Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.02.2017

14 lut 2017 15:25|Cinkciarz.pl

Tempo wzrostu PKB w strefie euro zawodzi oczekiwania (o 0,1 pkt proc.) - Polska natomiast liderem wzrostu w IV kw. w ujęciu kwartalnym. Złoty utrzymuje zyski wypracowane po publikacji lepszych od oczekiwań danych za IV kw.

Mieszane dane Eurostatu z ograniczonym wpływem na euro

Eurostat podał dzisiaj, iż tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w IV kwartale wyniosło 1,7% w ujęciu rocznym oraz 0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału. To o 0,1 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych w obu przypadkach. Natomiast wszystkie kraje UE28 zanotowały zbiorczy wzrost gospodarczy o 0,1 pkt proc. wyższy niż kraje strefy euro. Największy wzrost w ujęciu kwartalnym (z krajów dla, których dane są dostępne) zanotowała Polska - wg danych Eurostatu PKB w IV kw. zwiększyło się o 1,7%. W ujęciu rocznym większy wzrost od polskiej gospodarki (+3,1%) zanotowała tylko Bułgaria (+3,4%) oraz Rumunia (+4,8%).

Również dzisiaj Eurostat przedstawił dane o produkcji przemysłowej w grudniu w strefie euro oraz UE, która spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca odpowiednio o 1,6% oraz 1%. W przypadku krajów strefy euro był to największy spadek miesiąc-do-miesiąca od ponad 4 lat. Spowodowane było to przede wszystkim spadkiem produkcji dóbr kapitałowych o 3,3%, energetycznych o 1,4% oraz dóbr nietrwałego użytku o 1,2%. Zupełnie inaczej wyglądała produkcja przemysłowa w porównaniu do grudnia 2015 r. - wzrosła ona 2% r/r, o 0,3 pkt proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Dynamika wzrostu rok-do-roku spadła jednak nieco w grudniu, gdyż jeszcze miesiąc wcześniej produkcja przemysłowa zwiększyła się o 3,2%.

Reakcja wspólnej waluty była stosunkowo ograniczona. Euro w relacji do dolara (EUR/USD) utrzymywało się nadal blisko granicy 1,06, prawdopodobnie w antycypacji na wystąpienie Janet Yellen, które ma rozpocząć się o 16.00. W okolicy tego wydarzenia należy więc spodziewać się zwiększonego poziomu wahań. Presję na euro wywarły też dane o inflacji producentów PPI w styczniu, która wzrosła o 0,6% m/m, co było okazało się najwyższym miesięcznym wzrostem od ponad 4 lat. Głównym powodem wzrostu kosztów dla amerykańskich producentów był wzrost cen surowców energetycznych (o 14,9% m/m).

Pozytywny trend na złotym utrzymany

Lepsze od oczekiwań dane o tempie wzrostu PKB w IV kw. według GUSu w Polsce spowodowało aprecjację złotego, która utrzymywałą się również po południu. Polską walutę również wsparły wspomniane dane Eurostatu, z których wynikało, iż Polska była jednym z liderów wzrostu w ostatnich trzech miesiącach 2016 r. w Unii Europejskiej. Testem dla złotego mogą okazać się czwartkowe dane o zmianie poziomie wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz wzroście zatrudnienia, a także piątkowe o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (wszystkie za grudzień). W przypadku stosunkowo pozytywnych danych, kurs EUR/PLN pod koniec tygodnia mógłby spaść poniżej poziomu 4,30.

Jutro na rynku

Jutro o 14.30 poznamy kolejny w tym tygodniu odczyt inflacji konsumenckiej - tym razem z gospodarki USA. Choć, dla rynków ważniejsze będą prawdopodobnie dane o inflacji PCE, która jest brana przez Rezerwę Federalną w projekcjach poziomu inflacji w przyszłych okresach. Wskaźnik CPI jednak może dawać inwestorom wskazówek co do ogólnej tendencji poziomu cen. Od połowy roku obserwowany jest dynamiczny wzrost poziomu cen (0,8% w czerwcu, a w grudniu już 2,1%), jednakże wskaźnik bazowy, z wyłączeniem cen energii i żywności, zachowywał się stabilniej.

O tej samej godzinie Biuro Spisu Powszechnego opublikuje dane o styczniowym poziomie sprzedaży detalicznej. Publikacja ta jest o tyle ważna dla dolara, gdyż konsumpcja (której poziom sprzedaż detaliczna pośrednio pokazuje) stanowi o większości PKB. Wskaźnik bazowy sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem stosunkowo zmiennej sprzedaży pojazdów) stopniowo zmniejsza się od czterech miesięcy - we wrześniu wyniósł 0,7% m/m podczas gdy już w grudniu zaledwie 0,2%. Mediana oczekiwań rynkowych obecnie wskazuje wzrost sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem pojazdów) o 0,4% m/m.

Rezerwa Federalna opublikuje o 15.15 dane o produkcji przemysłowej również w styczniu w USA. W grudniu pozytywnie zaskoczyła wzrastając o 0,8% m/m (i 0,5% r/r), z czego w najistotniejszym stopniu wzrosła aktywność w sektorze użyteczności publicznej - o 6,6% w skali miesiąca i tylko o 0,4 pkt proc. mniej rok-do-roku. Konsensus rynkowy jednak zakłada nieco niższy wzrost aktywności produkcji przemysłowej w styczniu, gdyż o 0,1% m/m. Biorąc pod uwagę, iż dane te poddają się stosunkowo dużej zmienności, ich wpływ na dolara powinien być stosunkowo ograniczony.

Natomiast dane o inflacji CPI oraz sprzedaży detalicznej mogą w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie poziomu wahań dolara. Od tygodnia porusza się on w stosunkowo wąskim przedziale wahań - kurs EUR/USD w ostatnich siedmiu dniach zawierał się w przedziale 1,06 - 1,07, co również sprawiło, iż w tym samym okresie indeks dolara (DXY), którego euro stanowi największą składową, poruszał się w przedziale 100 - 101 pkt. Lepsze od oczekiwań dane mogłyby spowodować wybicie poniżej poziomu 1,06 na EUR/USD oraz powyżej 101 pkt w przypadku DXY. W przypadku gorszych od szacunków odczytów, potencjał deprecjacyjny dolara w dłuższym okresie wydaje się jednak ograniczony - za sprawą niskiego poziomu stóp procentowych w strefie euro czy Japonii oraz planowanego zwiększenia wydatków infrastrukturalnych oraz obniżenia podatków w USA.

 

14 lut 2017 15:25|Cinkciarz.pl

Powyższy komentarz video nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Cinkciarz.pl Sp. z o.o. jest zabronione.

Zobacz również:

14 lut 2017 8:31

Poranny komentarz wideo z 14.02.2017

13 lut 2017 8:31

Poranny komentarz video z 13.02.2017

10 lut 2017 15:21

Popołudniowy komentarz wideo z 10.02.2017

10 lut 2017 8:36

Poranny komentarz video z 10.02.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut