Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.
Oszczędzaj za granicą płacąc kartą wielowalutową!

Oszczędzaj za granicą płacąc kartą wielowalutową!

Sprawdź  >
Karta wielowalutowa do płatności na całym świecie!

Karta wielowalutowa do płatności na całym świecie!

Sprawdź  >

Bezpieczny Klient – dobre praktyki

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustwa? Jakich zasad przestrzegać? Jak zabezpieczyć swoje środki finansowe i dane przed wyłudzeniem? Pamiętaj, że czynnikami, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo usług płatniczych, są świadomość, wiedza i zachowanie klienta. Rozwiązania i zabezpieczenia po naszej stronie spełniają wysokie standardy, są testowane i podlegają regularnym audytom. Przestępcy wiedzą, że najsłabszym ogniwem procesu mogą być zabezpieczenia po stronie klienta. Dlatego bezpieczeństwo Twoich środków zależy również od Ciebie. Poniżej znajdziesz podstawowe zasady. Stosuj je i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

 • Nigdy nie udostępniaj danych do logowania (login, hasło) osobom trzecim.
 • Wprowadzając dane do logowania, upewnij się, że nikt ich nie podpatruje.
 • Nie przesyłaj e-mailem, wiadomością SMS czy komunikatorami żadnych danych osobistych, haseł, loginów, numerów kart płatniczych i innych wrażliwych danych.
 • Nie wprowadzaj danych do logowania na nieszyfrowanych stronach, na których nie ma zainstalowanego certyfikatu bezpieczeństwa (kliknij w ikonę kłódki na pasku adresu, w ten sposób możesz sprawdzić ważność i autentyczność certyfikatu).
 • W trakcie korzystania z serwisu Cinkciarz.pl upewniaj się, że adres zaczyna się od https://
 • Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia, na którym jesteś zalogowany.
 • Korzystając z serwisów transakcyjnych, poczty, nie używaj urządzeń dostępnych w miejscach publicznych.
 • Używaj wyłącznie legalnego oprogramowania, pochodzącego z zaufanego źródła.
 • Korzystaj z dodatkowych programów i rozwiązań (np. antywirus, firewall, antyspam), które chronią komputery i urządzenia mobilne oraz filtrują niepożądane treści. Na bieżąco aktualizuj program antywirusowy.
 • Nie loguj się i nie korzystaj z serwisu transakcyjnego na komputerach dostępnych w miejscach publicznych (np. w kawiarenkach internetowych). Nigdy nie łącz się z Cinkciarz.pl przez niezaufane sieci, np.otwarte hotspoty dostępne w hotelach czy na lotniskach.
 • Unikaj zapamiętywania stron do logowania i korzystania z zakładek do serwisów transakcyjnych.
 • Mając aktywną sesję w serwisie Cinkciarz.pl, unikaj jednoczesnego korzystania z innych serwisów, stron. Po zakończonej sesji wyloguj się.
 • Nie odchodź od komputera, jeżeli jesteś zalogowany. Po zakończeniu operacji/korzystania z serwisu czy aplikacji, zawsze wyloguj się.
 • Cinkciarz.pl nigdy nie prosi o instalację dodatkowego oprogramowania czy aplikacji w celu prawidłowego, szybszego działania serwisu lub aplikacji.
 • Programy i aplikacje pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł. Aplikacje powinno się pobierać z autoryzowanych sklepów.
 • Ostrożnie podchodź do instalowania aplikacji, które żądają od Ciebie nadania uprawnień do odczytywania lub wysyłania wiadomości SMS. Zwracaj uwagę na zakres uprawnień instalowanych aplikacji.
 • Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.
 • Nie zmieniaj ustawień bezpieczeństwa Twojego urządzenia, a w szczególności nie usuwaj ograniczeń, które narzucił producent.
 • Regularnie zamieniaj hasła do serwisu Cinkciarz.pl i aplikacji mobilnych.
 • Stosuj skomplikowane (mocne) hasła. Zadbaj o to, aby trudno było je odgadnąć.
 • Używaj unikalnych haseł (nie wykorzystuj haseł stosowanych w innych systemach/serwisach, np. do poczty e-mail).
 • Pamiętaj, że portal Cinkciarz.pl nigdy nie poprosi Cię o podanie danych autoryzacyjnych: hasła, numeru pin lub kodu jednorazowego w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach.
 • Nie zapisuj i nie przechowuj haseł w formie jawnej.
 • Wyłącz w przeglądarce funkcję zapamiętywania haseł.
 • Sprawdzaj poprawność witryny portalu Cinkciarz.pl, z którą się łączysz. Zweryfikuj, czy adres zaczyna się od https:// (https://cinkciarz.pl/), czy certyfikat jest aktualny i wystawiony na Cinkciarz.pl (sprawdź, klikając w ikonę kłódki).
 • Weryfikuj adresy URL stron, które odwiedzasz.
 • Nie podawaj wrażliwych danych w niezaufanych witrynach.
 • Zlecając dyspozycje, unikaj kopiowania numerów rachunków („kopiuj-wklej”), wpisuj je ręcznie i dokładnie weryfikuj. Po wprowadzeniu numeru rachunku sprawdź poprawność danych, zanim zatwierdzisz operację.
 • Na bieżąco przeglądaj historię operacji.
 • Weryfikuj odbiorców oraz rachunki powiązane z profilem. Jeżeli nie korzystasz z danego odbiorcy, usuń go.
 • Uważnie czytaj i weryfikuj zawartość powiadomień autoryzacyjnych. Sprawdź, czy zgadza się z tym, co zleciłeś z serwisie transakcyjnym.
 • Niezwłocznie zgłaszaj do Cinkciarz.pl wszelkie podejrzane i nietypowe zachowania systemu.
 • Zapoznaj się ze swoimi prawami odnośnie dokonywania płatności w Europie. Znajdziesz je tutaj.
 • Uważaj na nietypowe wiadomości e-mail (np. takie, które informują o konieczności podjęcia natychmiastowego działania, realizacji zobowiązania finansowego, potwierdzenia operacji hasłem na nietypowej stronie, otwarcia załącznika zabezpieczonego hasłem, numerem PESEL lub innymi danymi do logowania, itp.).
 • Nie otwieraj wiadomości (oraz załączników do nich) otrzymanych pocztą elektroniczną od nieznanych nadawców.
 • Zwracaj szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie, np. przelew.pdf.zip, wyplata.jar.doc, potwierdzenie.exe.pdf.
 • Weryfikuj, czy rzeczywisty adres odnośnika (link) jest spójny z tym, który widzisz w treści maila (zweryfikuj poprzez przesunięcie kursora na ten link i podświetlenie adresu).
 • Nie ujawniaj żadnych prywatnych danych, nie mając pewności, z kim rozmawiasz.
 • Nie ufaj komuś, kto prosi o podanie poufnych danych.
 • Nasi pracownicy nigdy nie proszą o Twoje poufne dane (np. dot. haseł, kodów, PIN-ów).
 • Jeżeli masz wątpliwość, czy połączenie było zainicjowane przez nas, skontaktuj się z nami, korzystając z numerów podanych na stronie internetowej https://cinkciarz.pl/kontakt.

Sprawdź, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z kart płatniczych - https://cinkciarz.pl/o-nas/bezpieczenstwo/korzystanie-z-kart-platniczych

Zgłoś oszustwo

Jeśli masz podejrzenia, że padłeś ofiarą oszustwa - skontaktuj się z nami. Poinformuj nas, jeśli obawiasz się, że twoje dane dostępowe do profilu zostały od Ciebie wyłudzone. Podejmiemy niezwłoczne działania w tym zakresie.