Stałe zlecenie

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces zakładania stałego zlecenia w kantorze internetowym Cinkciarz.pl.

1. W celu założenia stałego zlecenia wybierz opcję Usługi, a następnie Stałe zlecenia.

2. W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj zlecenie prywatne.

3. Umowa składa się z daty zawarcia umowy (znajduje się w prawym górnym rogu), danych Cinkciarz.pl oraz danych klienta, które uzupełnione są automatycznie.

4. Jeśli chcesz zawrzeć umowę stałego zlecenia, uzupełnij dane użytkownika.

5. Przeczytaj uważnie warunki umowy.

6. Z listy rozwijanej wybierz opcję rezydent lub nie rezydent - w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe.

7. Wybierz kierunek transakcji, czyli kupno lub sprzedaż.

8. Wybierz rodzaj transakcji, czyli model wymiany walut, za pomocą którego zrealizujesz zlecenie stałe.

9. Wybierz walutę końcową – na przykład walutę, w której posiadasz zobowiązanie (kredyt).

10. Wybierz numer swojego rachunku bankowego.

11. Wybierz dzień dostarczenia waluty, czyli dzień, w którym środki mają najpóźniej znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym.

12. Wpisz wartość transakcji w walucie końcowej - na przykład wysokość raty miesięcznej zaciągniętego kredytu.

13. Możesz ustawić różne wartości dla poszczególnych miesięcy.

14. Wybierz, na jaki czas chcesz zawrzeć umowę stałego zlecenia.

15. Zaznacz checkbox Zgadzam się z warunkami powyższej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, umowa stałego zlecenia nie może zostać zawarta.

16. Wprowadź nazwę własną zlecenia.

17. Kliknij przycisk Zawrzyj umowę.

18. Wygenerowano umowę stałego zlecenia. Aby umowa stała się wiążąca, należy ją potwierdzić, klikając w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w ustawieniach konta. Link ten będzie aktywny przez 24 godziny.

Rozpocznij chat