Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.03.2016

9 mar 2016 17:11|Artur Wiszniewski

Euro traci przed kluczowym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Bank Francji obniża prognozy wzrostu PKB. Rozwiązanie sprawy kredytów walutowych może wspierać złotego w dłuższym terminie.

Bank Francji obniżył prognozę dla PKB w pierwszym kwartale 2016 roku. Odświeżona prognoza zakłada dynamikę wzrostu na poziomie 0.3 proc. wobec wcześniej oczekiwanego 0.4 proc. Za redukcję prognozy odpowiada pogorszenie nastrojów francuskich firm przemysłowych w największym stopniu od 2013 roku. Sentyment w sektorze budowniczym oraz usługowym pozostał bez zmian.

Raport może sugerować, że trudności gospodarcze dotykające rynki wschodzące negatywnie wpływają na europejskich eksporterów. Ten czynnik można widzieć jako argument za tym, aby EBC zwiększył stymulację monetarną. W tym kontekście istotne znaczenie może mieć wczorajszy raport o produkcji przemysłowej w Niemczech, która wzrosła w największym wymiarze od sześciu lat. Dane dotyczące najważniejszej gospodarki strefy euro mogą natomiast oznaczać, że obecne spowolnienie ma charakter przejściowy.

Mimo stosunkowo optymistycznego raportu z niemieckiego przemysłu ogólny obraz strefy euro uległ pogorszeniu. Dla EBC zasadnicze znaczenie ma inflacja. Wskaźnik HICP w lutym spadł do minus 0.2 proc. wobec 0.3 proc. miesiąc wcześniej. Frankfurcka instytucja ma ustalony cel inflacyjny na poziomie blisko 2 proc. Wypełnienie celu w średnim terminie jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecne okoliczności. Dlatego EBC musi zwiększyć skalę stymulacji, aby wypełnić swoje podstawowe zobowiązanie. Zgodnie z oczekiwaniami jutro EBC obniży stopę depozytową o 10 punktów bazowych oraz zwiększy limit zakupu aktywów o 15 mld euro miesięcznie.

Apetyt na surowce

Wtorek przyniósł wyhamowanie wzrostów na rynku surowców. Na wartości straciły zarówno ropa naftowa, jak i miedź. Cena surowca energetycznego spadła pod wpływem niekorzystnego raportu amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej, mówiącym o utrzymaniu nadmiernej podaży dłużej, niż wcześniej sądzono. Jednak już w środę surowce powracają do wzrostów.

Za taką sytuację odpowiadają oczekiwania dotyczące zmiany nastawienia przez najważniejsze banki centralne. Już jutro EBC może zwiększyć skalę stymulacji monetarnej. Z kolei w przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna może zasygnalizować, że będzie podnosić stopy procentowe wolniej, niż zakładał to początkowy plan nakreślony w grudniu. Wcześniej Chiny zapowiedział nasilenie działań ukierunkowanych na pobudzenie gospodarki.

W rezultacie drożeją waluty surowcowe. Dzisiaj rośnie rosyjski rubel oraz korona norweska i dolar kanadyjski. Tendencja może utrzymywać się dłużej, jeżeli działania światowych banków centralnych będą wpisywać się w scenariusz złagodzenia nastawienia.

Stabilizacja złotego

Członek zarządu NBP Adam Glapiński poinformował o pracach nad „bardziej realistycznym” rozwiązaniem kwestii kredytów walutowych (źródło PAP). Według Glapińskiego nowe rozwiązanie będzie spełniać wymóg zachowania stabilności sektora finansowego. Projekt ma rozkładać koszty w czasie oraz zostać szybko wprowadzony, aby wyeliminować niepewność.

Adam Glapiński jest wymieniany jako kandydat na następcę obecnego prezesa NBP Marka Belki. Stąd jego opinia ma stosunkowo wysoką wagę. Ostateczne zamknięcie dyskusji wokół kredytów walutowych będzie czynnikiem, który zdejmie istotną część niepewności z polskiego rynku finansowego. Wypracowanie rozwiązania cieszącego się szeroką akceptacją będzie wspierać kurs złotego i obligacji w dłuższym terminie.

Złoty pozostaje ostatnio w wąskim zakresie wahań. W piątek Rada Polityki Pieniężnej przedstawi decyzję o stopach procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami koszt kredyt nie zostanie zmieniony. Jeżeli polskie władze monetarne zaprezentują dość jastrzębie nastawienie, to złoty może zyskać na wartości. Wsparciem dla polskiej waluty mogą być w dodatku działania EBC oraz Fed, jeżeli będą one zgodne z oczekiwaniami.


9 mar 2016 17:11|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

9 mar 2016 12:35

Komentarz walutowy z 09.03.2016

8 mar 2016 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.03.2016

8 mar 2016 13:35

Komentarz walutowy z 08.03.2016

7 mar 2016 17:03

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut