

Praktyki: Programista

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Dlaczego praktyki w Cinkciarz.pl:

 • najnowsze rozwiązania i trendy w branży,
 • merytoryczne wsparcie doświadczonych specjalistów,
 • praca z najlepszymi,
 • weryfikacja kompetencji i rozwój zainteresowań,
 • indywidualnie ustalane godziny i czas trwania współpracy,
 • pierwszy krok do uzyskania niezależności finansowej.

Zatem… zapraszamy na praktykę w zespole developerskim. Odpowiadamy za wytwarzanie oprogramowania na potrzeby Cinkciarz.pl.

Co będziesz robić:

 • będziesz pracować w SCRUM-owym zespole developerskim,
 • uczestniczyć w wytwarzaniu oprogramowania w jednym z języków / technologii takich jak: C#, PHP, Java, Kotlin, Swift, Flutter,
 • poznawać nowoczesne technologie i narzędzia,
 • brać udział w projektach realizowanych obecnie w firmie,
 • poznawać specyfikę pracy w firmie z branży fintech,

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • jesteś studentem Informatyki, ewentualnie kierunków pokrewnych,
 • potrafisz programować w jednym z wymienionych języków,
 • znasz dobre praktyki w programowaniu,
 • znasz język angielski pozwalający na korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • jesteś komunikatywna/y i lubisz pracować w zespole,
 • masz pozytywne nastawienie, jesteś otwarta/y i samodzielna/y,
 • jesteś dyspozycyjna/y w okresie wakacji i po nich.

Rozwijać się pomogą Ci doświadczeni developerzy.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Praktyki: Programista.

 


 

 

Praktyki: UX Researcher

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Dlaczego praktyki w Cinkciarz.pl:

 • najnowsze rozwiązania i trendy w branży,
 • merytoryczne wsparcie doświadczonych specjalistów,
 • praca z najlepszymi,
 • weryfikacja kompetencji i rozwój zainteresowań,
 • indywidualnie ustalane godziny i czas trwania współpracy,
 • pierwszy krok do uzyskania niezależności finansowej.

Zatem… zapraszamy na praktykę w zespole UX w Cinkciarz.pl. Wierzymy, że na sukces każdego produktu i usługi składa się przemyślana interakcja z użytkownikiem. Temu właśnie służy User Experience, czyli projektowanie doświadczeń. Dzięki temu ułatwiamy życie, zarówno użytkownikowi naszych usług, jak i nam wewnątrz firmy.

Co będziesz robić:

 • będziesz przeprowadzać badania z użytkownikami internetu, analizować wyniki i wyciągać wnioski,
 • uczestniczyć w opracowywaniu funkcjonalności dla cyfrowych produktów i przekładaniu ich na gotowe rozwiązania,
 • monitorować trendy i najnowsze raporty w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • będziesz miał realny wpływ na udoskonalenie istniejącej strony www i aplikacji mobilnych,
 • będziesz współpracować z product managerami, grafikami oraz z zespołami developerskimi,
 • poznasz cały proces badawczo-projektowy i zobaczysz, jak powstają nowe rozwiązania w Cinkciarz.pl.

Nie martw się - będą Ci pomagać doświadczeni UX Designerzy!

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • jesteś studentem/studentką socjologii, ewentualnie innego kierunku humanistycznego,
 • masz ogólną znajomość jakościowych i ilościowych technik badawczych (a najlepiej pierwsze doświadczenia w tym zakresie),
 • interesujesz się nowymi technologiami i trendami w internecie (fajnie jak znasz podstawowe pojęcia ze świata digital),
 • znasz język angielski na tyle, aby w miarę swobodnie czytać angielskie internety,
 • jesteś komunikatywny,
 • masz w sobie dużo empatii,
 • nie boisz się wyrażać własnych opinii i potrafisz konstruktywnie dyskutować,
 • jesteś dyspozycyjny w okresie wakacji i po nich.

Nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego - wystarczy, że masz pasję, do tego, co robisz.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Praktyki: UX Researcher.

 


 

 

Praktyki: Junior Marketing Specialist

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Dlaczego praktyki w Cinkciarz.pl:

 • najnowsze rozwiązania i trendy w branży,
 • merytoryczne wsparcie doświadczonych specjalistów,
 • praca z najlepszymi,
 • weryfikacja kompetencji i rozwój zainteresowań,
 • indywidualnie ustalane godziny i czas trwania współpracy,
 • pierwszy krok do uzyskania niezależności finansowej.

Zatem… zapraszamy na praktykę w zespole Marketingu w Cinkciarz.pl. Jesteśmy zbiorem doświadczonych ekspertów z bardzo różnymi i szerokimi doświadczeniami. Zacznij już robić miejsce w głowie na cross-kanałową wiedzę o marketingu!

Co będziesz robić:

 • poznawać możliwości jakie niosą ze sobą social media,
 • prowadzić komunikację marketingową,
 • uczestniczyć w planowaniu działań i pracy zespołu marketingu,
 • poszukiwać nowych rozwiązań komunikacyjnych i kontentowych,
 • uczestniczyć / inicjować burze mózgów,
 • poznawać pracę project managera,
 • wymyślać kreatywne rozwiązania dla wszystkich, nawet banalnych problemów.

Nie martw się - będą Ci pomagać spece z różnych dziedzin marketingu!

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • jesteś studentem/studentką kierunku związanego z marketingiem,
 • jarasz się tym tematem - może nie masz doświadczenia, ale sporą wiedzę teoretyczną pozyskaną z blogów, portali www czy podcastów,
 • znasz język angielski na tyle, aby w miarę swobodnie w nim czytać i pisać,
 • jesteś komunikatywny i doskonale władasz językiem polskim (mówionym i pisanym),
 • uważasz, że kreatywność to Twoja mocna strona,
 • nie boisz się wyrażać własnych opinii i potrafisz konstruktywnie dyskutować,
 • jesteś dyspozycyjny w okresie wakacji i po nich.

Nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego - wystarczy, że masz pasję do tego, co robisz.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Praktyki: Junior Marketing Specialist.

 


 

 

Praktyki: Customer Care Consultant

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Dlaczego praktyki w Cinkciarz.pl:

 • najnowsze rozwiązania i trendy w branży,
 • merytoryczne wsparcie doświadczonych specjalistów,
 • praca z najlepszymi,
 • weryfikacja kompetencji i rozwój zainteresowań,
 • indywidualnie ustalane godziny i czas trwania współpracy,
 • pierwszy krok do uzyskania niezależności finansowej.

Zatem… zapraszamy na praktykę w zespole Customer Care. Odpowiadamy za komunikację z klientami Cinkciarz.pl (telefoniczną i mailową) oraz obsługę transakcji.

Co będziesz robić:

 • pomagać klientom w rejestracji i poruszaniu się po portalu,
 • uczestniczyć w budowaniu pozytywnych relacji z klientami,
 • udzielać wsparcia w korzystaniu z serwisu internetowego,
 • brać udział w międzynarodowych projektach,
 • poznawać specyfikę pracy w firmie z branży fintech,
 • odkrywać tajniki rynków finansowych i walutowych.

Nie musisz mieć doświadczenia - wszystkiego nauczą Cię najlepsi specjaliści zajmujący się obsługą klientów indywidualnych, biznesowych i strategicznych!

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • jesteś studentem/studentką kierunków humanistycznych (w szczególności filologii),
 • chcesz zdobyć doświadczenie związane z obsługą klientów polskich i zagranicznych,
 • dobrze znasz język angielski,
 • idealnie, jeśli dodatkowo znasz inny język obcy: niemiecki, czeski, portugalski lub hiszpański,
 • jesteś komunikatywna/y i doskonale władasz językiem polskim,
 • masz pozytywne nastawienie, jesteś otwarta/y i samodzielna/y,
 • jesteś dyspozycyjna/y w okresie wakacji i po nich.

Nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego - wystarczy, że chcesz się rozwijać.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Praktyki: Customer Care Consultant.

 


Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię ogłoszenia, a chciałbyś rozwijać swoją karierę w naszej firmie, wyślij CV na adres praca@cinkciarz.pl. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do przesyłanej oferty:

Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do przesyłanej oferty: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych - Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (adres poczty elektronicznej: kontakt@cinkciarz.pl) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie niniejszej zgody. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:

 • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, jak również o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,
 • dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od wpłynięcia aplikacji,
 • przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres: kontakt@cinkciarz.pl,
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa) oraz do każdego podmiotu zastępującego ww. organ nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych,
 • podanie przeze mnie danych osobowych oraz fotografii w mojej ofercie pracy jest dobrowolne.

Jednocześnie zezwalam Cinkciarz.pl sp. z o.o. na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na załączonej do dokumentów aplikacyjnych fotografii w celu przeprowadzenia rekrutacji.