Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Indeks Złotego Cinkciarz.pl Raport październik 2015. Część 1

15 paź 2015 15:55|Artur Wiszniewski

Chociaż złoty zanotował we wrześniu kolejne wzrosty, to skala umocnienia polskiej waluty była stosunkowo niewielka. Złoty zyskał istotnie tylko w relacji do koszyków krajów EME i CEE.

We wrześniu złoty przedłużył wzrostową serię zapoczątkowaną w lipcu. Skala umocnienia polskiej waluty była jednak stosunkowo niewielka. W przypadku indeksu MAJ_33 wyniosła jedynie 0.2 proc. Złoty osłabił się natomiast w relacji do walut krajów skandynawskich oraz zanotował kolejny spadkowy miesiąc w stosunku do walut krajów CEE_NO_CR.

Inaczej niż przed miesiącem, we wrześniu rosyjski rubel ustabilizował się, co znalazło przełożenie na postawę indeksu złotego. Udział Rosji w handlu zagranicznym Polski jest bowiem bardzo istotny, stąd istotny wpływ tego czynnika. Rosyjska waluta skorzystała z wyhamowania spadków cen ropy naftowej. Niemniej trudno ocenić, że sytuacja na rynku surowców zmieniła się na tyle, aby rosyjska gospodarka odczuła istotną poprawę w najbliższej perspektywie. To sprawia, że umocnienie rubla może być krótkotrwałe, przez co indeks złotego może powrócić do silniejszych wzrostów, zwłaszcza w relacji do regionalnych walut.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nominalny kurs złotego wzrósł wobec większości grup krajów obserwowanych przez Cinkciarz.pl. Tylko w dwóch przypadkach konkurencyjność cenowa uległa poprawie w relacji rok do roku. Były to indeksy CEE_NO_CR i EME_NO_CR. Indeks CEE jest obecnie o 20.6 proc. wyższy niż rok temu. Natomiast w przypadku indeksów realnych mamy do czynienia ze stabilizacją złotego, po osłabieniu w ostatnich miesiącach.

Ostatnio polska waluta radzi sobie wyraźnie słabiej. Przyczyną jest spowolnienie wzrostu gospodarczego, które jest ostatnio sygnalizowane przez dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Indeks PMI dla przemysłu także pokazał niższe tempo rozwoju. W takich okolicznościach rośnie prawdopodobieństwo rozpoczęcia dyskusji na temat obniżenia stóp procentowych. Taki scenariusz może oznaczać osłabienie złotego w najbliższej perspektywie.

Tak jak oczekiwano, Federalny Komitet Otwartego Rynku zdecydował podczas wrześniowego posiedzenia o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. To oznacza, że Rezerwa Federalna będzie na razie kontynuować politykę zerowych stóp procentowych. Obecne oczekiwania rynkowe zakładają, że Fed podniesienie koszt kredytu podczas grudniowego posiedzenia. Niemniej prezes Fed, Janet Yellen, dała jasno do zrozumienia, że amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe do końca 2015 r.

Mimo pozostawienia stóp procentowych w USA na rekordowo niskim poziomie atmosfera na rynkach finansowych jest dość niekorzystna. To pewne zaskoczenie, gdyż luźna polityka Fed to czynnik, który do tej pory wspierał apetyt na ryzyko. Zacieśnienie polityki pieniężnej to jeden z kluczowych czynników oddziałujących na waluty z koszyka rynków wschodzących. Tej kwestii poświęcamy więcej miejsca w październikowym raporcie.


Podsumowanie: Indeksy Cinkciarz.pl i zmiany indeksów

Indeks nominalny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 145.2 99.2 105.3 104.0 101.2 100.5 137.7 96.6
2015-08-01 152.0 98.1 106.4 105.0 102.8 100.8 145.4 97.7
2015-09-01 153.3 97.8 106.5 105.1 103.0 100.1 147.3 98.5

Tab.: Wartość indeksu nominalnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 15.3 -0.6 0.9 1.2 1.3 2.1 10.6 -7.7
2015-08-01 19.9 -1.3 2.9 3.0 3.7 4.3 16.7 -4.9
2015-09-01 20.6 -1.4 3.3 3.3 4.0 3.7 18.6 -2.7

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 0.9 -0.3 0.1 0.2 0.2 1.1 0.7 -1.0
2015-08-01 4.6 -1.1 1.0 1.0 1.5 0.3 5.6 1.2
2015-09-01 0.8 -0.4 0.2 0.0 0.2 -0.7 1.3 0.9

Tab.: Zmiana indeksu nominalnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Indeks realny
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 95.6 93.9 98.0 97.7 96.2 106.7 87.8 80.9
2015-08-01 100.1 92.9 98.7 98.4 97.3 106.9 92.4 81.7
2015-09-01 100.9 92.6 98.9 98.5 97.5 106.1 93.6 82.3

Tab.: Wartość indeksu realnego. Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 4.7 -1.1 -2.2 -2.3 -1.6 0.8 -0.1 -8.8
2015-08-01 9.2 -1.6 -0.1 -0.3 0.8 3.1 5.5 -6.1
2015-09-01 10.5 -1.6 0.6 0.3 1.4 3.0 7.9 -3.9

Tab.: Zmiana indeksu realnego rok do roku (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-07-01 0.9 -0.1 0.2 0.2 0.1 1.1 0.5 -1.0
2015-08-01 4.6/td> -1.0 0.7 0.7 1.1 0.2 5.3 0.9
2015-09-01 0.8 -0.4 0.1 0.0 0.2 -0.7 1.2 0.8

Tab.: Zmiana indeksu realnego miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: Cinkciarz.pl

Podsumowanie: eksport i udział w eksporcie w podziale na koszyki
Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 -0.2 0.5 0.6 0.7 0.7 -1.4 0.3 1.6
2015-06-01 0.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 -0.1 0.7
2015-07-01 -0.2 0.4 0.2/td> 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.6

Tab.: Zmiana eksportu miesiąc do miesiąca (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 -3.3 7.6 3.9 4.6 4.8 -5.3 -4.0 10.4
2015-06-01 -2.8 8.0 5.0 5.7 6.0 -3.7 -3.8 10.3
2015-07-01 -2.7 8.0 5.1 5.6 5.8 -3.3 -3.5 10.6

Tab.: Zmiana eksportu rok do roku (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl

Okres / Indeks CEE CEE_NO_CR MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 SCAN EME EME_NO_CR
2015-05-01 22.5 16.3 90.8 75.9 54.3 6.5 15.6 10.2
2015-06-01 22.4 16.3 91.0 76.1 54.5 6.5 15.5 10.2
2015-07-01 22.3 16.3 90.9 75.9 54.3 6.5/td> 15.4 10.2

Tab.: Udział koszyka w eksporcie ogółem (w proc.). Dane: GUS; Opracowanie: Cinkciarz.pl


Skład koszyków walutowych

Kraj Waluta MAJ_33 MAJ_16 MAJ_7 CEE CEE (bez RU, UA, BY) SCAN EME EME (bez RU, UA)
Austria EURPLN tak              
Belgia EURPLN tak tak            
Białoruś PLNBYR tak     tak        
Chiny CNYPLN tak tak tak       tak tak
Czechy CZKPLN tak tak tak tak tak      
Dania DKKPLN tak         tak    
Estonia EURPLN tak     tak tak   tak tak
Finlandia EURPLN tak         tak    
Francja EURPLN tak tak tak          
Hiszpania EURPLN tak tak            
Holandia EURPLN tak tak            
Indie INRPLN tak           tak tak
Irlandia EURPLN tak              
Japonia JPYPLN tak              
Kanada CADPLN tak              
Korea Południowa KRWPLN tak tak            
Litwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Łotwa EURPLN tak     tak tak   tak tak
Niemcy EURPLN tak tak tak          
Norwegia NOKPLN tak         tak    
Rosja RUBPLN tak tak tak tak     tak  
Rumunia RONPLN tak     tak tak   tak tak
Słowacja EURPLN tak tak   tak tak      
Stany Zjednoczone USDPLN tak tak            
Szwajcaria CHFPLN tak              
Szwecja SEKPLN tak tak       tak    
Tajwan TWDPLN tak              
Turcja TRYPLN tak           tak tak
Ukraina PLNUAH tak tak   tak     tak  
Węgry HUFPLN tak tak   tak tak   tak tak
Wielka Brytania GBPPLN tak tak tak          
Wietnam VNDPLN tak              
Włochy EURPLN tak tak tak          

Tab.: Skład koszyków krajów. Źródło: Cinkciarz.pl

15 paź 2015 15:55|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

15 paź 2015 13:36

Komentarz walutowy z 15.10.2015

14 paź 2015 16:46

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.10.2015

14 paź 2015 13:02

Komentarz walutowy z 14.10.2015

13 paź 2015 17:23

Popołudniowy komentarz walutowy z 13.10.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut