Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.02.2016

15 lut 2016 17:00|Marcin Lipka

Wystąpienie Draghiego nieco przecenia euro. Jak zareagują szwajcarskie władze monetarne na oczekiwaną decyzję EBC? Złoty pozostaje względnie stabilny do euro i nieco straci do dolara. S&P o polskim ratingu.

Euro nieco słabnie podczas wystąpienia Draghiego

EUR/USD traci około 30-40 pipsów w porównaniu do poziomów sprzed publikacji wystąpienia Mario Draghiego przed Parlamentem Europejskim i dochodzi do okolic 1.1150. Ponieważ jednak nadal trwa seria pytań i odpowiedzi w stosunku do szefa EBC, niewykluczone, że przecena może się jeszcze pogłębić. Z kolei akurat po południu prawdopodobnie nie napłyną żadne sygnały gdyż w Stanach Zjednoczonych jest dzień wolny od pracy.

Najważniejszym fragmentem w wystąpieniu Draghiego jest zwrócenie uwagi na dwie kwestie, które mogą spowodować zmianę w polityce pieniężnej. Po pierwsze, jak mówił szef EBC, zostanie oszacowana „skala i uporczywość spadku cen ropy naftowej oraz surowców oraz efekty drugiej rundy na płace i ceny. Po drugie, w związku z zaburzeniami na rynkach finansowych, będziemy analizować stan transmisji naszych impulsów monetarnych przez system finansowy, a zwłaszcza banki. Jeśli któryś z tych dwóch czynników pociągnie za sobą stabilności cen w dół, wtedy nie zawahamy się działać”.

Wartym uwagi jest fakt, iż do elementu związanego z decyzją o modyfikacją polityki monetarnej doszły kwestie zaburzeń na rynku finansowym. Można więc założyć, że działania EBC mogą być nawet bardziej agresywne niż wcześniej oczekiwano, czego rezultatem byłoby zarówno cięcie stóp procentowych, jak i zwiększenie QE.

Oczekiwana decyzja SNB

Bloomberg przeprowadził w dniach 5-12 lutego ankietę dotyczącą możliwej odpowiedzi ze strony Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), jeżeli EBC zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych lub zwiększy luzowanie ilościowe. Gdyby doszło do cięcia w strefie euro, wtedy 6/31 ekonomistów oczekuje również cięcia przeprowadzonego przez SNB, 9/31 sądzi, ze zostaną przeprowadzone interwencje walutowego, a 8/31 uważa, że SNB przeprowadzi oba te działania.

Dodatkowo mediana oczekiwań stóp procentowych SNB wśród ankietowanych ekonomistów wynosi -1.25%. To oznacza cięcie o 50 punktów bazowych. Gdyby doszło do tak widocznego obniżenia stóp procentowych, powinno to również wpłynąć na osłabienie fanka. Wpłynęłoby to również na obniżenie się rat kredytowych poprze kanał stóp procentowych dla tych, którzy regulują swoje zobowiązania wyrażone w szwajcarskiej walucie.

Mimo spadku EUR/USD na razie nie pociąga to za sobą obniżenia się kursu EUR/PLN. Niewykluczone, że jednym z powodów są kolejne wypowiedzi przedstawicieli Standard&Poor's. Przedstawiciel agencji ratingowej powiedział według doniesień Bloomberg, że „jeśli zobaczymy dalsze pogorszenie się niezależności kluczowych instytucji w Polsce, może to spowodować dalsze obniżenie ratingu”.


15 lut 2016 17:00|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

15 lut 2016 13:37

Komentarz walutowy z 15.02.2016

12 lut 2016 16:41

Popołudniowy komentarz walutowy z 12.02.2016

12 lut 2016 13:50

Komentarz walutowy z 12.02.2016

11 lut 2016 17:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.02.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut