Przetwarzanie danych osobowych i rozporządzenie RODO

Jakie dane osobowe gromadzimy? Do czego je wykorzystujemy? W jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe? Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z pełną treścią Polityki prywatności. W przypadku pytań, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Podanie danych osobowych w celach korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jesteśmy uprawnieni do uzupełniania danych osobowych, które nam przekazujesz, ponieważ musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów takich, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim, świadczenie poszczególnych Usług oraz dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Tobie korzystania z naszych Usług, co możemy określić jako niezbędne w realizacji umów o ich świadczeniu. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. Realizujemy również tzw. uzasadnione interesy, przez co rozumiemy informowanie o dostępnych w ramach portalu Usługach. W takich sytuacjach rozważamy wpływ jaki przetwarzanie danych osobowych wywoła na Twoje prawa i wolności. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolna zgoda, którą w każdej chwili możesz wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych poza wyjątkami, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

Zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych. W każdej chwili możesz wysłać do nas prośbę o przekazanie informacji w tym zakresie. Uprzedzamy, że możesz zostać poproszony o dodatkowe dane w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Stosujemy wszelkie środki bezpieczeństwa Twoich danych.

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych. Zapewniamy, że gdy nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub z innych przyczyn określonych przepisami prawa, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane. W przeciwnym wypadku zostaniesz poinformowany o braku możliwości zrealizowania tego uprawnienia.

Możesz również zgłosić nam chęć skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych np. gdy uznasz, że doszło do przetwarzania Twoich danych bez podstawy prawnej, np. nie wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji handlowej, a wciąż jesteś zainteresowany korzystaniem z naszych Usług. Do czasu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do realizacji Usług. Innym przykładem jest ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, np. gdy uznasz, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych osobowych. Realizacja uprawnienia w tym przypadku może mieć miejsce np. do czasu wyjaśnienia przez organy ścigania. Poinformuj nas o możliwości pełnego przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku zgłoszenia nam chęci skorzystania z prawa do przenoszenia danych otrzymasz plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Możesz również wskazać nam podmiot, któremu prześlemy Twoje dane, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa podejmiemy działania w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i zachowamy adekwatne środki bezpieczeństwa.

Uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zrealizujesz w pewnych sytuacjach np. gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail, zmieniając ustawienia w zakładce “Ustawienia powiadomień” bądź poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych od nas wiadomościach. Możesz też przesłać do nas wiadomość zawierającą sprzeciw w zakresie profilowania, którego skutkiem jest dostosowanie oferowanych Tobie Usług.

Jeżeli Twoją wolą jest całkowite zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, prosimy Cię o przesłanie takiego wniosku w wiadomości e-mail. Powiadomimy Cię o możliwości realizacji tego uprawnienia (w większości przypadków całkowite usunięcie danych nie będzie możliwe z uwagi na konieczność wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych). Pamiętaj, że takie żądanie może spowodować zamknięcie prowadzonego dla Ciebie Konta, a tym samym uniemożliwi Tobie dalsze korzystanie z naszych Usług.

Zapoznaj się z pełnymi zasadami przetwarzania Twoich osobowych opisanych w Polityka prywatności.

Powyższe uprawnienia zrealizujesz przesyłając wiadomość na adres [email protected].

Rozpocznij chat