Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.
Wymieniaj waluty

Wymieniaj waluty
i zdobywaj darmowe losy.

Pula nagród: 500 000 zł

Weź udział w loterii >
karta wakacyjna

Karta wielowalutowa idealna na wakacje!
0 zł za wydanie karty wirtualnej.

Zamów teraz >
karta wakacyjna

Oszczędzaj na
wakacjach
płacąc kartą wielowalutową!

Zamów teraz >

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Sprawdź, w jaki sposób możesz zapobiegać oszustwom z wykorzystaniem kart płatniczych.

Karta to uniwersalny, wygodny i bezpieczny instrument płatniczy. Poziom bezpieczeństwa w znacznym stopniu zależy od wiedzy i zachowania Użytkownika. Aby minimalizować istniejące ryzyka, należy korzystać z karty w sposób świadomy, odpowiedzialny oraz stosować się do określonych zasad.

Conotoxia Sp. z o.o., jako wydawca kart płatniczych dostarcza swoim Klientom nowoczesne i bezpieczne rozwiązania. Umożliwia za pośrednictwem aplikacji i portalu Cinkciarz.pl samodzielne zarządzanie takimi elementami, jak:

 • PIN,
 • status karty (blokada i zastrzeżenie),
 • limity transakcyjne,
 • opcje płatności (umożliwiają włączenie lub wyłączenie transakcji gotówkowych, zbliżeniowych, internetowych, zagranicznych).

Aktywne i świadome wykorzystanie dostępnych funkcji i możliwości bezpośrednio wpływa na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwo użytkowania karty.

Poniżej prezentujemy tzw. dobre praktyki, których znajomość i przestrzeganie sprawi, że korzystanie z karty płatniczej stanie się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Kluczową zasadą bezpieczeństwa, na którą wpływ ma Użytkownik, jest ochrona danych karty płatniczej, takich jak:

 • PIN,
 • numer karty,
 • data ważności,
 • kod CVV2 lub CVC2,
 • oraz kody OTP (one time password), używane do weryfikacji 3D Secure przy transakcjach internetowych.

Użytkownik powinien podjąć niezbędne kroki w celu ochrony tych danych i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym.

Pamiętaj:

 1. Nie udostępniaj numeru karty nikomu, kto do Ciebie dzwoni, również gdy osoba dzwoniąca informuje, że jest pracownikiem wydawcy karty i prosi o weryfikację informacji (taka praktyka nie jest stosowana przez wydawców).
 2. Jeżeli to Ty inicjujesz kontakt, udostępniaj dane karty (niezbędne do realizacji transakcji na odległość - nr karty, data ważności, kod CVC/CVV2) wyłącznie jeśli masz pewność co do Odbiorcy i gdy ma to bezpośredni związek z realizacją transakcji płatniczej u zaufanego Akceptanta.
 3. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, w których nadawca prosi Cię o podanie informacji o karcie.
 4. Nigdy nie reaguj na wiadomości, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej i podania danych karty w celu „weryfikacji”.
 5. Nie podawaj danych karty na stronach, co do których nie masz pewności i zaufania.
 6. Nie podawaj informacji o karcie na stronach oferujących markowe towary po atrakcyjnych cenach, udział w testowaniu markowych urządzeń, udział w różnego rodzaju loteriach.
 7. Zachowaj szczególną ostrożność, korzystając z karty w serwisach oferujących treści o tematyce erotycznej, hazardowej itp.
 8. Chroń dane karty tak, aby osoby niepowołane nie mogły wejść w ich posiadanie np. rejestrując obraz karty przy użyciu urządzeń cyfrowych lub w inny sposób.
 9. Nigdy nie udostępniaj kart osobom niepowołanym.
 10. Używając karty, stosuj zasadę ograniczonego zaufania, weryfikuj za co i gdzie płacisz, czytaj regulaminy, weryfikuj dostawców.
 11. Nie upubliczniaj wizerunku karty.
 1. Stosuj LIMITY transakcyjne dla płatności internetowych. Możesz zarządzać nimi samodzielnie z poziomu aplikacji lub portalu. Ustawiaj je na poziomie właściwym do aktualnych potrzeb transakcyjnych. Zawsze możesz je zwiększyć, a następnie zmniejszyć na potrzebę jednorazowej płatności.
 2. Płacąc w serwisach internetowych, podawaj dane karty tylko na stronach szyfrowanych, tj. takich, gdzie adres rozpoczyna się od https:// (zamiast http://), a w oknie przeglądarki widoczna jest ikona zamkniętej kłódki.
 3. W miarę możliwości weryfikuj tożsamość serwisu internetowego.
 4. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznanych sklepów i systemów płatności.
 5. Zapisując kartę jako metodę płatności na swoich kontach w serwisach internetowych, zachowaj ostrożność, dbaj o właściwy poziom bezpieczeństwa, stosując odpowiednie hasła i chroniąc dostęp do poufnych informacji.
 6. O ile to możliwe, korzystaj z serwisów oferujących płatności oparte o standard 3D Secure, zapewniający dodatkową weryfikację Użytkownika i wysoki poziom bezpieczeństwa.
 7. Korzystaj z kart wirtualnych do płatności zdalnych.
 8. W każdej chwili w aplikacji lub portalu, w Opcjach Płatności możesz samodzielnie włączyć lub wyłączyć „transakcje internetowe” – zarządzaj aktywnie tymi ustawieniami. Zwiększasz w ten sposób bezpieczeństwo swojej karty i posiadanych środków.

Numer PIN (ang. Personal Identification Number) stanowi podstawowe zabezpieczenie karty płatniczej, jest elementem weryfikacji Użytkownika, wymaganym przy realizacji transakcji w bankomatach i w sklepach (w zależności od typu transakcji). Obowiązkiem Użytkownika, określonym w Regulaminie Wydawania i Korzystania z Kart Płatniczych, jest należyta ochrona kodu PIN. W tym celu stosuj następujące zasady:

 1. Zachowaj kod PIN w poufności, nie ujawniaj go nikomu.
 2. Zabezpiecz PIN przed utratą bądź ujawnieniem.
 3. Nie przechowuj kodu PIN razem z kartą.
 4. Niedopuszczalne jest zapisywanie kodu PIN np. w telefonie czy na kartce papieru trzymanej w portfelu.
 5. Unikaj prostej kombinacji cyfr kodu PIN.
 6. Naucz się swojego PIN-u na pamięć.
 7. Zmieniaj kod PIN jeśli uważasz, że jego poufność mogła zostać naruszona. Możesz to zrobić samodzielnie w każdym momencie, w aplikacji lub portalu Cinkciarz.pl.
 8. Nie udostępniaj PIN-u nikomu. Pamiętaj, że ujawnienie go osobie trzeciej stanowi złamanie zasad określonych w Regulaminie.

Pamiętaj! Wydawcy i organizacje kartowe NIGDY nie proszą o podanie PIN-u.

Płacąc kartą w sklepach, punktach usługowych i lokalach gastronomicznych, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa. W takich miejscach nie trać karty z pola widzenia i zwracaj uwagę na nietypowe zachowanie sprzedawców (może dochodzić do kradzieży kodu CVV2/ CVC2 np. poprzez fotografowanie za pomocą telefonu). Jeżeli terminal płatniczy znajduje się poza zasięgiem Twojego wzroku – żądaj jego prezentacji lub obecności przy płatności, a jeśli nie jest to możliwe, zrezygnuj z zakupów w takim sklepie.

Wprowadzając na terminalu kod PIN, zadbaj, aby nie był on widoczny dla osób postronnych.

W aplikacji lub portalu w Opcjach Płatności możesz w każdej chwili włączyć lub wyłączyć opcje „transakcje zagraniczne”. Korzystaj aktywnie z dostępnych możliwości, dopasuj ustawienia do bieżących potrzeb, zwiększając tym samym bezpieczeństwo karty i zgromadzonych środków.

Korzystając z bankomatu, należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pozwoli to zminimalizować ryzyko i skutki ewentualnych oszustw.

Obecnie sprawcy realizujący przestępstwa z wykorzystaniem bankomatów stosują najczęściej urządzenia, których wykrycie jest niemożliwe dla postronnej osoby. Niemniej jednak zanim skorzystasz z urządzenia, warto przyjrzeć się elementom bankomatu najczęściej wykorzystywanym przez oszustów:

 • otwór czytnika kart – w otworze może być umieszczony miniaturowy skaner kopiujący zawartość paska magnetycznego karty wkładanej do bankomatu;
 • pogrubiona i wystająca ponad powierzchnię blatu bankomatu klawiatura – w rzeczywistości może być to specjalna nakładka umożliwiająca przechwycenie i zarejestrowanie wprowadzanych przez klientów kodów PIN;
 • górna ścianka bankomatu – w której np. w fałszywym panelu (z logotypami organizacji płatniczych) może być zainstalowana kamera rejestrująca wprowadzane przez klientów numery PIN.

Poza kopiowaniem kart, należy zwrócić uwagę na symptomy w działaniu bankomatu, które mogą wskazywać na wystąpienie tzw. cash lub card trappingu, tj. działań ukierunkowanych na przechwycenie przez sprawców pieniędzy (wypłacanych przez bankomat) lub karty płatniczej. Jeśli stwierdzisz, że bankomat bez wyraźnego powodu zatrzymał Twoją kartę płatniczą, zablokuj ją samodzielnie w aplikacji lub skontaktuj się Obsługą Klienta.

Jeśli bankomat nie wydał pieniędzy, mimo że z okoliczności wynika, że powinien (komunikaty na ekranie, dźwięk pracy dyspensera), należy dokonać weryfikacji zewnętrznej strony moduły dyspensera (klapki), przez który prezentowane są do pobrania pieniądze pod kątem jakiejś ingerencji z zewnątrz, obecności nieoryginalnych elementów itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z operatorem bankomatu (nr podany na urządzeniu) oraz z Obsługą Klienta. Jeśli to konieczne, należy również powiadomić policję.

Jeśli nie wykonujesz operacji gotówkowych, wyłącz tę opcję w Opcjach Płatności w aplikacji lub portalu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Wydawania i Korzystania z Kart Płatniczych, posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania jej utraty lub kradzieży. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, posiadacz w pierwszej kolejności powinien samodzielnie zablokować kartę, korzystając z aplikacji lub serwisu, a jeśli nie jest to możliwe, to w drodze kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

Szybkość reakcji ma istotne znaczenie dla minimalizacji ryzyka nieuprawnionego użycia karty oraz jego ewentualnych kosztów.

Klient, korzystając z karty płatniczej, jest zobowiązany do przechowywania jej z należytą starannością, ograniczając możliwość jej utraty i dostępu osób trzecich.

Regularnie przeglądaj wyciągi i historię transakcji. Szukaj nietypowych operacji, np. serii drobnych transakcji na podobne kwoty, zakupów w sklepach, w których nigdy nie byłeś itp. W przypadku identyfikacji nieprawidłowości lub wątpliwości niezwłocznie skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.