Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.04.2016

13 kwi 2016 16:49|Artur Wiszniewski

Dolar zachował zyski mimo słabego raportu o sprzedaży detalicznej. Szeroka poprawa nastrojów na rynkach finansowych. Złoty silnie przeceniony mimo sytuacji sprzyjającej walutom z koszyka rynków wschodzących.

Po okresie stabilizacji para EUR/USD zdołała wreszcie określić kierunek. Podczas dzisiejszej sesji dolar wyraźnie zyskał na wartości, co doprowadziło do spadku głównej pary walutowej. Rosną także indeksy na najważniejszych światowych giełdach. Za bardzo dobrą atmosferę odpowiadają doniesienia dotyczące Chin.

Marcowe dane o handlu zagranicznym Państwa Środka wypadły zdecydowanie powyżej oczekiwań. Eksport wzrósł o 11.5 proc. przy prognozie plus 2.5 proc. Mniejsze znaczenie miał spadek importu, który wyniósł 13.8 proc. wobec oczekiwanego wyniku minus 10.2 proc. Dzisiejsza publikacja jest zbieżna z danymi z ostatnich tygodni, sugerujących stopniową poprawę kondycji drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Początek 2016 roku był zdominowany przez obawy dotyczące Chin. W kontekście najświeższych raportów oraz deklaracji rządu w Pekinie o planowanym wsparciu ożywienia można oczekiwać, że największe trudności to już przeszłość. Ten czynnik może wspierać dolara oraz notowania surowców.

Rezerwa Federalna wielokrotnie zwracała uwagę, że ściśle obserwuje kondycję światowej gospodarki oraz ten czynnik wpływa na decyzje o polityce pieniężnej. Poprawę kondycji Chin może zatem zwiększać prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Chiny to najważniejszy konsument surowców, co wpływa korzystnie na postawę ropy naftowej oraz miedzi, niezależnie od słabszego wyniku importu.

Silniejszy dolar

Czynnikiem mocno oddziałującym na zachowanie ropy naftowej są oczekiwania przed spotkaniem producentów tego surowca 17 kwietnia w Dosze. Obecnie przeważa przekonanie, że rozmowy zaowocują porozumieniem o zamrożeniu produkcji ropy naftowej.

Dla szerokiego rynku nie miały dzisiaj większego znaczenia stosunkowo słabe dane o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż spadła o 0.3 proc. miesiąc do miesiąca wobec prognozy plus 0.1 proc. Sprzedaż po wyłączeniu samochodów zwiększyła się o 0.2 proc. wobec prognozy plus 0.4 proc. Pozytywny wymiar miała rewizja danych za poprzedni miesiąc. Dane sugerują, że pierwszy kwartał nie był zbyt udanym okresem dla konsumpcji, co może niekorzystnie oddziaływać na wzrost PKB w tym okresie.

Słabość złotego

Saldo rachunku bieżącego mocno rozczarowało. Narodowy Bank Polski pokazał dzisiaj deficyt wielkości 383 mln euro wobec oczekiwanej nadwyżki około 500 mln euro. W raporcie uwagę zwraca wysoki odpływ inwestycji portfelowych, których przekroczył 2.6 mld euro. Ten czynnik może oddziaływać niekorzystnie na postawę złotego.

Środowa sesja była nieudana dla złotego. Polska waluta osłabiła się dzisiaj w relacji do wszystkich najważniejszych par mimo przychylnej atmosfery na szerokim rynku. Ostatnio złoty ponownie traci silniej niż forint, co może sygnalizować przedłużony okres słabości polskiej waluty.


13 kwi 2016 16:49|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

13 kwi 2016 13:54

Komentarz walutowy z 13.04.2016

12 kwi 2016 16:34

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.04.2016

12 kwi 2016 13:43

Komentarz walutowy z 12.04.2016

11 kwi 2016 16:51

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.04.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut