Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Przelewy europejskie (SEPA)

Polecenie przelewu SEPA to usługa umożliwiająca przesyłanie środków w EUR na terenie Europy do banków, które zawarły porozumienie w sprawie realizacji płatności w standardzie SEPA.

Czym jest SEPA?

SEPA (Single Euro Payment Area), czyli Jednolity Obszar Płatności w EUR opiera się na współpracy systemów bankowych w całej Unii Europejskiej, działających na wspólnych zasadach. System rozliczeń dla płatności w EUR jest dedykowany instytucjom finansowym z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako i San Marino. Przelewów można dokonywać z rachunków bankowych między bankami, które zawarły umowę na realizację płatności w tym systemie.

currency_exchange_transaction_time_section_03_img
Transakcje w EUR

Wszystkie przelewy zlecane przez nas w ramach SEPA w obrębie Unii Europejskiej realizowane są wyłącznie w jednej walucie - EUR.

Brak górnej granicy wysokości transakcji

Jedną z cech przelewu SEPA jest brak górnej granicy wysokości transakcji. Standard nie zakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń, co oznacza, że wysokość przesyłanej kwoty może być dowolna.

Pełna wysokość kwoty transakcji

Kwota transakcji jest przekazywana w pełnej wysokości. Nie można jej pomniejszać o dodatkowe opłaty/prowizje.

Opcja kosztowa SHA

Koszty są dzielone pomiędzy obie strony, tzn. nadawca pokrywa prowizję swojego banku, pozostałe koszty pokrywa odbiorca.

Zasada IBAN Only

Zgodnie z tą zasadą dostawcy usług płatniczych nie będą wymagać podawania kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych w rozliczeniach transgranicznych) przy inicjowaniu płatności spełniających wymogi SEPA. Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy Płatności będzie jego numer rachunku płatniczego prezentowany w formacie IBAN.

Porównanie przelewów SEPA i SWIFT

SEPASWIFT
Opcje kosztoweSHABEN - koszty pokrywa odbiorca przelewu
OUR - koszty pokrywa nadawca przelewu
SHA - koszty są dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę
ObszarKraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako, San Marino.Cały świat
WalutyEURWszystkie waluty
Czas realizacjiD+1 (środki dostarczone do końca następnego dnia roboczego)D+3 (środki dostarczone do trzech dni po zleceniu przelewu)
Koszty banków pośredniczącychBrakMogą występować
Przyjęty przedział kosztów przelewu5 zł40-200 zł
Dlaczego SEPA?

Dlaczego SEPA?

SEPA ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, na którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak w swoich krajach. SEPA ma wpływ na wszystkie płatności w EUR na całym obszarze Unii Europejskiej przyczyniając się do stworzenia jednolitego rynku dla usług płatniczych. Jest obszarem, w którym obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze mogą dokonywać i otrzymywać płatności w EUR, na terenie Europy, zarówno transgranicznie jak i w granicach państw członkowskich według takich samych, prostych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców.