Przelewy europejskie (SEPA)

Polecenie przelewu SEPA to usługa umożliwiająca przesyłanie środków w EUR na terenie Europy do banków, które zawarły porozumienie w sprawie realizacji płatności w standardzie SEPA.

Czym jest SEPA?

SEPA (Single Euro Payment Area), czyli Jednolity Obszar Płatności w EUR opiera się na współpracy systemów bankowych w całej Unii Europejskiej, działających na wspólnych zasadach. System rozliczeń dla płatności w EUR jest dedykowany instytucjom finansowym z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii, Monako i San Marino. Przelewów można dokonywać z rachunków bankowych między bankami, które zawarły umowę na realizację płatności w tym systemie. Lista uczestników systemu SEPA

Podstawowe cechy przelewu SEPA:

Transakcje w EUR.

Brak górnej granicy wysokości transakcji.

Kwota transakcji jest przekazywana w pełnej wysokości. Nie można jej pomniejszać o dodatkowe opłaty / prowizje.

Opcja kosztowa SHA: koszty są dzielone pomiędzy obie strony, tzn. nadawca pokrywa prowizję swojego banku, pozostałe koszty pokrywa odbiorca.

Zasada IBAN Only: zgodnie z tą zasadą dostawcy usług płatniczych nie będą wymagać podawania kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych w rozliczeniach transgranicznych) przy inicjowaniu płatności spełniających wymogi SEPA. Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy Płatności będzie jego numer rachunku płatniczego prezentowany w formacie IBAN.

Porównanie przelewów SEPA i SWIFT

SEPASWIFT
Opcje kosztoweSHABEN - koszty pokrywa odbiorca przelewu
OUR - koszty pokrywa nadawca przelewu
SHA - koszty są dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę
ObszarKraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako, San Marino.Cały świat
WalutyEURWszystkie waluty
Czas realizacjiD+1 (środki dostarczone do końca następnego dnia roboczego)D+3 (środki dostarczone do trzech dni po zleceniu przelewu)
Koszty banków pośredniczącychBrakMogą występować
Przyjęty przedział kosztów przelewu5 zł40-200 zł

Dlaczego SEPA?

SEPA ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, na którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą dokonywać płatności w sposób tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani jak w swoich krajach. SEPA ma wpływ na wszystkie płatności w EUR na całym obszarze Unii Europejskiej przyczyniając się do stworzenia jednolitego rynku dla usług płatniczych. Jest obszarem, w którym obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze mogą dokonywać i otrzymywać płatności w EUR, na terenie Europy, zarówno transgranicznie jak i w granicach państw członkowskich według takich samych, prostych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań bez względu na położenie obywateli i przedsiębiorców.

Rozpocznij chat