Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Przetwarzanie danych osobowych i RODO

Jakie dane osobowe gromadzimy? Do czego je wykorzystujemy? W jaki sposób przechowujemy? Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz jakie są Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z pełną treścią Polityki prywatności. W przypadku pytań, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z założeniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Okresowo weryfikujemy czy właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie.

Podanie danych osobowych w celach korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług.

Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jesteśmy jednak uprawnieni do uzupełniania danych osobowych, które nam przekazujesz, ponieważ musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z łączących nas z Tobą umów takich, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim, świadczenie poszczególnych Usług oraz dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług.

Zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych. W każdej chwili możesz wysłać do nas prośbę o przekazanie informacji w tym zakresie, możesz również zawnioskować o przekazanie kopii swoich danych.

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, w każdej chwili możesz je sprostować - samodzielnie poprzez Portal Klienta lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych. Zapewniamy, że gdy nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub z innych przyczyn określonych przepisami prawa, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Możesz również zgłosić nam chęć skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych np. gdy uznasz, że doszło do przetwarzania Twoich danych bez podstawy prawnej, np. nie wyraziłeś zgody na przesyłanie informacji handlowej, a wciąż jesteś zainteresowany korzystaniem z naszych Usług. Do czasu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości ograniczymy przetwarzanie Twoich danych. Innym przykładem jest ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, np. gdy uznasz, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych osobowych. Realizacja uprawnienia w tym przypadku może mieć miejsce np. do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania.

W przypadku zgłoszenia nam chęci skorzystania z prawa do przenoszenia danych otrzymasz plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Możesz również wskazać nam podmiot, któremu prześlemy Twoje dane, o ile będzie to technicznie możliwe.

Uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zrealizujesz w sytuacjach, w których podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes np. gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Możesz to zrobić wysyłając wiadomość e-mail.

Jeżeli Twoją wolą jest całkowite zaprzestanie przetwarzania Twoich danych, prosimy Cię o przesłanie takiego wniosku w wiadomości e-mail. Powiadomimy Cię o możliwości realizacji tego uprawnienia (w większości przypadków całkowite usunięcie danych nie będzie możliwe z uwagi na konieczność wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych). Pamiętaj, że takie żądanie może spowodować zamknięcie prowadzonego dla Ciebie Konta, a tym samym uniemożliwi Tobie dalsze korzystanie z naszych Usług.

Zapoznaj się z pełnymi zasadami przetwarzania Twoich osobowych opisanych w Polityka prywatności.

Powyższe uprawnienia zrealizujesz przesyłając wiadomość na adres [email protected].