O nas

Oferty pracy

Najważniejszym kapitałem naszego biznesu są ludzie. Dlatego poszukujemy osób, które, tak jak my, chcą przekształcać pomysły w konkretne rozwiązania.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.

 

Programista Java

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • implementację i utrzymanie projektów rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • znajomość wybranych technologii i frameworków (JPA, JSF, EJB, Hibernate, Spring i inne),
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
 • znajomość Web Services (SOAP, REST),
 • znajomość GIT,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w programowaniu JEE,
 • znajomość wybranych serwerów np. jBoss, WebSphere, Tomcat
 • dobra znajomość XML, CSV, JSON,
 • znajomość JavaScript (jQuery, AJAX), XHTML, CSS i standardów W3C,
 • znajomość narzędzi projektowych,
 • znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Java.

 


 

 

Programista PHP

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • udział w projektowaniu,
 • implementację,
 • utrzymanie modułów platformy wymiany walut przez Internet oraz innych projektów rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu obiektowym PHP (znajomość frameworków PHP: CakePHP, Symfony lub innych),
 • dobra znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • dobra znajomość JavaScript (jQuery lub inne),
 • dobra znajomość XML, CSV, JSON,
 • dobra znajomość XHTML, CSS i standardów W3C,
 • znajomość GIT, SVN,
 • mile widziana znajomość Web Services (SOAP, REST),
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista PHP.

 


 

 

Programista .NET

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • projektowanie oraz budowanie rozwiązań informatycznych: bezpośrednio wspierających procesy biznesowe wewnątrz firmy oraz integrujących istniejące lub nowe systemy informatyczne,
 • przeprowadzanie analiz wymagań z użytkownikami systemów,
 • współpracę z Architektami Systemowymi,
 • tworzenie specyfikacji wymagań, dokumentacji technicznej i projektowej.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość C#, T-SQL,
 • znajomość narzędzia MS Visual Studio 2013,
 • znajomość platformy .NET 4.5,
 • znajomość technologii WCF, WPF, TPL, async/await,
 • znajomość baz danych MS SQL Server,
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem serwerowych aplikacji wielowątkowych
  i programowania asynchronicznego,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • efektywna organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • umiejętność posługiwania się notacją UML,
 • znajomość Enterprise Architect,
 • znajomość DevExpress.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista .NET.

 


 

 

Programista iOS

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad utrzymaniem i implementacją nowych rozwiązań w ramach aplikacji przeznaczonych na platformę iOS.

Wymagania:

 • znajomość Objective-C,
 • znajomość Interface builder oraz Auto Layout,
 • znajomość środowiska Xcode.

Mile widziane:

 • znajomość Swift,
 • znajomość obsługi OS X,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją,
 • znajomość zagadnień związanych z dobrymi praktykami programistycznymi (TDD, wzorce projektowe),
 • posiadanie portfolio własnych aplikacji (lub możliwość zaprezentowania własnych rozwiązań),
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista iOS.

 


 

 

Front-End Developer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • tworzenie i przerabianie szablonów graficznych do aplikacji internetowych tworzonych przez firmę,
 • projektowanie wyglądu typowych ekranów aplikacji,
 • udział w rozwijaniu i utrzymaniu bieżących wdrożeń serwisów internetowych,
 • wsparcie techniczne dla Klientów w obszarze treści i interface użytkownika.

Wymagania:

 • znajomość HTML5, CSS3, Javascript, JQuery,
 • umiejętność przetwarzania grafiki pod strony internetowe,
 • znajomość platform Wordpress,
 • znajomość architektury aplikacji webowych.

Mile widziane:

 • umiejętności graficzne tworzenia elementów interface stron internetowych,
 • doświadczenie w rozwijaniu interface webowych z użyciem CSS, JQuery,
 • znajomość języka angielskiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Front-End Developer.

 


 

 

Specjalista SEM/SEO

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • opracowanie i realizację długoterminowej strategii SEM/SEO dla serwisu na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych,
 • optymalizację serwisu pod kątem SEO,
 • koordynację działań zespołu wchodzącego w skład działu SEO,
 • tworzenie artykułów tematycznych pod potrzeby zaplecza pozycjonerskiego,
 • dokonywanie analizy efektywności prowadzenia projektów.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pozycjonowaniu serwisów zagranicznych,
 • bardzo dobra, poparta doświadczeniem wiedza z zakresu technik / metod SEO,
 • znajomość Google Analytics i Google Adwords,
 • znajomość podstaw HTML i CSS,
 • umiejętności copywriterskie,
 • zainteresowanie multimediami i nowymi technologiami,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • zdolność efektywnego zarządzania wieloma projektami jednocześnie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem SEM / SEO Specialist.

 


 

UX Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • projektowanie interfejsów, interakcji i architektury informacji aplikacji webowych oraz mobilnych,
 • analiza obecnych rozwiązań IT w celu ich usprawnienia,
 • współpraca i wspieranie zespołu projektowego (graficy, webmasterzy, programiści),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie testów A/B, analizy ruchów i zachowań użytkowników,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie badań użyteczności z użytkownikami,
 • wykorzystywanie narzędzi badawczych i analitycznych.

Wymagania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze UX i usability,
 • doświadczenie w projektowaniu na potrzeby e-commerce,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów z użytkownikami,
 • dobra znajomość Google Analytics,
 • umiejętność projektowania makiet i interakcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • mile widziana znajomość HTML, CSS, JS.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem UX Designer.

 


 

 

Specjalista Business Intelligence

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • modelowanie oraz tworzenie hurtowni danych,
 • udział w projektach BI związanych z działalnością firmy,
 • wsparcie w projektowaniu, rozwijaniu i działaniu systemów BI oraz systemów machine learning,
 • wsparcie w analizie i opisie wymagań biznesowych oraz we wdrażaniu ich w infrastrukturę IT.

Wymagania:

 • minimum 1 rok doświadczenia w obszarze Business Intelligence, szczególnie w projektach z obszaru hurtowni danych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu kierunków ścisłych, technicznych lub ekonomicznych,
 • umiejętność analizowania wymagań biznesowych, technicznych i operacyjnych,
 • znajomość systemów baz danych i hurtowni danych, znajomość SQL,
 • umiejętność tworzenia i rozwijania aplikacji do pobierania i przetwarzania danych,
 • doświadczenie w tworzeniu różnorodnych modeli danych,
 • znajomość sposobów analizy i wizualizacji danych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów,
 • umiejętności komunikacji biznesowej i prezentowania danych,
 • zdolność do myślenia analitycznego,
 • elastyczność, gotowość do podejmowania wyzwań,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • rozumienie środowiska IT,
 • mile widziana znajomość podstaw programowania.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista Business Intelligence.

 


 

 

Ekonomista

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analizę i interpretację dostępnych danych makroekonomicznych,
 • tworzenie komentarzy i analiz z obszaru rynku walutowego (FX) i rynku kapitałowego, w języku polskim i angielskim,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz,
 • udział w panelach dyskusyjnych podczas targów, seminariów, konferencji,
 • budowanie relacji z przedstawicielami mediów,
 • reprezentowanie firmy w mediach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: finanse / ekonomia / ekonometria,
 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • doświadczenie w pracy na rynku walutowym oraz kapitałowym,
 • bardzo dobra znajomość rynku FOREX,
 • doświadczenie w pracy z mediami, w tym również telewizją oraz radiem,
 • umiejętność swobodnego redagowania tekstów,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • certyfikat CFA,
 • obsługa terminala finansowego Bloomberg lub Reuters,
 • znajomość zagadnień machine learning / data science.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Ekonomista.

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • rekomendowanie rozwiązań opartych o dane analityczne dla strategii marketingowej firmy na rynek krajowy i zagraniczne,
 • prowadzenie badań marketingowych, analiza i prezentacja wyników,
 • definiowanie kluczowych wskaźników oraz nadzorowanie prowadzonych analiz i badań rynkowych,
 • monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach,
 • analiza kosztów działań marketingowych w kontekście osiąganej efektywności,
 • udział w budowaniu narzędzi wspierających analizy marketingowe,
 • budowanie i rozwijanie zespołu.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu analitycznego (database marketing, neuromarketing, geomarketing, behavioral marketing, closed loop marketing, badania marketingowe, benchmarking, remarketing, real-time marketing),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • znajomość metod i technik badań marketingowych, podstaw statystyki i metod analizy danych, znajomość oprogramowania do analiz statystycznych,
 • znajomość narzędzi analitycznych oraz sposobów weryfikacji KPI,
 • znajomość narzędzi marketingu internetowego,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • umiejętność definiowania i opisywania nowych trendów oraz zjawisk rynkowych,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu B2B

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dla segmentu B2B na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • projektowanie działań marketingowych dedykowanych dla sektora biznesu,
 • wdrażanie działań marketingowych w specyficznych kanałach odpowiednich dla klientów biznesowych,
 • wsparcie w budowaniu relacji biznesowych z potencjalnymi klientami i perspektywicznymi branżami,
 • poszukiwanie szans na tworzenie partnerstw i wdrażania cross i up-selling’u,
 • przeprowadzanie analiz rynku w celu identyfikacji szans rynkowych, poszukiwanie nisz rynkowych,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu B2B (relationship marketing, channel marketing, cooperative marketing, niche marketing, up-selling, cross-selling),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu B2B

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu Online & Mobile

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dotyczącej rozwijania kanałów online & mobile na rynki krajowy i zagraniczne,
 • projektowanie działań marketingowych wykorzystujących powyższe kanały,
 • kreowanie innowacyjnych i rozwijanie obecnych usług online & mobile dla obecnych i przyszłych klientów serwisu,
 • tworzenie programów afiliacyjnych z naciskiem na kanał online & mobile,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • analizowanie kluczowych wskaźników i raportowanie ich do Zarządu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w online & mobile marketingu (SEO/SEM, e-mail marketing, crowdsourcing marketing, referral marketing, affiliate marketing, viral / buzz marketing, location based marketing, in-game marketing),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • znajomość narzędzi SEM/SEO oraz e-mail marketingu,
 • znajomość innych narzędzi marketingu technologicznego,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu nimi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu Online & Mobile

 


 

 

Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa)

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analizę i interpretację dostępnych danych makroekonomicznych,
 • tworzenie komentarzy, raportów i analiz z obszaru rynku walutowego (FX) i rynku kapitałowego, w języku polskim i angielskim.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: finanse / ekonomia / ekonometria / metody ilościowe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na rynku walutowym oraz kapitałowym,
 • licencja Maklera Papierów Wartościowych lub inny certyfikat potwierdzający doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość rynku FOREX,
 • bardzo dobra znajomość analizy technicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku giełdowego oraz pozagiełdowego,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietów statystycznych (preferowany R),
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • umiejętność swobodnego redagowania tekstów,
 • doświadczenie w pracy z mediami, w tym również telewizją oraz radiem.

Mile widziane:

 • obsługa terminala finansowego Bloomberg lub Reuters,
 • znajomość obsługi relacyjnych baz danych (SQL, MySQL),
 • znajomość zagadnień machine learning / data science,
 • umiejętność programowania (Python, R).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa).

 


 

 

Doradca klienta biznesowego

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • aktywne telefoniczne pozyskiwanie klientów z sektora B2B,
 • budowanie długofalowych relacji z klientami,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • identyfikowanie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w telefonicznym pozyskiwaniu klienta,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej,
 • wysoka orientacja na potrzeby klienta,
 • komunikatywność,
 • wysoka motywacja do osiągania celów,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Doradca klienta biznesowego.

 


 

 

Konsultant ds. obsługi klienta

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • profesjonalną i zgodną ze standardami firmy obsługę infolinii przychodzącej (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem LiveChat),
 • budowanie pozytywnych relacji i kontaktów z klientami polskimi i zagranicznymi,
 • udzielanie wsparcia w korzystaniu z serwisu internetowego,
 • opiekę oraz prowadzenie spraw stałych klientów,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym (preferowany j. angielski),
 • sprawne korzystanie z elektronicznych kanałów komunikacji,
 • orientacja na potrzeby klienta,
 • otwartość i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Konsultant ds. obsługi klienta.

 


 

 

Coach / trener wewnętrzny

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • wspieranie i motywowanie pracowników poprzez proces coachingu i bezpośrednią pracę z nimi,
 • analizę potrzeb szkoleniowych, projektowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników spółki -
  w formie grupowej oraz indywidualnej,
 • wspieranie rozwoju kompetencji osób odpowiedzialnych za obsługę klienta i sprzedaż,
 • planowanie rozwoju pracowników, monitorowanie i ewaluację postępów,
 • weryfikację poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi klienta i sprzedaży,
 • znajomość metodologii projektowania i prowadzenia szkoleń,
 • znajomość i umiejętność stosowania technik motywacyjnych,
 • umiejętność trafnej oceny kompetencji i profilu kandydatów,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • komunikatywność, wysokie zdolności interpersonalne,
 • zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy,
 • zorganizowanie i samodzielność,
 • poczucie odpowiedzialności, etyka pracy,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania.

Mile widziana:

 • ukończona szkoła trenerów lub kurs trenerski,
 • ukończona szkoła coachingu, zakończony proces certyfikacji,
 • referencje i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Coach - trener wewnętrzny.

 


 

 

Head of Cash Management

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował między innymi:

 • tworzenie i rozwój rozwiązań w zakresie Cash Management,
 • pozyskiwanie i wdrażanie działania bankowych systemów obsługujących transfery pieniężne,
 • planowanie i analiza przepływów środków pieniężnych,
 • planowanie popytu na pieniądz,
 • ograniczanie ryzyka kursowego,
 • kontrola spływu należności,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z bankami,
 • współpraca z innymi działami finansowymi firmy.

Wymagania:

 • 6 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakresie bankowości transakcyjnej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, bankowość, rachunkowość, ekonomia),
 • praktyczna znajomość międzynarodowych bankowych systemów rozliczeniowych,
 • znajomość zasad działania i regulacji Izb Rozliczeniowych - Krajowej (Polska) i zagranicznych,
 • wiedza z zakresu instrumentów bankowości transakcyjnej,
 • znajomość systemów płatności, SWIFT,
 • umiejętności negocjacyjne, podejmowania decyzji, efektywnej pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Head of Cash Management.

 


 

 

Dealer Walutowy / Trader

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • zawieranie transakcji walutowych,
 • zabezpieczenie ryzyka kursowego,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów,
 • kontakt telefoniczny,
 • negocjacje.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych,
 • znajomość instrumentów pochodnych (w szczególności futures, CFD, opcje),
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku pozagiełdowego oraz giełdowego,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa terminala finansowego Bloomberg.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dealer Walutowy / Trader.

 


 

 

Prawnik spółki / In-house lawyer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował między innymi:

 • wsparcie spółki w zakresie kontaktów z urzędami i regulatorem,
 • opracowywanie polityk i innych dokumentów wewnętrznych spółki,
 • tworzenie projektów pism, opinii prawnych oraz innych opracowań,
 • przygotowywanie i recenzowanie umów,
 • wsparcie w negocjowaniu kontraktów,
 • rekomendowanie rozwiązań prawnych,
 • wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w celu uzyskiwania zezwoleń,
 • zastępstwo / reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na adekwatnym stanowisku,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych (banki, instytucje płatnicze - jako prawnik in-house lub jako prawnik w kancelarii),
 • ukończone studia wyższe na kierunku prawo (studia jednolite magisterskie), praktyczna znajomość co najmniej jednej z następujących specjalności: prawo cywilne, prawo handlowe, postępowanie cywilne i administracyjne, prawo finansowe, prawo korporacyjne i transakcji, prawo własności przemysłowej (znaki towarowe), prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo prasowe, prawo konsumenckie, ustawy o usługach płatniczych, dyrektywy PSD2, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne,
 • mile widziane uprawnienia Radcy Prawnego,
 • mile widziana ukończona szkoła prawa obcego,
 • biegła znajomość i doświadczenie w komunikacji prawniczej w języku angielskim, mile widziana umiejętność komunikacji profesjonalnej w innych językach,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • dyspozycyjność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Prawnik spółki / In-house lawyer.

 


 

Specjalista ds. ryzyk i analiz

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę i ocenę poprawności działania procesów identyfikacji, pomiaru, wyceny, monitorowania oraz raportowania ryzyk,
 • tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizowanie,
 • przygotowywanie raportów, analiz,
 • raportowanie bezpośrednio do Zarządu,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorczej (BION),
 • przeprowadzanie oceny ryzyka potencjalnych kontrahentów Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem,
 • mile widziane certyfikaty branżowe związane z zarządzaniem ryzykiem – (FRM, PRM),
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji nadzorowanej,
 • doświadczenie w zakresie tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizacji,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorcza (BION),
 • biegła znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem terminologii fachowej,
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • proaktywna postawa,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • samodzielność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. ryzyk i analiz.

 


 

Specjalista ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / oszustwom

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analiza alertów wygenerowanych przez system monitorujący,
 • weryfikacja danych pozyskanych w procesie identyfikacji klienta,
 • wsparcie w procesie oceny ryzyka klienta,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki w zakresie prowadzonych analiz,
 • wsparcie analityczne pozostałych obszarów dotyczących zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • udział w projektach realizowanych przez dział zgodności z przepisami prawa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane: bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu bankowości lub finansów,
 • zdolności analityczne – umiejętność dokonywania analiz danych z wielu źródeł,
 • rzetelność, dokładność, dbałość o zachowanie wyznaczonych terminów,
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (MS Office),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy / oszustwom.

 


Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię ogłoszenia, a chciałbyś rozwijać swoją karierę w naszej firmie, wyślij CV na adres praca@cinkciarz.pl. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do przesyłanej oferty:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.