Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 03.12.2014

3 gru 2014 17:15|Artur Wiszniewski

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Złoty zareagował umocnieniem na konferencję prezesa NBP Marka Belki. Bank Rosji interweniuje z powodu rekordowo taniego rubla. EUR/USD spada przed jutrzejszym posiedzeniem EBC.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro nie daje powodu do optymizmu. Eurostat poinformował dzisiaj o wzroście sprzedaży o 0.4 procent miesiąc do miesiąca oraz 1.4 rok do roku (dane za październik). To wynik trochę słabszy niż spodziewane odpowiednio 0.5 procent i 1.4 procent. Z kolei miesiąc wcześniej sprzedaż spadła o 1.2 procent w relacji miesięcznej i wzrosła o 0.5 procent w stosunku rocznym.

Ostatnie dane ze strefy euro wyglądają blado. Od czerwca, kiedy Europejski Bank Centralny wprowadził pierwsze instrumenty stymulującego gospodarkę, żaden z kluczowych parametrów makroekonomicznych nie uległ istotnej poprawie. PKB rośnie anemicznie, indeksy PMI pokazały ochłodzenie, a bezrobocie jest bliskie rekordowego pułapu. Także kredyt dla sektora prywatnego ciągle spada.

Potknięcie ADP przed piątkiem

Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym wypadł słabiej niż oczekiwano. Dane pokazane na dwa dni przed kluczowym raportem z rynku pracy, chociaż wciąż są dosyć niezłe, to jednak mogę być potraktowane jako zapowiedź słabszych danych z Departamentu Pracy.

Zgodnie z raportem ADP zatrudnienie wzrosło o 208 tys. - mniej niż 228 tys. prognozowane oraz poniżej 233 tys. przed miesiącem.

W piątek zostanie opublikowany comiesięczny raport o sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrośnie o 232 tys. po wzroście o 214 tys. w poprzednim miesiącu. Taki wynik będzie oznaczał, że zatrudnienie rośnie w ponad dwustutysięcznym tempie już po raz dziesiąty z rzędu. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio przed ponad dekadą.

Utrzymanie silnych trendów wzrostowych na rynku pracy będzie sygnałem dla Rezerwy Federalnej do utrzymania kursu na podwyżki stóp procentowych w połowie 2015 roku. W obecnych okolicznościach ze względu na solidne raporty – niezależnie od drobnych potknięć od czasu do czasu – Stany Zjednoczone są najlepiej funkcjonującą gospodarką wśród krajów rozwiniętych. To ciągle stawia dolara w korzystniejszej pozycji niż pozostałe kluczowe waluty.

Raport ISM dla sektora usługowego przekroczył oczekiwania, rosnąć do 59.3 z 57.1 ostatnim razem. Prognozy mówiły o 57.5 punktów. Także raport o PMI dla sektora usług był na wysokim poziomie – wskaźnik spadł nieznacznie do 56.3 punktów z 57.1 ostatnio. Po publikacji dolar powiększył zyski.

Spadki do dolara notuje japoński jen – para USD/JPY poszła do góry do 199.766. Euro spada do najniższego poziomu od 27 miesięcy.

Wspólna waluta traci z powodu spekulacji, że na jutrzejszym posiedzeniu Europejski Bank Centralny zdecyduje o zastosowaniu dodatkowych środków stymulujących wzrost oraz zmniejszających ryzyko deflacji (szerzej o tej kwestii pisaliśmy we wczorajszych komentarzach). Niewątpliwie posiedzenie EBC – niezależnie od rezultatu – będzie podsycać zmienność.

Rosja znowu interweniuje

Poniedziałkowa interwencja nie zdołała na długo wesprzeć tonącego rubla – rosyjska waluta już kolejnego dnia notowała rekordowo niskie poziomy w relacji do dolara. Dzisiaj Bank Rosji znowu sprzedał amerykańską walutę w celu obrony kursu – szacunki traderów mówią o interwencji wielkości od 600 mln dolarów do 1 miliarda.

Szansa na poprawienie notowań rubla jest jednak znikoma. Czynniki stojące za przeceną ropy naftowej będą aktualne w długiej perspektywie. Przecenę rubla w dzisiejszych okolicznościach mogą tamować jedynie interwencje Banku Rosji, ale ten czynnik ma także swoje ograniczenia pod postacią rezerw walutowych, które od początku roku skurczyły się już o 90 mld dolarów bez osiągnięcia znaczących rezultatów.

Złoty z potencjałem do zysków

Tak jak oczekiwano, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Po obniżce stóp procentowych o 50 punktów bazowych w październiku podstawowa stopa pozostaje na rekordowo niskim pułapie 2 procent.

Władze monetarne nie zdecydowały o zmianie parametrów polityki pieniężnej mimo wyjątkowo niskiej inflacji. Obecnie mamy do czynienia ze spadającymi cenami – zgodnie z danymi GUS dynamika cen wyniosła minus 0.6 procent w relacji rok do roku.

Natomiast na brak obniżek wskazywały ostatnie kluczowe raporty z polskiej gospodarki. Najpierw dane o produkcie krajowym brutto wypadły korzystnie. Chociaż wzrost zwolnił do 3.3 procent rok do roku, to jednak struktura wzrostu – zwłaszcza dynamiczny wzrost inwestycji – daje podstawy do zadowolenia. Następnie indeks PMI – kluczowy krótkoterminowy miernik koniunktury – wypadł zdecydowanie powyżej oczekiwań.

Komunikat po posiedzeniu RPP zawierał umiarkowanie pozytywną ocenę kondycji gospodarki pomimo zagrożeń obecnych w otoczeniu polskiej gospodarki. W rezultacie władze monetarne zdecydowały o pozostawieniu kosztu kredytu na dotychczasowym. Niemniej w komunikacie zachowano zastrzeżenie, że stopy mogą zostać obniżone, jeżeli dane będą za tym przemawiać.

Podczas konferencji prasowej po ogłoszeniu decyzji prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka potwierdził, że obecnie RPP przykłada większą wagę do wzrostu gospodarczego niż dynamiki cen. To przesuwa wagę z inflacji na PKB przy decyzji o ewentualnej zmianie parametrów polityki pieniężnej. Prezes Belka powiedział, że inflacja będzie stopniowo zmierzać do celu.

Ostatnie wydarzenia – decyzja RPP i jej uzasadnienie, solidne dane i sytuacja na szerokim rynku — stawiają złotego w pozycji do kontynuowania wzrostów. Kurs EUR/PLN spadł dzisiaj do najniższego poziomu od końca lipca, a CHF/PLN od połowy listopada. Z kolei dolar notuje zyski w związku z umocnieniem amerykańskiej waluty po danych.


3 gru 2014 17:15|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

3 gru 2014 12:24

Komentarz walutowy z 03.12.2014

2 gru 2014 17:14

Popołudniowy komentarz walutowy z 02.12.2014

2 gru 2014 12:39

Komentarz walutowy z 02.12.2014

1 gru 2014 17:00

Popołudniowy komentarz walutowy z 01.12.2014

Atrakcyjne kursy 27 walut