Bezpieczny Klient – dobre praktyki

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustwa? Jakich zasad przestrzegać? Jak zabezpieczyć swoje środki finansowe i dane przed wyłudzeniem? Pamiętaj, że czynnikami, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo usług płatniczych, są świadomość, wiedza i zachowanie klienta. Rozwiązania i zabezpieczenia po naszej stronie spełniają wysokie standardy, są testowane i podlegają regularnym audytom. Przestępcy wiedzą, że najsłabszym ogniwem procesu mogą być zabezpieczenia po stronie klienta. Dlatego bezpieczeństwo Twoich środków zależy również od Ciebie. Poniżej znajdziesz podstawowe zasady. Stosuj je i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

 • Nigdy nie udostępniaj danych do logowania (login, hasło) osobom trzecim.
 • Wprowadzając dane do logowania, upewnij się, że nikt ich nie podpatruje.
 • Nie przesyłaj e-mailem, wiadomością SMS czy komunikatorami żadnych danych osobistych, haseł, loginów, numerów kart płatniczych i innych wrażliwych danych.
 • Nie wprowadzaj danych do logowania na nieszyfrowanych stronach, na których nie ma zainstalowanego certyfikatu bezpieczeństwa (kliknij w ikonę kłódki na pasku adresu, w ten sposób możesz sprawdzić ważność i autentyczność certyfikatu).
 • W trakcie korzystania z serwisu Cinkciarz.pl upewniaj się, że adres zaczyna się od https://
 • Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia, na którym jesteś zalogowany.
 • Korzystając z serwisów transakcyjnych, poczty, nie używaj urządzeń dostępnych w miejscach publicznych.
 • Używaj wyłącznie legalnego oprogramowania, pochodzącego z zaufanego źródła.
 • Korzystaj z dodatkowych programów i rozwiązań (np. antywirus, firewall, antyspam), które chronią komputery i urządzenia mobilne oraz filtrują niepożądane treści. Na bieżąco aktualizuj program antywirusowy.
 • Nie loguj się i nie korzystaj z serwisu transakcyjnego na komputerach dostępnych w miejscach publicznych (np. w kawiarenkach internetowych). Nigdy nie łącz się z Cinkciarz.pl przez niezaufane sieci, np.otwarte hotspoty dostępne w hotelach czy na lotniskach.
 • Unikaj zapamiętywania stron do logowania i korzystania z zakładek do serwisów transakcyjnych.
 • Mając aktywną sesję w serwisie Cinkciarz.pl, unikaj jednoczesnego korzystania z innych serwisów, stron. Po zakończonej sesji wyloguj się.
 • Nie odchodź od komputera, jeżeli jesteś zalogowany. Po zakończeniu operacji/korzystania z serwisu czy aplikacji, zawsze wyloguj się.
 • Cinkciarz.pl nigdy nie prosi o instalację dodatkowego oprogramowania czy aplikacji w celu prawidłowego, szybszego działania serwisu lub aplikacji.
 • Programy i aplikacje pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł. Aplikacje powinno się pobierać z autoryzowanych sklepów.
 • Ostrożnie podchodź do instalowania aplikacji, które żądają od Ciebie nadania uprawnień do odczytywania lub wysyłania wiadomości SMS. Zwracaj uwagę na zakres uprawnień instalowanych aplikacji.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.
 • Nie zmieniaj ustawień bezpieczeństwa Twojego urządzenia, a w szczególności nie usuwaj ograniczeń, które narzucił producent.
 • Regularnie zamieniaj hasła do serwisu Cinkciarz.pl i aplikacji mobilnych.
 • Stosuj skomplikowane (mocne) hasła. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć.
 • Używaj unikalnych haseł (nie wykorzystuj haseł stosowanych w innych systemach/serwisach, np. do poczty e-mail).
 • Pamiętaj, że portal Cinkciarz.pl nigdy nie poprosi Cię o podanie danych autoryzacyjnych: hasła, numeru pin lub kodu jednorazowego w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach.
 • Nie zapisuj i nie przechowuj haseł w formie jawnej.
 • Wyłącz w przeglądarce funkcję zapamiętywania haseł.
 • Sprawdzaj poprawność witryny portalu Cinkciarz.pl, z którą się łączysz. Zweryfikuj, czy adres zaczyna się od https:// (https://cinkciarz.pl/), czy certyfikat jest aktualny i wystawiony na Cinkciarz.pl (sprawdź, klikając w ikonę kłódki).
 • Weryfikuj adresy URL stron, które odwiedzasz.
 • Nie podawaj wrażliwych danych w niezaufanych witrynach.
 • Zlecając dyspozycje, unikaj kopiowania numerów rachunków („kopiuj-wklej”), wpisuj je ręcznie i dokładnie weryfikuj. Po wprowadzeniu numeru rachunku sprawdź poprawność danych, zanim zatwierdzisz operację.
 • Na bieżąco przeglądaj historię operacji.
 • Weryfikuj odbiorców oraz rachunki powiązane z profilem. Jeżeli nie korzystasz z danego odbiorcy, usuń go.
 • Uważnie czytaj i weryfikuj zawartość powiadomień autoryzacyjnych. Sprawdź, czy zgadza się z tym, co zleciłeś z serwisie transakcyjnym.
 • Niezwłocznie zgłaszaj do Cinkciarz.pl wszelkie podejrzane i nietypowe zachowania systemu.
 • Zapoznaj się ze swoimi prawami odnośnie dokonywania płatności w Europie. Znajdziesz je tutaj.
 • Uważaj na nietypowe wiadomości e-mail (np. takie, które informują o konieczności podjęcia natychmiastowego działania, realizacji zobowiązania finansowego, potwierdzenia operacji hasłem na nietypowej stronie, otwarcia załącznika zabezpieczonego hasłem, numerem PESEL lub innymi danymi do logowania, itp.).
 • Nie otwieraj wiadomości (oraz załączników do nich) otrzymanych pocztą elektroniczną od nieznanych nadawców.
 • Zwracaj szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie, np. przelew.pdf.zip, wyplata.jar.doc, potwierdzenie.exe.pdf.
 • Weryfikuj, czy rzeczywisty adres odnośnika (link) jest spójny z tym, który widzisz w treści maila (zweryfikuj poprzez przesunięcie kursora na ten link i podświetlenie adresu).
 • Nie ujawniaj żadnych prywatnych danych, nie mając pewności, z kim rozmawiasz.
 • Nie ufaj komuś, kto prosi o podanie poufnych danych.
 • Nasi pracownicy nigdy nie proszą o Twoje poufne dane (np. dot. haseł, kodów, PIN-ów).
 • Jeżeli masz wątpliwość, czy połączenie było zainicjowane przez nas, skontaktuj się z nami, korzystając z numerów podanych na stronie internetowej https://cinkciarz.pl/kontakt.

Sprawdź, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z kart płatniczych - https://cinkciarz.pl/o-nas/bezpieczenstwo/korzystanie-z-kart-platniczych

Zgłoś oszustwo

Jeśli masz podejrzenia, że padłeś ofiarą oszustwa - skontaktuj się z nami. Poinformuj nas, jeśli obawiasz się, że twoje dane dostępowe do profilu zostały od Ciebie wyłudzone. Podejmiemy niezwłoczne działania w tym zakresie.

Rozpocznij chat