O nas

Oferty pracy

Najważniejszym kapitałem naszego biznesu są ludzie. Dlatego poszukujemy osób, które, tak jak my, chcą przekształcać pomysły w konkretne rozwiązania.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.

Product Owner

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • decydowanie o kierunku rozwoju produktów,
 • analiza potrzeb użytkowników i określanie wymagań funkcjonalnych produktu,
 • specyfikowanie i priorytetyzowanie elementów backlogu produktów,
 • aktywny udział w spotkaniach zespołów developerskich,
 • dbanie o dobre praktyki w procesie planowania i realizacji wytwarzania oprogramowania,
 • współpraca z zespołami developerskimi, graficznym i UX.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe jako Product Owner lub Analityk Biznesowy w branży IT,
 • praktyka w stosowaniu metodyki Agile / SCRUM,
 • doświadczenie w szacowaniu i planowaniu zadań,
 • umiejętność przekładania idei na rozwiązania funkcjonalne,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • mile widziana znajomość sektora finansowego,
 • mile widziana wiedza z zakresu UX, zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zdolności analityczne,
 • dbałość o szczegóły,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym negocjacyjne,
 • wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę na każdym szczeblu zespołu, zdolności liderskie.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Product Owner.

 

 

Młodszy Specjalista IT

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • tworzenie dokumentacji i opisywanie procedur z obszaru IT,
 • obsługę zamówień, prowadzenie inwentaryzacji i rejestrów sprzętu,
 • instalację i aktualizację oprogramowania,
 • wsparcie przy budowie infrastruktury IT w organizacji,
 • konserwację i zarządzanie sprzętem IT,
 • wsparcie przy usuwaniu awarii sieci teleinformatycznych,
 • przygotowywanie stanowisk pracy dla nowych pracowników,
 • bieżące wsparcie i szkolenie użytkowników,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu instalacji sieci,
 • znajomość środowiska Windows i Linux,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną,
 • znajomość aktualnych rozwiązań technicznych, w tym sprzętowych,
 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • dokładność i sumienność,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
 • inicjatywa, nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Młodszy Specjalista IT.

 


 

Programista Java

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • udział w projektowaniu, implementacji oraz utrzymaniu modułów platformy wymiany walut przez Internet oraz innych projektów rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • dobra znajomość Java 1.8,
 • dobra znajomość wybranych technologii i frameworków (Spring, JPA, Hibernate i inne),
 • znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
 • umiejętność pisania testów jednostkowych,
 • znajomość GIT,
 • znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w programowaniu JEE / Spring,
 • doświadczenie w tworzeniu REST Web Services,
 • doświadczenie w tworzeniu testów akceptacyjnych i kontraktowych,
 • znajomość baz NoSQL (MongoDB),
 • znajomość JavaScript (jQuery, AJAX), XHTML, CSS i standardów W3C,
 • znajomość Domain Driven Design,
 • doświadczenie w CQRS,
 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM / Agile,
 • znajomość narzędzi Atlassian,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Java.

 


 

 

Programista PHP

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad rozwijaniem aplikacji w technologii PHP,
 • udział w pełnym procesie wytwarzania oprogramowania: projektowaniu, implementacji i utrzymaniu,
 • tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań w zakresie platformy wymiany walut.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość PHP oraz programowania obiektowego (minimum 3 lata doświadczenia oraz znajomość frameworków: CakePHP, Symfony lub innych),
 • znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość JavaScript (jQuery lub inne),
 • podstawowa znajomość HTML5, CSS3 oraz innych technologii webowych,
 • znajomość GIT (lub innych systemów kontroli wersji),
 • znajomość dobrych praktyk programistycznych,
 • analityczny umysł oraz zdolność rozwiązywania problemów,
 • kreatywność i komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z API REST (integracja oraz implementacja),
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych (PHPUnit),
 • znajomość standardów W3C,
 • znajomość architektury mikroserwisów oraz doświadczenie w pracy z nimi,
 • znajomość produktów Atlassian (JIRA, Bitbucket, Confluence).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista PHP.

 


 

 

Programista .NET

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • projektowanie oraz budowanie rozwiązań informatycznych: bezpośrednio wspierających procesy biznesowe wewnątrz firmy oraz integrujących istniejące lub nowe systemy informatyczne,
 • przeprowadzanie analiz wymagań z użytkownikami systemów,
 • współpracę z Architektami Systemowymi,
 • tworzenie specyfikacji wymagań, dokumentacji technicznej i projektowej.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość C#, T-SQL,
 • znajomość narzędzia MS Visual Studio 2013,
 • znajomość platformy .NET 4.5,
 • znajomość technologii WCF, WPF, TPL, async/await,
 • znajomość baz danych MS SQL Server,
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem serwerowych aplikacji wielowątkowych
  i programowania asynchronicznego,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • efektywna organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • umiejętność posługiwania się notacją UML,
 • znajomość Enterprise Architect,
 • znajomość DevExpress.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista .NET.

 


 

 

Programista iOS

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad tworzeniem aplikacji na platformę iOS,
 • aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • minimum 2 lata profesjonalnego doświadczenia w programowaniu,
 • podstawowa znajomość Swift,
 • praktyczna znajomość GIT lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomość zasad pisania czystego kodu,
 • dobra znajomość wzorców projektowych,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przewidywania skutków działań w szerszej perspektywie.

Mile widziane:

 • znajomość REST Web Service,
 • znajomość Interface Builder oraz Auto Layout,
 • znajomość środowiska Xcode,
 • znajomość Protocol-Oriented Programming,
 • znajomość platformy iOS,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista iOS.

 


 

 

Programista Android

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad tworzeniem aplikacji na platformę Android,
 • aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • minimum 2 lata profesjonalnego doświadczenia w programowaniu aplikacji na urządzenia mobilne lub jako programista Java,
 • praktyczna znajomość GIT lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomość zasad pisania czystego kodu,
 • dobra znajomość wzorców projektowych,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przewidywania skutków działań w szerszej perspektywie.

Mile widziane:

 • znajomość REST Web Service,
 • znajomość bibliotek wchodzących w skład Google Play Services oraz Support Library,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • znajomość Android SDK,
 • znajomość RxJava,
 • znajomość Material Design,
 • wkład w projekty open-source lub portfolio własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Android.

 


 

 

UX Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przekładanie celów biznesowych i marketingowych na koncepcje kreatywne,
 • projektowanie interfejsów, interakcji i architektury informacji dla aplikacji webowych oraz mobilnych,
 • analiza obecnych rozwiązań w celu ich usprawnienia,
 • współpraca i wspieranie zespołu projektowego (graficy, webmasterzy, programiści),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie testów A/B, analizy ruchów i zachowań użytkowników,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie badań użyteczności z użytkownikami,

Wymagania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze UX,
 • doświadczenie w projektowaniu na potrzeby e-commerce,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów z użytkownikami,
 • dobra znajomość Google Analytics,
 • umiejętność projektowania makiet i interakcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • mile widziana znajomość podstaw HTML, CSS.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem UX Designer.

 


 

 

Specjalista ds. HR

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie polityki i procesów HR, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
 • współpraca z Zarządem firmy,
 • aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy w firmie,
 • współprowadzenie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych,
 • prowadzenie działań z zakresu employer branding,
 • rozwijanie procesów budowania wiedzy, w tym szkoleniowych,
 • wspieranie komunikacji z pracownikami firmy,
 • wspomaganie zatrudniania pracowników z zagranicy,
 • pomoc w realizacji inicjatyw pracowniczych,
 • dbanie o komfort pracy pracowników firmy.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewne,
 • doświadczenie w HR (mile widziane w firmie finansowej lub IT),
 • doświadczenie w kreowaniu polityki personalnej i we współpracy z Zarządem firmy,
 • znajomość metod i narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • podstawowa znajomość prawa pracy,
 • elastyczność i gotowość do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • sumienność, dobra organizacja pracy i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za realizowane projekty,
 • gotowość do realizowania szerokiego zakresu zadań,
 • dyspozycyjność,
 • łatwe nawiązywanie kontaktów i poczucie humoru.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. HR.

 


 

 

Concept Art Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kreacje rysunków komiksowych na potrzeby kampanii reklamowych oraz projektów wewnętrznych firmy,
 • projektowanie koncepcji postaci oraz wyrażania idei, nastrojów dla użycia w grafikach i animacjach,
 • pracę nad ciągłością identyfikacji wizualnej firmy,
 • efektywną współpracę z liderem, copywriterem oraz innymi członkami zespołu,
 • wykonywanie bieżących prac graficznych.

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w branży graficzno-projektowej lub graficzno-artystycznej,
 • portfolio dokumentujące doświadczenie w tworzeniu grafik i rysunków,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator),
 • bardzo dobra obsługa tabletów graficznych Wacom,
 • umiejętność rysunku manualnego,
 • kreatywność, nieszablonowość, inicjatywa i wysokie poczucie estetyki wizualnej,
 • znajomość różnorodnych stylów graficznych oraz aktualnych trendów w projektowaniu,
 • zdolność do efektywnej pracy w zespole.

Mile widziane:

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu sztuk plastycznych,
 • co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających portfolio z przykładowymi rysunkami na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Concept Art Designer.

 


 

 

Dla Conotoxia, spółki z grupy Cinkciarz.pl poszukujemy:

Compliance Officer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • nadzór działalności spółki w zakresie zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenie działań w ramach systemu kontroli wewnętrznej,
 • tworzenie procedur i polityk, ich aktualizacja,
 • doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa dla jednostek biznesowych Spółki,
 • przeciwdziałanie konfliktowi interesów,
 • opiniowanie produktów i usług wdrażanych w Spółce,
 • prowadzenie korespondencji z regulatorem i organami ścigania,
 • realizację zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • zapobieganie fraudom, identyfikację ryzyk,
 • nadzór nad procesem rozpatrywania skarg klientów,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników z zakresu obowiązków AML i Compliance,
 • raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia w obszarze Compliance i AML w instytucji nadzorowanej - wymagane doświadczenie w instytucji płatniczej lub banku na stanowisku Oficera Compliance,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu AML, świadczenia usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego - krajowych i europejskich,
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo / bankowość / finanse / zarządzanie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom C1) i doświadczenie w komunikacji biznesowej w języku angielskim,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku, postawa proaktywna, samodzielność,
 • wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • orientacja na cel i poszukiwanie rozwiązań,
 • dokładność i skrupulatność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Compliance Officer.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Conotoxia Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

 


Specjalista ds. ryzyk i analiz

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę i ocenę poprawności działania procesów identyfikacji, pomiaru, wyceny, monitorowania oraz raportowania ryzyk,
 • tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizowanie,
 • przygotowywanie raportów, analiz,
 • raportowanie bezpośrednio do Zarządu,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorczej (BION),
 • przeprowadzanie oceny ryzyka potencjalnych kontrahentów Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem,
 • mile widziane certyfikaty branżowe związane z zarządzaniem ryzykiem – (FRM, PRM),
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji nadzorowanej,
 • doświadczenie w zakresie tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizacji,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorcza (BION),
 • biegła znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem terminologii fachowej,
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • proaktywna postawa,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • samodzielność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. ryzyk i analiz.

 


 

 

Specjalista ds. kontrolingu

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przygotowywanie zestawień i raportów (rachunkowych, finansowych, księgowych);
 • opracowywanie i wdrażanie systemu raportowania i obiegu informacji;
 • analiza kosztów i ich optymalizowanie;
 • opracowywanie planów finansowych;
 • sporządzenie informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • wspomaganie księgowości;

Wymagania:

 • doświadczenie w dziale kontrolingu finansowego;
 • doświadczenie w rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzaniu finansami;
 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość, ekonomia, finanse;
 • dodatkowe kwalifikacje: ACCA, CIMA mile widziane;
 • doskonała znajomość arkuszy kalkulacyjnych służących do analiz (np. MSExcel);
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i zaangażowanie w prowadzone projekty.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. kontrolingu.

 

 


Dyrektor ds. Brand Marketingu

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dotyczącej rozwijania brandów na rynki krajowy i zagraniczne,
 • wsparcie w rozwoju nowych produktów,
 • badanie i raportowanie doświadczeń związanych z marką przez użytkowników,
 • nadzór nad programami testowymi nowych funkcjonalności serwisu,
 • projektowanie działań marketingowych wykorzystujących różnorodne kanały,
 • wdrażanie programów lojalnościowych,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w brand marketingu (new product development, test-driven marketing, customer experience management, marketing lojalnościowy, vertical marketing),
 • doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynkach zagranicznych,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne, efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Brand Marketingu.

 

 


Dyrektor ds. Marketingu BTL / BTL Marketing Director

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dotyczącej rozwijania kanałów below the line na rynki krajowy i zagraniczne,
 • kreowanie nowatorskich kampanii marketingowych mających na celu bezpośrednie docieranie do klientów,
 • inspirowanie działań marketingowych przy wykorzystywaniu aktualnych trendów i wydarzeń,
 • kreowanie i realizowanie akcji marketingowych ad-hoc,
 • współpraca z innymi pionami działu marketingu,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • analizowanie kluczowych wskaźników i raportowanie ich do Zarządu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii BTL marketing (guerilla marketing, merchandising, point-of-sale marketing, augmented reality marketing),
 • znajomość rozwiązań BTL, umiejętność dobrania ich do celu i warunków działania organizacji,
 • doświadczenie w realizowaniu kampanii nisko kosztowego marketingu,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu nimi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne, efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu BTL / BTL Marketing Director.

 

 


Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • rekomendowanie rozwiązań opartych o dane analityczne dla strategii marketingowej firmy na rynek krajowy i zagraniczne,
 • prowadzenie badań marketingowych, analiza i prezentacja wyników,
 • definiowanie kluczowych wskaźników oraz nadzorowanie prowadzonych analiz i badań rynkowych,
 • monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach,
 • analiza kosztów działań marketingowych w kontekście osiąganej efektywności,
 • udział w budowaniu narzędzi wspierających analizy marketingowe,
 • budowanie i rozwijanie zespołu.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu analitycznego (database marketing, neuromarketing, geomarketing, behavioral marketing, closed loop marketing, badania marketingowe, benchmarking, remarketing, real-time marketing),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • znajomość metod i technik badań marketingowych, podstaw statystyki i metod analizy danych, znajomość oprogramowania do analiz statystycznych,
 • znajomość narzędzi analitycznych oraz sposobów weryfikacji KPI,
 • znajomość narzędzi marketingu internetowego,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • umiejętność definiowania i opisywania nowych trendów oraz zjawisk rynkowych,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu B2B

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dla segmentu B2B na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • projektowanie działań marketingowych dedykowanych dla sektora biznesu,
 • wdrażanie działań marketingowych w specyficznych kanałach odpowiednich dla klientów biznesowych,
 • wsparcie w budowaniu relacji biznesowych z potencjalnymi klientami i perspektywicznymi branżami,
 • poszukiwanie szans na tworzenie partnerstw i wdrażania cross i up-selling’u,
 • przeprowadzanie analiz rynku w celu identyfikacji szans rynkowych, poszukiwanie nisz rynkowych,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu B2B (relationship marketing, channel marketing, cooperative marketing, niche marketing, up-selling, cross-selling),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu B2B

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu Online & Mobile

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dotyczącej rozwijania kanałów online & mobile na rynki krajowy i zagraniczne,
 • projektowanie działań marketingowych wykorzystujących powyższe kanały,
 • kreowanie innowacyjnych i rozwijanie obecnych usług online & mobile dla obecnych i przyszłych klientów serwisu,
 • tworzenie programów afiliacyjnych z naciskiem na kanał online & mobile,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • analizowanie kluczowych wskaźników i raportowanie ich do Zarządu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w online & mobile marketingu (SEO/SEM, e-mail marketing, crowdsourcing marketing, referral marketing, affiliate marketing, viral / buzz marketing, location based marketing, in-game marketing),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • znajomość narzędzi SEM/SEO oraz e-mail marketingu,
 • znajomość innych narzędzi marketingu technologicznego,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu nimi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu Online & Mobile

 


 

 

Pracownik działu marketingu

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • obsługę wydarzeń sportowych, promocyjnych i innych;
 • montaż elementów brandingowych oraz wystawowych;
 • transport elementów brandingu oraz zespołu pracowników zaangażowanych w obsługę eventów;
 • raportowanie stanów magazynowych i realizacja zamówień,
 • dbanie o powierzony sprzęt (przegląd i konserwacja po evencie), utrzymywanie ładu w magazynie,
 • dokumentacja zdjęciowa.

Wymagania:

 • dyspozycyjność - w tym: gotowość do częstych wyjazdów służbowych i pracy w weekendy;
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane B+E;
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole, komunikatywność;
 • dokładność, dbałość o szczegóły, zmysł organizacyjny punktualność;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

Mile widziane:

 • doświadczenie w organizacji eventów;
 • umiejętności montażu i obsługi infrastruktury wystawowej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w prowadzeniu busów;
 • zainteresowanie sportem i organizacją imprez sportowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Pracownik działu marketingu

 


 

 

Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa)

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analizę i interpretację dostępnych danych makroekonomicznych,
 • tworzenie komentarzy, raportów i analiz z obszaru rynku walutowego (FX) i rynku kapitałowego, w języku polskim i angielskim.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: finanse / ekonomia / ekonometria / metody ilościowe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na rynku walutowym oraz kapitałowym,
 • licencja Maklera Papierów Wartościowych lub inny certyfikat potwierdzający doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość rynku FOREX,
 • bardzo dobra znajomość analizy technicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku giełdowego oraz pozagiełdowego,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietów statystycznych (preferowany R),
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • umiejętność swobodnego redagowania tekstów,
 • doświadczenie w pracy z mediami, w tym również telewizją oraz radiem.

Mile widziane:

 • obsługa terminala finansowego Bloomberg lub Reuters,
 • znajomość obsługi relacyjnych baz danych (SQL, MySQL),
 • znajomość zagadnień machine learning / data science,
 • umiejętność programowania (Python, R).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa).

 


 

 

Doradca klienta biznesowego

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • aktywne telefoniczne pozyskiwanie klientów z sektora B2B,
 • budowanie długofalowych relacji z klientami,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • identyfikowanie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w telefonicznym pozyskiwaniu klienta,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej,
 • wysoka orientacja na potrzeby klienta,
 • komunikatywność,
 • wysoka motywacja do osiągania celów,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Doradca klienta biznesowego.

 


 

 

Konsultant ds. obsługi klienta

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • profesjonalną i zgodną ze standardami firmy obsługę infolinii przychodzącej (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem LiveChat),
 • budowanie pozytywnych relacji i kontaktów z klientami polskimi i zagranicznymi,
 • udzielanie wsparcia w korzystaniu z serwisu internetowego,
 • opiekę oraz prowadzenie spraw stałych klientów,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym (preferowany j. angielski),
 • sprawne korzystanie z elektronicznych kanałów komunikacji,
 • orientacja na potrzeby klienta,
 • otwartość i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Konsultant ds. obsługi klienta.

 


 

 

Head of Cash Management

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował między innymi:

 • tworzenie i rozwój rozwiązań w zakresie Cash Management,
 • pozyskiwanie i wdrażanie działania bankowych systemów obsługujących transfery pieniężne,
 • planowanie i analiza przepływów środków pieniężnych,
 • planowanie popytu na pieniądz,
 • ograniczanie ryzyka kursowego,
 • kontrola spływu należności,
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z bankami,
 • współpraca z innymi działami finansowymi firmy.

Wymagania:

 • 6 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w zakresie bankowości transakcyjnej,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, bankowość, rachunkowość, ekonomia),
 • praktyczna znajomość międzynarodowych bankowych systemów rozliczeniowych,
 • znajomość zasad działania i regulacji Izb Rozliczeniowych - Krajowej (Polska) i zagranicznych,
 • wiedza z zakresu instrumentów bankowości transakcyjnej,
 • znajomość systemów płatności, SWIFT,
 • umiejętności negocjacyjne, podejmowania decyzji, efektywnej pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Head of Cash Management.

 


 

 

Dealer Walutowy / Trader

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • zawieranie transakcji z zakresu rynków finansowych,
 • rozwijanie i utrzymywanie relacji biznesowych w ramach obsługiwanego portfela klientów,
 • zabezpieczanie ryzyka kursowego,
 • monitoring potencjału, wspieranie sprzedaży w pionie korporacyjnym,
 • prowadzenie analiz rynku na potrzeby wewnętrzne.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych,
 • znajomość kontraktów terminowych typu forward,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku pozagiełdowego oraz giełdowego,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana obsługa terminala Bloomberg Professional,
 • gotowość do relokacji do Zielonej Góry.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dealer Walutowy / Trader.


 

 

Office Manager

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • monitoring stanu technicznego budynków firmy i ich instalacji, konserwacja urządzeń,
 • wykonywanie i zlecanie przeglądów eksploatacyjnych oraz planowanie remontów instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych w obiektach,
 • nadzór nad dokumentacją budowlaną i techniczną,
 • nawiązywanie kontaktu, negocjacje z dostawcami i podwykonawcami oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zamówionych usług,
 • zarządzanie środkami trwałymi firmy, prowadzenie magazynu,
 • nadzór nad pracą personelu sprzątającego,
 • nadzór nad flotą pojazdów firmy,
 • wsparcie w organizacji spotkań i innych przedsięwzięć w firmie,
 • planowanie zużyć, tworzenie zestawień wydatków,
 • współpraca z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie - preferowane: techniczne,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wiedza i umiejętności z zakresu prac budowlanych oraz wykończeniowych,
 • znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zmysł techniczny i organizacyjny,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych.

Mile widziane:

 • wiedza i uprawnienia z zakresu eksploatacji specyficznych instalacji,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i administracyjnego,
 • znajomość programów do zarządzania logistycznego,
 • uprawnienia BHP.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Office Manager.

 


 

 

Specjalista ds. technicznych

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości,
 • naprawy bieżące, drobne prace remontowe (planowane oraz interwencyjne),
 • montaż mebli i innego wyposażenia biur,
 • realizacja zamówień, prace magazynowe,
 • prace porządkowe,
 • współpraca z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • wiedza techniczna i doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zdolności manualne,
 • sprawna obsługa elektronarzędzi,
 • umiejętności ogólnobudowlane, stolarskie, elektryczne,
 • znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • dokładność, sumienność,
 • dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • znajomość rysunku technicznego,
 • prawo jazdy jazdy kat.B,
 • uprawnienia elektryczne.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. technicznych.

 


Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię ogłoszenia, a chciałbyś rozwijać swoją karierę w naszej firmie, wyślij CV na adres praca@cinkciarz.pl. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do przesyłanej oferty:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.