O nas

Oferty pracy

Najważniejszym kapitałem naszego biznesu są ludzie. Dlatego poszukujemy osób, które, tak jak my, chcą przekształcać pomysły w konkretne rozwiązania.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.

 


 

 

Analityk AML/KYC

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analiza alertów wygenerowanych przez system monitorujący,
 • weryfikacja danych pozyskanych w procesie identyfikacji klienta,
 • wsparcie w procesie oceny ryzyka klienta,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki w zakresie prowadzonych analiz,
 • wsparcie analityczne pozostałych obszarów dotyczących zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • udział w projektach realizowanych przez dział zgodności z przepisami prawa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane: bankowość, finanse, ekonomia, zarządzanie,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu bankowości lub finansów,
 • zdolności analityczne – umiejętność dokonywania analiz danych z wielu źródeł,
 • rzetelność, dokładność, dbałość o zachowanie wyznaczonych terminów,
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (MS Office),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Analityk AML/KYC.

 

 


 

 

Doradca klienta biznesowego

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • aktywne telefoniczne pozyskiwanie klientów z sektora B2B,
 • budowanie długofalowych relacji z klientami,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • identyfikowanie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w telefonicznym pozyskiwaniu klienta,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej,
 • wysoka orientacja na potrzeby klienta,
 • komunikatywność,
 • wysoka motywacja do osiągania celów,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Doradca klienta biznesowego.

 

 


 

Konsultant ds. obsługi klienta

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • profesjonalną i zgodną ze standardami firmy obsługę infolinii przychodzącej (telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem LiveChat),
 • budowanie pozytywnych relacji i kontaktów z klientami polskimi i zagranicznymi,
 • udzielanie wsparcia w korzystaniu z serwisu internetowego,
 • opiekę oraz prowadzenie spraw stałych klientów,
 • współpracę z innymi działami firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu bardzo dobrym (preferowany j. angielski),
 • sprawne korzystanie z elektronicznych kanałów komunikacji,
 • orientacja na potrzeby klienta,
 • otwartość i pozytywne nastawienie,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Konsultant ds. obsługi klienta.

 

 


 

Tester oprogramowania (QA)

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przeprowadzanie testów aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych,
 • opracowywanie scenariuszy, przypadków i skryptów testowych,
 • tworzenie skryptów automatyzujących testy,
 • dokumentowanie przebiegu testów,
 • raportowanie wyników testów,
 • rozwój narzędzi związanych z testowaniem,
 • współpracę z zespołem programistów.

Wymagania:

 • poparta praktyką wiedza związana z zapewnieniem jakości oprogramowania,
 • zdolności analityczne i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność w realizowaniu zadań,
 • samoorganizacja pracy.

Mile widziane:

 • znajomość narzędzi do automatyzacji testów (np. Selenium, Jmeter) i innych narzędzi wspomagających np. JIRA, Git, Jenkins,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów end2end, wydajnościowych oraz integracyjnych,
 • doświadczenie z zakresu UX,
 • doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa aplikacji (np. OWASP),
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • certyfikat ISTQB.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Tester oprogramowania (QA).

 

 


 

Product Owner

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • decydowanie o kierunku rozwoju produktów,
 • analiza potrzeb użytkowników i określanie wymagań funkcjonalnych produktu,
 • specyfikowanie i priorytetyzowanie elementów backlogu produktów,
 • aktywny udział w spotkaniach zespołów developerskich,
 • dbanie o dobre praktyki w procesie planowania i realizacji wytwarzania oprogramowania,
 • współpraca z zespołami developerskimi, graficznym i UX.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe jako Product Owner lub Analityk Biznesowy w branży IT,
 • praktyka w stosowaniu metodyki Agile / SCRUM,
 • doświadczenie w szacowaniu i planowaniu zadań,
 • umiejętność przekładania idei na rozwiązania funkcjonalne,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami,
 • mile widziana znajomość sektora finansowego,
 • mile widziana wiedza z zakresu UX, zainteresowanie nowymi technologiami,
 • zdolności analityczne,
 • dbałość o szczegóły,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym negocjacyjne,
 • wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę na każdym szczeblu zespołu, zdolności liderskie.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Product Owner.

 

 


 

Programista Java

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • udział w projektowaniu, implementacji oraz utrzymaniu modułów platformy wymiany walut przez Internet oraz innych projektów rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • dobra znajomość Java 1.8,
 • dobra znajomość wybranych technologii i frameworków (Spring, JPA, Hibernate i inne),
 • znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
 • umiejętność pisania testów jednostkowych,
 • znajomość GIT,
 • znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w programowaniu JEE / Spring,
 • doświadczenie w tworzeniu REST Web Services,
 • doświadczenie w tworzeniu testów akceptacyjnych i kontraktowych,
 • znajomość baz NoSQL (MongoDB),
 • znajomość JavaScript (jQuery, AJAX), XHTML, CSS i standardów W3C,
 • znajomość Domain Driven Design,
 • doświadczenie w CQRS,
 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM / Agile,
 • znajomość narzędzi Atlassian,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Java.

 


 

 

Programista PHP

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad rozwijaniem aplikacji w technologii PHP,
 • udział w pełnym procesie wytwarzania oprogramowania: projektowaniu, implementacji i utrzymaniu,
 • tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań w zakresie platformy wymiany walut.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość PHP oraz programowania obiektowego (minimum 3 lata doświadczenia oraz znajomość frameworków: CakePHP, Symfony lub innych),
 • znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość JavaScript (jQuery lub inne),
 • podstawowa znajomość HTML5, CSS3 oraz innych technologii webowych,
 • znajomość GIT (lub innych systemów kontroli wersji),
 • znajomość dobrych praktyk programistycznych,
 • analityczny umysł oraz zdolność rozwiązywania problemów,
 • kreatywność i komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z API REST (integracja oraz implementacja),
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych (PHPUnit),
 • znajomość standardów W3C,
 • znajomość architektury mikroserwisów oraz doświadczenie w pracy z nimi,
 • znajomość produktów Atlassian (JIRA, Bitbucket, Confluence).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista PHP.

 


 

 

Programista .NET

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • projektowanie oraz budowanie rozwiązań informatycznych: bezpośrednio wspierających procesy biznesowe wewnątrz firmy oraz integrujących istniejące lub nowe systemy informatyczne,
 • przeprowadzanie analiz wymagań z użytkownikami systemów,
 • współpracę z Architektami Systemowymi,
 • tworzenie specyfikacji wymagań, dokumentacji technicznej i projektowej.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość C#, T-SQL,
 • znajomość narzędzia MS Visual Studio 2013,
 • znajomość platformy .NET 4.5,
 • znajomość technologii WCF, WPF, TPL, async/await,
 • znajomość baz danych MS SQL Server,
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem serwerowych aplikacji wielowątkowych
  i programowania asynchronicznego,
 • umiejętności analityczne,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • efektywna organizacja pracy, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • umiejętność posługiwania się notacją UML,
 • znajomość Enterprise Architect,
 • znajomość DevExpress.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista .NET.

 


 

 

Programista iOS

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad tworzeniem aplikacji na platformę iOS,
 • aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • minimum 2 lata profesjonalnego doświadczenia w programowaniu,
 • podstawowa znajomość Swift,
 • praktyczna znajomość GIT lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomość zasad pisania czystego kodu,
 • dobra znajomość wzorców projektowych,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przewidywania skutków działań w szerszej perspektywie.

Mile widziane:

 • znajomość REST Web Service,
 • znajomość Interface Builder oraz Auto Layout,
 • znajomość środowiska Xcode,
 • znajomość Protocol-Oriented Programming,
 • znajomość platformy iOS,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • wkład w projekty open-source lub tworzenie własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista iOS.

 


 

 

Programista Android

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • pracę w zespole nad tworzeniem aplikacji na platformę Android,
 • aktywny udział w projektowaniu, implementacji i utrzymaniu aplikacji mobilnych rozwijanych przez firmę.

Wymagania:

 • minimum 2 lata profesjonalnego doświadczenia w programowaniu aplikacji na urządzenia mobilne lub jako programista Java,
 • praktyczna znajomość GIT lub innego systemu kontroli wersji,
 • znajomość zasad pisania czystego kodu,
 • dobra znajomość wzorców projektowych,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • kreatywność i inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność przewidywania skutków działań w szerszej perspektywie.

Mile widziane:

 • znajomość REST Web Service,
 • znajomość bibliotek wchodzących w skład Google Play Services oraz Support Library,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • znajomość Android SDK,
 • znajomość RxJava,
 • znajomość Material Design,
 • wkład w projekty open-source lub portfolio własnych aplikacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Programista Android.

 


 

 

Front-End Developer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przetwarzanie grafiki na zoptymalizowane strony, mailingi oraz dla aplikacji internetowych,
 • kodowanie stron www typu landing page,
 • tworzenie responsywnych stron na potrzeby firmy,
 • udział we wdrożeniach serwisów internetowych, ich rozwijaniu i utrzymaniu.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość standardów W3C,
 • bardzo dobra znajomość HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery,
 • bardzo dobra znajomość frameworku Twitter Bootstrap,
 • znajomość preprocesorów SASS, LESS,
 • znajomość technik RWD,
 • umiejętność przetwarzania grafiki pod strony internetowe,
 • umiejętność kodowania mailingów,
 • znajomość platformy WordPress,
 • znajomość architektury aplikacji webowych.

Mile widziane:

 • umiejętności graficzne tworzenia elementów interfejsów stron internetowych,
 • doświadczenie w rozwijaniu interfejsów webowych z użyciem CSS, Jquery,
 • podstawy optymalizacji stron pod kątem SEO,
 • znajomość Angular 2, Node JS,
 • znajomość trendów UX,
 • znajomość języka angielskiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Front-End Developer.

 


 

 

Front-End Developer (Warszawa)

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przetwarzanie grafiki na zoptymalizowane strony, mailingi oraz dla aplikacji internetowych,
 • kodowanie stron www typu landing page,
 • tworzenie responsywnych stron na potrzeby firmy,
 • udział we wdrożeniach serwisów internetowych, ich rozwijaniu i utrzymaniu.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość standardów W3C,
 • bardzo dobra znajomość HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery,
 • bardzo dobra znajomość frameworku Twitter Bootstrap,
 • znajomość preprocesorów SASS, LESS,
 • znajomość technik RWD,
 • umiejętność przetwarzania grafiki pod strony internetowe,
 • umiejętność kodowania mailingów,
 • znajomość platformy WordPress,
 • znajomość architektury aplikacji webowych.

Mile widziane:

 • umiejętności graficzne tworzenia elementów interfejsów stron internetowych,
 • doświadczenie w rozwijaniu interfejsów webowych z użyciem CSS, Jquery,
 • podstawy optymalizacji stron pod kątem SEO,
 • znajomość Angular 2, Node JS,
 • znajomość trendów UX,
 • znajomość języka angielskiego.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Front-End Developer (Warszawa).

 


 

 

UX Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przekładanie celów biznesowych i marketingowych na koncepcje kreatywne,
 • projektowanie interfejsów, interakcji i architektury informacji dla aplikacji webowych oraz mobilnych,
 • analiza obecnych rozwiązań w celu ich usprawnienia,
 • współpraca i wspieranie zespołu projektowego (graficy, webmasterzy, programiści),
 • przygotowywanie i przeprowadzanie testów A/B, analizy ruchów i zachowań użytkowników,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie badań użyteczności z użytkownikami,

Wymagania:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w obszarze UX,
 • doświadczenie w projektowaniu na potrzeby e-commerce,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu testów z użytkownikami,
 • dobra znajomość Google Analytics,
 • umiejętność projektowania makiet i interakcji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • mile widziana znajomość podstaw HTML, CSS.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem UX Designer.

 


 

 

Creative Graphic Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kreacje graficzne w zakresie kampanii marketingowych, social media oraz na potrzeby www,
 • efektywną współpracę z liderem oraz członkami zespołu, project managerem, copywriterem i innymi działami firmy.

Wymagania:

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość narzędzi pakietu Adobe CC (Photoshop, InDesign, Illustrator),
 • umiejętność projektowania graficznego materiałów firmowych i promocyjnych,
 • projektowanie i skład materiałów graficznych,
 • umiejętność przygotowania plików do druku cyfrowego i offsetowego,
 • umiejętność tworzenia estetycznej i niestandardowej grafiki,
 • kreatywność, nieszablonowość, inicjatywa, samodzielność oraz wysokie poczucie estetyki wizualnej,
 • umiejętność współpracy z innymi działami oraz wyczucie czasu niezbędnego do realizacji powierzonych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • komunikatywna znajomość j. Angielskiego.

Mile widziane:

 • umiejętności artystyczne - rysunek cyfrowy,
 • obsługa tabletów Wacom,
 • znajomość narzędzi do obróbki animacji / filmów / post produkcja (Adobe Premiere / After Effects),
 • znajomość VC Element 3D,
 • znajomość Cinema 4D.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Creative Graphic Designer.

 


 

 

Creative Graphic Designer (Warszawa)

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kreacje graficzne w zakresie kampanii marketingowych, social media oraz na potrzeby www,
 • efektywną współpracę z liderem oraz członkami zespołu, project managerem, copywriterem i innymi działami firmy.

Wymagania:

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość narzędzi pakietu Adobe CC (Photoshop, InDesign, Illustrator),
 • umiejętność projektowania graficznego materiałów firmowych i promocyjnych,
 • projektowanie i skład materiałów graficznych,
 • umiejętność przygotowania plików do druku cyfrowego i offsetowego,
 • umiejętność tworzenia estetycznej i niestandardowej grafiki,
 • kreatywność, nieszablonowość, inicjatywa, samodzielność oraz wysokie poczucie estetyki wizualnej,
 • umiejętność współpracy z innymi działami oraz wyczucie czasu niezbędnego do realizacji powierzonych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • komunikatywna znajomość j. Angielskiego.

Mile widziane:

 • umiejętności artystyczne - rysunek cyfrowy,
 • obsługa tabletów Wacom,
 • znajomość narzędzi do obróbki animacji / filmów / post produkcja (Adobe Premiere / After Effects),
 • znajomość VC Element 3D,
 • znajomość Cinema 4D.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Creative Graphic Designer (Warszawa).

 


 

 

Concept Art Designer

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kreacje rysunków komiksowych na potrzeby kampanii reklamowych oraz projektów wewnętrznych firmy,
 • projektowanie koncepcji postaci oraz wyrażania idei, nastrojów dla użycia w grafikach i animacjach,
 • pracę nad ciągłością identyfikacji wizualnej firmy,
 • efektywną współpracę z liderem, copywriterem oraz innymi członkami zespołu,
 • wykonywanie bieżących prac graficznych.

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w branży graficzno-projektowej lub graficzno-artystycznej,
 • portfolio dokumentujące doświadczenie w tworzeniu grafik i rysunków,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe CC (Photoshop, Illustrator),
 • bardzo dobra obsługa tabletów graficznych Wacom,
 • umiejętność rysunku manualnego,
 • kreatywność, nieszablonowość, inicjatywa i wysokie poczucie estetyki wizualnej,
 • znajomość różnorodnych stylów graficznych oraz aktualnych trendów w projektowaniu,
 • zdolność do efektywnej pracy w zespole.

Mile widziane:

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu sztuk plastycznych,
 • co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających portfolio z przykładowymi rysunkami na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Concept Art Designer.

 


 

 

Creative Manager

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • projektowanie oraz realizacja kampanii reklamowych;
 • przekładanie idei na storyboardy oraz tworzenie scenariuszy;
 • analiza trendów i otoczenia rynkowego;
 • nadzorowanie projektów od strony kreacji;
 • dbałość o wysoką jakość kampanii oraz o terminowość realizowanych zleceń;
 • współtworzenie wizerunku spółki;
 • przygotowywanie krótko- i długoterminowych strategii promocyjnych.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy w mediach, marketingu lub pokrewnych dziedzinach;
 • umiejętność tworzenia przemyślanych kampanii promocyjnych;
 • znajomość różnorodnych formatów reklamowych i promocyjnych;
 • zdolności negocjacyjne i umiejętność przekonywania innych do własnych pomysłów;
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • gotowość do pracy pod presją czasu;
 • dyspozycyjność, gotowość do odbywania podróży służbowych;
 • kreatywność;
 • gotowość do relokacji do Zielonej Góry.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Creative Manager.

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • rekomendowanie rozwiązań opartych o dane analityczne dla strategii marketingowej firmy na rynek krajowy i zagraniczne,
 • prowadzenie badań marketingowych, analiza i prezentacja wyników,
 • definiowanie kluczowych wskaźników oraz nadzorowanie prowadzonych analiz i badań rynkowych,
 • monitorowanie skuteczności działań reklamowych i promocyjnych we wszystkich kanałach,
 • analiza kosztów działań marketingowych w kontekście osiąganej efektywności,
 • udział w budowaniu narzędzi wspierających analizy marketingowe,
 • budowanie i rozwijanie zespołu.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu analitycznego (database marketing, neuromarketing, geomarketing, behavioral marketing, closed loop marketing, badania marketingowe, benchmarking, remarketing, real-time marketing),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • znajomość metod i technik badań marketingowych, podstaw statystyki i metod analizy danych, znajomość oprogramowania do analiz statystycznych,
 • znajomość narzędzi analitycznych oraz sposobów weryfikacji KPI,
 • znajomość narzędzi marketingu internetowego,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • umiejętność definiowania i opisywania nowych trendów oraz zjawisk rynkowych,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu ludźmi,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu Analitycznego

 


 

 

Dyrektor ds. Marketingu B2B

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • współtworzenie strategii marketingowej firmy dla segmentu B2B na rynek krajowy i rynki zagraniczne,
 • projektowanie działań marketingowych dedykowanych dla sektora biznesu,
 • wdrażanie działań marketingowych w specyficznych kanałach odpowiednich dla klientów biznesowych,
 • wsparcie w budowaniu relacji biznesowych z potencjalnymi klientami i perspektywicznymi branżami,
 • poszukiwanie szans na tworzenie partnerstw i wdrażania cross i up-selling’u,
 • przeprowadzanie analiz rynku w celu identyfikacji szans rynkowych, poszukiwanie nisz rynkowych,
 • budowanie i rozwijanie zespołu,
 • budowanie relacji ze strategicznymi partnerami na specyficznych rynkach,
 • współpraca z innymi działami (m.in. IT, Customer Care).

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku zarządzającym - preferowane w strukturach międzynarodowych,
 • udokumentowane i poparte sukcesami doświadczenie w zakresie marketingu B2B (relationship marketing, channel marketing, cooperative marketing, niche marketing, up-selling, cross-selling),
 • mile widziane doświadczenie w branży finansowej lub technologicznej,
 • umiejętności definiowania kluczowych grup klientów i wdrażania przeznaczonych dla nich działań,
 • poparte sukcesami i udokumentowane doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych - preferowane na rynkach zagranicznych,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami,
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności negocjacyjne i efektywnej pracy w zespole, kreatywność, proaktywność, samodzielność,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dyrektor ds. Marketingu B2B

 


 

 

Audytor wewnętrzny

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przygotowywanie i prowadzenie badań audytowych w organizacji,
 • ocena ryzyk w badanych obszarach,
 • ocena mechanizmów kontrolnych w kluczowych procesach organizacji,
 • kontrola sprawozdań finansowych w świetle obowiązujących regulacji,
 • analizowanie i interpretowanie innych informacji i dokumentów opisujących procesy w organizacji,
 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych audytów oraz prezentacja wniosków z nich wynikających,
 • proponowanie zmian i usprawnień,
 • monitorowanie wdrażania zaleceń poaudytowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: bankowość, finanse, rachunkowość,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy jako audytor w banku lub krajowej instytucji płatniczej,
 • doskonała znajomość typów ryzyk i metodologii ich wyceniania,
 • doskonała znajomość międzynarodowych standardów w zakresie metodologii pracy audytora,
 • znajomość systemów kontroli wewnętrznej,
 • znajomość rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,
 • doświadczenie w audytowaniu obszarów IT związanych z transakcjami płatniczymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i doświadczenie w komunikacji biznesowej,
 • doskonałe zdolności analityczne, komunikacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętności priorytetyzowania działań i odporność na stres,
 • mile widziane posiadanie certyfikatów: CIA, CRMA, ICAAP, PRM, FRM.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Audytor wewnętrzny.

 


 

 

Specjalista ds. ryzyk i analiz

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę i ocenę poprawności działania procesów identyfikacji, pomiaru, wyceny, monitorowania oraz raportowania ryzyk,
 • tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizowanie,
 • przygotowywanie raportów, analiz,
 • raportowanie bezpośrednio do Zarządu,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorczej (BION),
 • przeprowadzanie oceny ryzyka potencjalnych kontrahentów Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie ryzykiem,
 • mile widziane certyfikaty branżowe związane z zarządzaniem ryzykiem – (FRM, PRM),
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji nadzorowanej,
 • doświadczenie w zakresie tworzenie projektów procedur, polityk, ich aktualizacji,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dla celów Badania i Oceny Nadzorcza (BION),
 • biegła znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem terminologii fachowej,
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • proaktywna postawa,
 • zdolność do pracy w szybko zmieniającym się środowisku,
 • samodzielność.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. ryzyk i analiz.

 


 

 

Specjalista ds. controlingu

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • przygotowywanie zestawień i raportów (rachunkowych, finansowych, księgowych);
 • opracowywanie i wdrażanie systemu raportowania i obiegu informacji;
 • analiza kosztów i ich optymalizowanie;
 • opracowywanie planów finansowych;
 • sporządzenie informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • wspomaganie księgowości;

Wymagania:

 • doświadczenie w dziale kontrolingu finansowego;
 • doświadczenie w rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzaniu finansami;
 • wykształcenie wyższe o profilu rachunkowość, ekonomia, finanse;
 • doskonała znajomość arkuszy kalkulacyjnych służących do analiz (np. MSExcel);
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i zaangażowanie w prowadzone projekty.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Specjalista ds. controlingu.

 


 

 

Młodszy specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

 

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • weryfikacja poziomu zabezpieczeń aplikacji oraz systemów informatycznych
 • monitorowanie źródeł informacji na temat bezpieczeństwa systemów IT,
 • promowanie kultury bezpieczeństwa.

Wymagania:

 • znajomość OWASP Top 10,
 • znajomość modelu OSI,
 • znajomość podstaw protokołów TCP/IP, HTTP, TLS,
 • znajomość podstaw PKI (X.509, CRL, OCSP),
 • znajomość podstaw programowania,
 • znajomość podstaw baz danych (SQL, NoSQL),
 • znajomość systemów Windows,
 • znajomość systemów *nix,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa informacji,
 • rzetelność, dokładność i nieposzlakowana opinia.

Mile widziane

 • znajomość OWASP ASVS i MASVS,
 • znajomość OWASP Testing Guide,
 • znajomość narzędzi do testowania bezpieczeństwa aplikacji oraz systemów informatycznych,
 • znajomość narzędzi do analizy ruchu sieciowego,
 • znajomość podstaw kryptografii,
 • znajomość Rozdziału XXXIII Kodeksu Karnego,

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Młodszy specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.

 


 

 

Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa)

 

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • analizę i interpretację dostępnych danych makroekonomicznych,
 • tworzenie komentarzy, raportów i analiz z obszaru rynku walutowego (FX) i rynku kapitałowego, w języku polskim i angielskim.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: finanse / ekonomia / ekonometria / metody ilościowe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na rynku walutowym oraz kapitałowym,
 • licencja Maklera Papierów Wartościowych lub inny certyfikat potwierdzający doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość rynku FOREX,
 • bardzo dobra znajomość analizy technicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku giełdowego oraz pozagiełdowego,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietów statystycznych (preferowany R),
 • umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych,
 • umiejętność swobodnego redagowania tekstów,
 • doświadczenie w pracy z mediami, w tym również telewizją oraz radiem.

Mile widziane:

 • obsługa terminala finansowego Bloomberg lub Reuters,
 • znajomość obsługi relacyjnych baz danych (SQL, MySQL),
 • znajomość zagadnień machine learning / data science,
 • umiejętność programowania (Python, R).

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Analityk rynku walutowego i kapitałowego (Warszawa).

 


 

 

Dealer Walutowy / Trader

Miejsce pracy:

Zielona Góra

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • zawieranie transakcji z zakresu rynków finansowych,
 • rozwijanie i utrzymywanie relacji biznesowych w ramach obsługiwanego portfela klientów,
 • zabezpieczanie ryzyka kursowego,
 • monitoring potencjału, wspieranie sprzedaży w pionie korporacyjnym,
 • prowadzenie analiz rynku na potrzeby wewnętrzne.

Wymagania:

 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych,
 • znajomość kontraktów terminowych typu forward,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku pozagiełdowego oraz giełdowego,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • mile widziana obsługa terminala Bloomberg Professional,
 • gotowość do relokacji do Zielonej Góry.

Aplikacje prosimy przesyłać na praca@cinkciarz.pl, koniecznie z dopiskiem Dealer Walutowy / Trader.


Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię ogłoszenia, a chciałbyś rozwijać swoją karierę w naszej firmie, wyślij CV na adres praca@cinkciarz.pl. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do przesyłanej oferty:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (Administratora danych), moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania”.

Rozpocznij chat

  Uprzejmie informujemy, że uruchomienie usług w USA jest planowane na czwarty kwartał 2017 r. Aktualnie na całym terytorium Stanów Zjednoczonych trwa procesowanie wniosków licencyjnych pozwalających na świadczenie usług przekazów pieniężnych. Wymogi regulacyjne zostały spełnione już w 30 stanach. W oczekiwaniu na komplet licencji, trwają operacyjne przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usług w USA. O postępach będziemy informować na bieżąco w komunikatach spółki. Zamknij okno

Serwis w j. angielskim to Conotoxia, a w j. polskim to Cinkciarz. Dwie marki, te same usługi. Już wkrótce w USA (NMLS #1504617)

Dowiedz się więcej Dzięki, rozumiem

Wybierz kraj zamieszkania i język

Other countries - go to english website