Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard w sądzie unijnym w 12 sprawach dotyczących znaków towarowych

29 maj 2020 13:49|Cinkciarz.pl

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu przyznał rację spółce Cinkciarz.pl w 12 postępowaniach zainicjowanych przez Mastercard International, Inc. przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Cinkciarz.pl wygrywa z Mastercard

W 2016 r. Mastercard wniósł 12 sprzeciwów wobec wniosków o rejestrację znaków towarowych spółki Cinkciarz.pl zawierających elementy dwóch nachodzących na siebie kół, podnosząc, iż wchodzą one w zakres monopolu znaków towarowych Mastercard.

Wydział ds. Sprzeciwów EUIPO w pierwszej instancji przyznał spółce Cinkciarz.pl rację i oddalił sprzeciwy z uwagi na fakt, że znaki nie są podobne, lecz Izba Odwoławcza przy EUIPO uchyliła decyzje I instancji. Zdaniem Izby sprawy sprzeciwów powinny były zostać zawieszone ze względu na inne równolegle toczące się postępowania, których wynik miał znaczenie prejudycjalne dla kwestii sprzeciwów.

Pomimo takiej konkluzji Izba spraw nie tylko nie zawiesiła, lecz uchyliła decyzje i cofnęła sprawy do niższej instancji wraz z niekorzystnymi dla spółki Cinkciarz.pl wytycznymi dotyczącymi kwestii podobieństwa znaków.

Z takim werdyktem nie zgodził Cinkciarz.pl. Polska spółka złożyła 12 skarg do Sądu UE wskazując m.in., że Izba Odwoławcza powinna była zawiesić postępowania, w każdym przypadku, jeżeli uznała, że zawieszenie jest uzasadnione. W skargach także podniesiono, że Izba nie powinna była orzekać merytorycznie w przedmiocie odwołań złożonych przez Mastercard i nie powinna była na tym etapie wydawać żadnych zaleceń dla niższej instancji, jak należy sprawy rozstrzygnąć. Sąd UE w ogłoszonych w czwartek (28 maja) wyrokach w połączonych 12 sprawach podzielił w pełni powyższą argumentację spółki Cinkciarz.pl.

Dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska i adwokat Karol Gajek, prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak, którzy reprezentowali spółkę Cinkciarz.pl w Sądzie UE we wszystkich 12 sprawach, podkreślają, że wyrok ten, chociaż nie rozstrzygnął na tym etapie kluczowej kwestii podobieństwa znaków towarowych, nie utrzymał jednak w mocy decyzji Izby Odwoławczej zawierających niekorzystne dla spółki Cinkciarz.pl wytyczne, jak ma rozstrzygnąć sprawę niższa instancja EUIPO. Wyrok stanowi precedens dotyczący praktyki EUIPO w zakresie obowiązku zawieszania sprawy z uwagi na inne toczące się postępowania mające wpływ na jej wynik. Prawnicy zaznaczają jednocześnie, że wyrok nie jest prawomocny.

29 maj 2020 13:49|Cinkciarz.pl

Zobacz również:

28 maj 2020 9:00

Cinkciarz.pl z awansem na Liście 500

26 maj 2020 13:31

Cinkciarz.pl w czołówce rankingu największych polskich firm

22 maj 2020 9:00

Apple Pay na liście metod płatności w portalu Cinkciarz.pl

21 maj 2020 8:58

Dinar serbski – nowa waluta w Cinkciarz.pl

18 maj 2020 15:29

Rewolucja dla handlujących na indeksach giełdowych

7 kwi 2020 9:55

Cinkciarz.pl kolejny raz triumfuje w prestiżowym rankingu Bloomberga

Atrakcyjne kursy 27 walut