Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.03.2016

7 mar 2016 17:03|Artur Wiszniewski

Kluczowe banki centrale mogą poprawić nastroje na rynkach finansowych. Porcja słabych danych ze strefy euro zwiększa presję na Europejski Bank Centralny. Złoty trochę słabszy.

Ostatnie dane gospodarcze zwiększają presję na kluczowe banki centralne, aby ich nastawienie było łagodniejsze. Piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy pokazał silny wzrost zatrudnienia (242 tys. wobec prognozy 190 tys.). Jednak wynagrodzenia rozczarowały, spadając o 0.1 proc. wobec oczekiwanego wzrostu plus 0.2 proc.

Podnosząc stopy procentowe w grudniu Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że będzie przykładać większą wagę do danych dotyczących inflacji. W tym kontekście piątkowy raport nie może być korzystny dla dolara, ponieważ pokazuje, że rosnące zatrudnienie nie idzie w parze ze wzrostem płac. Bez wyższych wynagrodzeń konsumpcja gospodarstw domowych nie będzie wystarczająco silna, aby wesprzeć inflację w powrocie do celu. Stąd ostatecznie dane mogą prowadzić do spadku prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych.

Również dane dotyczące strefy euro wywierają presję na Europejski Bank Centralny, aby zwiększył stymulację monetarną. Indeks koniunktury Sentix spadł do 5.5 z 6 miesiąc wcześniej wobec prognozy 8. Trochę lepiej od oczekiwań wypadły natomiast dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle. Mimo to szersze spojrzenie na ostatnie dane z unii monetarnej pokazuje pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami prezes Mario Draghi podczas czwartkowego posiedzenia ogłosi zwiększenie stymulacji monetarnej. Prognozy zakładają, że EBC obniży stopę depozytową o 10 punktów bazowych oraz zwiększy skup aktywów o 15 mld euro. Ponadto program quantitative easing ma zostać znowu wydłużony.

Także Chiny planują zwiększyć stymulację z powodu spodziewanego dalszego hamowanie gospodarki. W niedzielę premier Li Keqiang przedstawił zaktualizowany cel wzrostu PKB na poziomie 6.5-7.0 proc. wobec 7 proc. oczekiwanego dotychczas. Pekin zamierza odpowiedzieć na spowolnienie gospodarki zwiększeniem deficytu budżetowego (do 3 proc. PKB z 2.3 proc.). Rząd planuje ponadto restrukturyzować państwowe firmy oraz zwiększać znaczenie rynkowych mechanizmów w ustalaniu kursu juana i stóp procentowych. Luźna polityka fiskalna będzie połączona z łagodnym nastawieniem Ludowego Banku Chin, które było zasygnalizowane już wcześniej.

Większy popyt na ryzykowne aktywa

Jeżeli Rezerwa Federalna zdecyduje się na zmniejszenia tempa podwyżek stóp procentowych, a Europejski Bank Centralny zwiększy stymulację, to można oczekiwać scementowania pozytywnego nastroju na rynkach finansowych. Podobne działania zostaną podjęte przez Ludowy Bank Chin, co wzmocni korzystne tendencje.

Determinacja Pekinu w pobudzeniu gospodarki oddziałuje korzystnie nie tylko na nastroje na szerokim rynku. Wpływ tego czynnika ma szczególne znaczenie dla rynku surowców, gdzie od połowy lutego można zaobserwować odbicie. Znaczenie Chin dla rynku surowców jest szczególnie istotne, gdyż Państwo Środka to największy konsument towarów na świecie.

W najbliższy piątek Rada Polityki Pieniężnej przedstawi decyzję o stopach procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami polskie władze monetarne pozostawią stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP może ponadto zaprezentować dość restrykcyjne nastawienie, co można wywnioskować z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli władz monetarnych. W takim otoczeniu rośnie szansa na umocnienie złotego w dłuższej perspektywie. Dzisiaj natomiast polska waluta osłabiła się w relacji do najważniejszych par.


7 mar 2016 17:03|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

7 mar 2016 13:10

Komentarz walutowy z 07.03.2016

4 mar 2016 16:45

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.03.2016

4 mar 2016 13:41

Komentarz walutowy z 04.03.2016

3 mar 2016 16:49

Popołudniowy komentarz walutowy z 03.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut