Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.03.2016

10 mar 2016 16:48|Artur Wiszniewski

Europejski Bank Centralny tym razem spełnił oczekiwania inwestorów. Silna zmienność euro po decyzji frankfurckiej instytucji. Złoty zyskał w relacji do wszystkich najważniejszych par.

Marcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zaowocowało zwiększeniem stymulacji monetarnej w większym wymiarze niż oczekiwania rynkowe. Przed decyzją mówiono o możliwości obniżki stopy depozytowej o 10 punktów bazowych oraz zwiększeniu limitu zakupu aktywów o 15 mld euro. Spekulowano także, że EBC może zacząć kupować obligacje korporacyjne, ale szansa na takie rozstrzygnięcie była raczej niewielka.

Ostatecznie okazało się, że działania podjęte przez frankfurcką instytucję były bardziej zdecydowane. EBC zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopę depozytową o 10 punktów bazowych do minus 0.40 proc. W dodatku ściął stopę referencyjną do 0 proc. z 0.05 proc. oraz stopę pożyczkową o 5 punktów bazowych do 0.25 proc.

Europejskie władze monetarne zdecydowały o zwiększeniu zakupu aktywów w większym wymiarze niż prognoza. Miesięczny limit został podniesiony do 80 mld euro z 60 mld euro do tej pory. W dodatku EBC rozszerzył zakres kupowanych aktywów o obligacje korporacyjne. Na koniec bank centralny zapowiedział, że przeprowadzi cztery kolejne aukcje tanich pożyczek (TLTRO II), zaczynając w czerwcu 2016 roku. Górnym ograniczeniem kosztu pożyczek będzie stopa refinansowa (0 proc.), a w przypadku części banków spełniających odpowiednie wymagania EBC będzie stosował ujemną stopę procentową.

Decyzja EBC była podyktowana pogorszeniem perspektyw dla europejskiej gospodarki. Prognoza dla PKB w 2016 roku została obniżona do 1.4 proc. z 1.7 proc. oczekiwanego w grudniu. Prognoza dla inflacji została ścięta do 0.1 proc. z 1 proc. w grudniu.

Działania podjęte przez EBC początkowo doprowadziły do silnego osłabienia euro. Później kurs EUR/USD zaczął dynamicznie rosnąć. Dzisiejszy zakres wahań to 1.0820 - 1.1115.

W dłuższym terminie działania podjęte przez EBC powinny wspierać popyt na ryzykowne aktywa. Ten czynnik będzie może również prowadzić do wzrostu notowań surowców. Ostatnio towary otrzymały wsparcie z Chin, które zamierzają stymulować wzrost gospodarczy. Szeroka poprawa sentymentu na rynkach finansowych może oddziaływać korzystnie na waluty z koszyka rynków wschodzących, co oznacza również umocnienie złotego.

Teraz Fed

W przyszłym tygodniu decyzję o polityce pieniężnej przedstawi Rezerwa Federalna. Amerykański bank centralny może obniżyć tempo zacieśniania polityki pieniężnej. W grudniu po podwyżce stóp procentowych oczekiwano, że Fed może podnieść koszt kredytu cztery razy w 2016 roku. Obecnie oczekiwania rynkowe pokazują, że koszt kredytu może pójść do góry dopiero we wrześniu.

Złagodzenie nastawienia przez Fed oznaczałoby, że wszystkie najważniejsze banki centralne będą prowadzić łagodniejszą politykę pieniężną, niż oczekiwano na początku roku. W takim środowisku nastroje na rynkach finansowych powinny być raczej pozytywne.

Silniejszy złoty

W piątek Rada Polityki Pieniężnej przedstawi decyzję o stopach procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami koszt kredytu nie ulegnie zmianie. Obecnie podstawowa stopa procentowa wynosi 1.50 proc. To najniższy poziom w historii.

Większe znaczenie będzie miała postawa zaprezentowana przez RPP. Jeżeli polskie władze monetarne wyraźnie zaakcentują, że nie będzie kolejnych obniżek stóp procentowych, to złoty może zyskać na wartości. Na podstawie ostatnich wypowiedzi przedstawicieli Rady można oczekiwać podobnego rozstrzygnięcia.

W kontekście działań podjętych przez EBC oraz oczekiwań, że również Rezerwa Federalna będzie łagodniejsza, można oczekiwać dalszego umocnienia złotego, zwłaszcza w relacji do euro.


10 mar 2016 16:48|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

10 mar 2016 13:11

Komentarz walutowy z 10.03.2016

9 mar 2016 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 09.03.2016

9 mar 2016 12:35

Komentarz walutowy z 09.03.2016

8 mar 2016 17:11

Popołudniowy komentarz walutowy z 08.03.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut