Stałe zlecenia

Usługa skierowana do osób, które co miesiąc dokonują transakcji kupna lub sprzedaży waluty. Stałe zlecenie pomoże usprawnić cały proces. To idealne rozwiązanie również dla kredytobiorców.

Dlaczego stałe zlecenie jest przydatne?

  • Pozwala co miesiąc dokonywać automatycznego kupna lub sprzedaży waluty za pomocą dwóch systemów transakcyjnych
  • Redukuje marżę kantoru do minimum
  • Daje gwarancję niższego kursu niż przy tradycyjnej transakcji
  • Cinkciarz.pl pozwala uniknąć niekorzystnych kursów walut oraz umożliwia oszczędność do kilkuset złotych miesięcznie. Stałe zlecenie dodatkowo usprawnia proces wymiany waluty i pozwala go zautomatyzować, ograniczając Twoje zaangażowanie

Jak to działa?

Możesz używać stałego zlecenia w dwóch systemach transakcyjnych (z rachunku bankowego lub z portfela walutowego). W obu przypadkach zlecasz kantorowi Cinkciarz.pl zakup/sprzedaż określonej ilości waluty w ustalonych odstępach czasu. Umowę zawierasz na okres 6, 12 lub 24 miesięcy. Dzień dostarczenia waluty oraz rachunek walutowy, na który trafią lub z którego zostaną pobrane środki określasz podczas zawierania umowy.

Transakcje z rachunku bankowego

  • Po dokonaniu zakupu/sprzedaży waluty, zostaniesz powiadomiony drogą mailową o kursie wymiany oraz cenie końcowej transakcji
  • Zobowiązujesz się zapłacić cenę końcową transakcji na 2 dni przed dniem dostarczenia waluty

Transakcje z portfela walutowego

  • Zasilasz portfel walutowy, najlepiej z odpowiednim zapasem, tak abyś nie musiał pamiętać o doładowaniu
  • Transakcja zakładana i opłacana jest z Twojego portfela walutowego automatycznie
  • Zakupiona/sprzedana waluta jest wysyłana na uprzednio wybrany przez Ciebie rachunek bankowy
Rozpocznij chat