Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Informacja o działaniu serwisu Cinkciarz.pl

8 kwi 2016 10:37|Cinkciarz.pl

Zgodnie z wcześniejszą komunikacją, przypominamy o obowiązywaniu nowego Regulaminu serwisu Cinkciarz.pl, według którego wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Ponadto serwis wprowadził zmiany systemowe wynikające ze standardów europejskich.

Przypominamy, że realizacja transakcji uzależniona jest od pozytywnie zakończonej weryfikacji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz poprawnie dokonanego przelewu bankowego.

W tym celu, przed zleceniem kolejnej transakcji, koniecznie upewnij się, że w profilu podałeś poprawnie swoje dane osobowe oraz że dokonujesz przelewu środków ze swojego rachunku bankowego, który uprzednio prawidłowo zdefiniowałeś w profilu. Jest to warunkiem koniecznym sprawnej realizacji transakcji.

Użytkownik będący osobą fizyczną, w szczególności musi zapewnić, że:

 1. wszystkie wymagane dane osobowe i adresowe Użytkownika zostały prawidłowo podane w profilu,
 2. seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania i termin ważności dokumentu oraz numer PESEL są prawidłowe,
 3. w przypadku współdzielenia rachunków bankowych np. z współmałżonkiem, dane osoby współdzielącej rachunek bankowy zostały prawidłowo podane w profilu (Twój profil / konta bankowe / numery kont bankowych / edycja konta / check box rachunek współdzielony lub kredytowy / imię i nazwisko współwłaściciela lub nazwa banku),
 4. imię i nazwisko nadawcy przelewu jest zgodne z imieniem i nazwiskiem podanym przez Użytkownika w profilu,
 5. numer rachunku bankowego, z którego Użytkownik wysyła środki pieniężne na poczet transakcji jest zgodny z numerem rachunku bankowego zdefiniowanym w profilu,
 6. w wymaganych przypadkach, przesłano mailem / załączono w profilu skan dokumentu tożsamości Użytkownika.

Użytkownik będący podmiotem gospodarczym, w szczególności musi zapewnić, że:

 1. wszystkie wymagane dane podmiotu są prawidłowo podane w profilu,
 2. nazwa nadawcy przelewu jest zgodna z nazwą podmiotu podaną przez Użytkownika w profilu,
 3. numer rachunku bankowego, z którego Użytkownik wysyła środki pieniężne na poczet transakcji jest zgodny z numerem rachunku bankowego zdefiniowanym w profilu,
 4. przelew będzie dokonany z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz tego podmiotu,
 5. w wymaganych przypadkach, przesłano formularz identyfikacyjny oraz/lub upoważnienie.

Brak zgodności w zakresie wyżej wymienionych kwestii może spowodować wydłużenie czasu koniecznego do przeprowadzenia weryfikacji danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz ustalenia poprawności danych transakcyjnych.

8 kwi 2016 10:37|Cinkciarz.pl

Zobacz również:

7 kwi 2016 16:10

Opóżnienia w Volkswagen Bank

7 kwi 2016 11:36

Możliwe opóźnienia w realizacji transakcji

6 kwi 2016 16:15

Informacja o dostępie do infolinii

6 kwi 2016 12:08

Możliwe opóźnienia w realizacji transakcji

5 kwi 2016 12:01

Możliwe opóźnienia w realizacji transakcji

4 kwi 2016 10:40

Opóżnienia w Alior Banku

Atrakcyjne kursy 27 walut