Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Bezpieczny Klient – dobre praktyki

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustwa? Jakich zasad przestrzegać? Jak zabezpieczyć swoje środki finansowe i dane przed wyłudzeniem? Pamiętaj, że czynnikami, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo usług płatniczych, są świadomość, wiedza i Twoje zachowanie. Rozwiązania i zabezpieczenia po naszej stronie spełniają wysokie standardy, są testowane i podlegają regularnym audytom. Przestępcy wiedzą, że najsłabszym ogniwem procesu mogą być zabezpieczenia po stronie klienta. Dlatego bezpieczeństwo Twoich środków zależy również od Ciebie. Poniżej znajdziesz podstawowe zasady. Stosuj je i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

 • Zalecamy autoryzowanie operacji i zleceń płatniczych na portalu za pomocą aplikacji mobilnej lub wiadomości SMS z kodem. Sposób autoryzacji zmienisz w Ustawieniach profilu.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów i zabezpiecz swoją skrzynkę pocztową. Skorzystaj z dodatkowej weryfikacji (2FA/MFA) podczas logowania do swojej poczty.
 • Nigdy nie udostępniaj danych do logowania (login, hasło, kod autoryzacyjny) osobom trzecim.
 • Wprowadzając dane do logowania, upewnij się, że nikt ich nie podpatruje.
 • Nie przesyłaj e-mailem, wiadomością SMS czy komunikatorami żadnych danych osobistych, haseł, loginów, numerów kart płatniczych i innych wrażliwych danych.
 • Nie wprowadzaj danych do logowania na nieszyfrowanych stronach, na których nie ma zainstalowanego certyfikatu bezpieczeństwa (kliknij w ikonę kłódki na pasku adresu, w ten sposób możesz sprawdzić ważność i autentyczność certyfikatu). Dane naszego certyfikatu zweryfikujesz, klikając w ikonę kłódki na stronie https://cinkciarz.pl/.
 • Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia (komputera/telefonu), na którym jesteś zalogowany.
 • Korzystając z serwisów transakcyjnych lub z poczty, nie używaj urządzeń dostępnych w miejscach publicznych.
 • Używaj wyłącznie legalnego oprogramowania, pochodzącego z zaufanego źródła.
 • Korzystaj z dodatkowych programów i rozwiązań (np. antywirus, firewall, antyspam), które chronią komputery i urządzenia mobilne oraz filtrują niepożądane treści. Na bieżąco aktualizuj program antywirusowy.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie w telefonie i komputerze.
 • Nie loguj się i nie korzystaj z serwisu transakcyjnego na komputerach dostępnych w miejscach publicznych (np. w kawiarenkach internetowych). Nie łącz się z Cinkciarz.pl przez niezaufane sieci, np. otwarte hotspoty dostępne w hotelach czy na lotniskach.
 • Unikaj zapamiętywania stron do logowania i korzystania z zakładek do serwisów transakcyjnych.
 • Mając aktywną sesję w serwisie Cinkciarz.pl, unikaj jednoczesnego korzystania z innych serwisów, stron. Nie odchodź od komputera, jeżeli jesteś zalogowany.
 • Po zakończeniu operacji/korzystania z serwisu czy aplikacji, zawsze wyloguj się.
 • Cinkciarz.pl nigdy nie prosi o instalację dodatkowego oprogramowania czy aplikacji w celu prawidłowego, szybszego działania serwisu lub aplikacji.
 • Nigdy nie instaluj aplikacji na komputerze lub telefonie na prośbę osoby, której nie znasz. Przestępcy mogą chcieć uzyskać zdalny dostęp do Twojego urządzenia za pomocą aplikacji typu AnyDesk, QuickSupport, TeamViewer.
 • Programy i aplikacje pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł. Aplikacje powinno się pobierać z autoryzowanych sklepów.
 • Ostrożnie podchodź do instalowania aplikacji, które żądają od Ciebie nadania uprawnień do odczytywania lub wysyłania wiadomości SMS. Zwracaj uwagę na zakres uprawnień instalowanych aplikacji.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.
 • Nie zmieniaj ustawień bezpieczeństwa Twojego urządzenia, a w szczególności nie usuwaj ograniczeń, które narzuca producent.
 • Regularnie zamieniaj hasła do serwisu Cinkciarz.pl i aplikacji mobilnych.
 • Stosuj skomplikowane (mocne) hasła. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć.
 • Hasło powinno się składać z min. 8 znaków (zalecane 12), w tym 1 dużej litery, 1 cyfry i 1 znaku specjalnego np. “$”. Możesz też skorzystać z programów do generowania haseł, np. LastPass, KeePass.
 • Używaj unikalnych haseł (nie wykorzystuj haseł stosowanych w innych systemach/serwisach, np. do poczty e-mail).
 • Pamiętaj, że portal Cinkciarz.pl nigdy nie poprosi o podanie danych autoryzacyjnych: hasła, numeru pin lub kodu jednorazowego w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach.
 • Nie zapisuj i nie przechowuj haseł w formie jawnej.
 • Wyłącz w przeglądarce funkcję zapamiętywania haseł.
 • Podejrzewasz, że ktoś mógł poznać Twoje hasła do konta e-mail lub do Portalu Cinkciarz.pl? Jak najszybciej zmień je na nowe.
 • Sprawdzaj poprawność witryny portalu Cinkciarz.pl, z którą się łączysz. Zweryfikuj, czy adres zaczyna się od https:// (https://cinkciarz.pl/), czy certyfikat jest aktualny i wystawiony na Cinkciarz.pl. Dane naszego certyfikatu zweryfikujesz klikając w ikonę kłódki na stronie https://cinkciarz.pl/.
 • Weryfikuj adresy URL stron, które odwiedzasz.
 • Nie podawaj wrażliwych danych w niezaufanych witrynach. Zlecając dyspozycje, unikaj kopiowania numerów rachunków („kopiuj-wklej”), wpisuj je ręcznie i dokładnie weryfikuj. Po wprowadzeniu numeru rachunku sprawdź poprawność danych, zanim zatwierdzisz operację.
 • Nie klikaj w podejrzane linki.
 • Na bieżąco przeglądaj historię operacji.
 • Weryfikuj odbiorców oraz rachunki powiązane z profilem. Jeżeli nie korzystasz z danego odbiorcy, usuń go.
 • Aktywnie zarządzaj limitami transakcyjnymi, ustawiaj je w sposób adekwatny do aktualnych potrzeb.
 • Uważnie czytaj i weryfikuj zawartość powiadomień autoryzacyjnych. Sprawdź, czy zgadza się z tym, co zleciłeś w serwisie transakcyjnym.
 • Niezwłocznie zgłaszaj do Cinkciarz.pl wszelkie podejrzane i nietypowe zachowania systemu.
 • Uważaj na nietypowe wiadomości e-mail (np. takie, które informują o konieczności podjęcia natychmiastowego działania, realizacji zobowiązania finansowego, potwierdzenia operacji hasłem na nietypowej stronie, otwarcia załącznika zabezpieczonego hasłem, numerem PESEL lub innymi danymi do logowania, itp.).
 • Nie otwieraj wiadomości (oraz załączników do nich) otrzymanych pocztą elektroniczną od nieznanych nadawców.
 • Zwracaj szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie, np. przelew.pdf.zip, wyplata.jar.doc, potwierdzenie.exe.pdf.
 • Weryfikuj, czy rzeczywisty adres odnośnika (link) jest spójny z tym, który widzisz w treści maila (zweryfikuj poprzez przesunięcie kursora na ten link i podświetlenie adresu).
 • Nie ujawniaj żadnych prywatnych danych, nie mając pewności, z kim rozmawiasz.
 • Nie ufaj komuś, kto prosi o podanie poufnych danych.
 • Nasi pracownicy nigdy nie proszą o Twoje poufne dane (np. dot. haseł, kodów, PIN-ów).
 • Jeżeli masz wątpliwość, czy połączenie było zainicjowane przez nas, skontaktuj się z nami, korzystając z numerów podanych na stronie internetowej https://cinkciarz.pl/kontakt.
 • Bądź czujny, nie ulegaj presji, zachowaj dystans do osób kontaktujących się telefonicznie, które proponują pośrednictwo inwestycyjne – więcej na ten temat znajdziesz w publikacji KNF https://inwestujswiadomie.com.pl/.

Sprawdź, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z kart płatniczych - https://cinkciarz.pl/o-nas/bezpieczenstwo/korzystanie-z-kart-platniczych

Zgłoś oszustwo

Jeśli masz podejrzenia, że padłeś ofiarą oszustwa - skontaktuj się z nami. Poinformuj nas, jeśli obawiasz się, że twoje dane dostępowe do profilu zostały od Ciebie wyłudzone. Podejmiemy niezwłoczne działania w tym zakresie.

Przejdź do formularza