Nowości

Informacja dotycząca kart walutowych

Uprzejmie informujemy osoby, które za pośrednictwem serwisu Cinkciarz.pl nabyły karty walutowe, o konieczności ich rejestracji. Możliwość dokonania rejestracji danych rozpoczyna się dnia 26.01.2017 r.

mBank S.A., wydawca kart walutowych Cinkciarz.pl, w dniu 26.01.2017 r. wprowadza zmiany do „Regulaminu Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego mBanku S.A.” oraz „Regulaminu Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mBank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego”. Zmienione Regulaminy zostaną opublikowane na stronie www.mbank.pl w dniu 25.11.2016 r.

Na prośbę mBank S.A. uprzejmie informujemy osoby, które za pośrednictwem serwisu Cinkciarz.pl nabyły karty walutowe, że zmiany dotyczą w szczególności wprowadzenia obowiązkowego procesu rejestracji danych Posiadaczy Karty prepaid wydawanych jako instrumenty pieniądza elektronicznego. Wynikają one bezpośrednio z konieczności dostosowania instrumentów pieniądza elektronicznego w postaci kart prepaid na okaziciela do wymogów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 299).

Każdy Posiadacz Karty będzie zobowiązany do dokonania rejestracji swoich danych od dnia 26.01.2017 r. w Serwisie Kart Prepaid www.mbank.pl/prepaid (możliwość rejestracji danych będzie wszakże istniała od dnia 25.11.2016 r.). Ponadto, w celu potwierdzenia poprawności podanych danych, Posiadacz Karty zobowiązany będzie do zrealizowania przelewu zasileniowo–aktywacyjnego na rachunek karty (podany na jej rewersie).

W przypadku niedokonania przez Posiadacza Karty pełnej rejestracji danych (wraz z ich potwierdzeniem) do dnia 31.01.2017 r., mBank zmuszony będzie dokonać blokady karty. Dalsze korzystanie z Karty będzie możliwe po dokonaniu rejestracji karty w Serwisie Kart Prepaid.

Rejestracja i weryfikacja danych będzie również wymagana w przypadku złożenia przez Posiadacza Karty - po dniu 26.01.2016 r. - dyspozycji wykupu środków.

Informacje o nowym procesie rejestracji zostaną opublikowane dla posiadaczy kart na stronie Serwisu Kart Prepaid www.mbank.pl/prepaid w dniu 25.11.2016 r.

 

Powrót do listy wiadomości


Zobacz również:
Rozpocznij chat

  Uprzejmie informujemy, że uruchomienie usług w USA jest planowane na czwarty kwartał 2017 r. Aktualnie na całym terytorium Stanów Zjednoczonych trwa procesowanie wniosków licencyjnych pozwalających na świadczenie usług przekazów pieniężnych. Wymogi regulacyjne zostały spełnione już w 30 stanach. W oczekiwaniu na komplet licencji, trwają operacyjne przygotowania do rozpoczęcia świadczenia usług w USA. O postępach będziemy informować na bieżąco w komunikatach spółki. Zamknij okno

Serwis w j. angielskim to Conotoxia, a w j. polskim to Cinkciarz. Dwie marki, te same usługi. Już wkrótce w USA (NMLS #1504617)

Dowiedz się więcej Dzięki, rozumiem