Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 18.04.2016

18 kwi 2016 17:17|Artur Wiszniewski

Powrót stabilizacji na parze EUR/USD. Silna zmienność walut surowcowych po niekorzystnym dla ropy naftowej rozstrzygnięciu w Dosze. Trwa słabość złotego. Polska waluta powiększa spadki wobec najważniejszych walut.

Na najważniejszych giełdach podczas poniedziałkowej sesji przeważał czerwony kolor. Skala spadków była jednak stosunkowo niewielka oraz widoczna była chęć do odrabiania strat. W rezultacie po niskim otwarciu indeksy w drugiej części dnia zbliżały się do neutralnych poziomów, a w niektórych przypadkach wychodziły nawet na plus w stosunku do poziomu otwarcia.

Za negatywne nastroje w dużym stopniu było odpowiedzialne fiasko spotkania w Dosze. Mimo początkowego optymizmu negocjacje pomiędzy eksporterami ropy naftowej nie doprowadziły do ustalenia limitu produkcji. W efekcie doszło do bardzo silnego spadku ceny ropy naftowej tuż po rozpoczęciu handlu. Później surowiec odrabiał straty, lecz pozostał wyraźnie poniżej piątkowego poziomu zamknięcia. Obecnie szansa na powrót do wzrostów jest raczej niewielka.

Silna zmienność na rynku ropy naftowej znalazła odbicie w zachowaniu walut krajów eksportujących ten surowiec. Szczególnie mocno stracił rosyjski rubel. W drugiej części sesji wraz ze stabilizowaniem się sytuacji na rynku ropy naftowej waluty surowcowe także odrabiały straty.

Komentarz z Fedu

Wystąpienie Williama Dudley'a, prezesa oddziału Fed w Nowy Jorku, potwierdziło podstawowy scenariusz dla stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, który zakłada dwukrotne podniesienie kosztu kredytu. Przedstawiciel amerykańskiego banku centralnego ocenił, że dostosowanie polityki pieniężnej powinno być stopniowe i ostrożne. Ponadto Dudley dodał, że oczekuje powrotu inflacji do 2 proc. w ciągu najbliższych lat dzięki silnemu rynkowi pracy oraz ustąpieniu czynników przejściowych.

Wystąpienie szefa nowojorskiego oddziału Fed nie miało dostrzegalnego wpływu na zachowanie EUR/USD. Główna para walutowa stabilizuje się obecnie w wąskim przedziale około 1.13.

Zmienność na głównej parze walutowej może ulec zwiększeniu już w środę, kiedy głos publicznie zabierze prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Kolejnego dnia frankfurcka instytucja przedstawi decyzję o stopach procentowych. 60 proc. analityków zapytanych przez Bloomberg oczekuje, że EBC zwiększy stymulację. Terminem podjęcia dodatkowych działań zgodnie z ankietą ma być najprawdopodobniej wrzesień. Jeżeli Mario Draghi potwierdzi takie oczekiwania, to można oczekiwać osłabienia euro.

Dane potwierdzają ożywienie

GUS pokazał dzisiaj dane dotyczące rynku pracy. Raporty potwierdzają przekonanie co do silnego ożywienia. W marcu zatrudnienie wzrosło o 2.7 proc. w relacji do poprzedniego roku, co było wynikiem wyższym niż prognozowane 2.5 proc. W poprzednim miesiącu zatrudnienie zwiększyło się o 2.5 proc. Trochę poniżej oczekiwań wypadły natomiast dane o wynagrodzeniach. Przeciętna płaca wzrosła o 3.3 proc. wobec przewidywanego wzrostu o 3.4 proc. Miesiąc wcześniej dynamika wynagrodzeń wyniosła 3.9 proc.

W najbliższych dniach zostaną opublikowane dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Zgodnie z oczekiwaniami także te raporty potwierdzą stabilne ożywienie na stosunkowo wysokim poziomie.

Mimo porcji solidnych danych z gospodarki złoty jest słaby na tle innych walut z regionu. Polska waluta nie wykorzystała także stosunkowo korzystnego sentymentu na szerokim rynku oraz ostatecznie osłabiła się w relacji do wszystkich najważniejszych par. Za taką sytuację może odpowiadać podwyższone ryzyko polityczne. Możliwe, że czeka nas okres większej wrażliwości złotego na niekorzystne czynniki. W rezultacie złoty może stabilizować się z wyraźną tendencją do osłabienia.


18 kwi 2016 17:17|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

18 kwi 2016 13:22

Komentarz walutowy z 18.04.2016

15 kwi 2016 17:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 15.04.2016

15 kwi 2016 13:59

Komentarz walutowy z 15.04.2016

14 kwi 2016 16:51

Popołudniowy komentarz walutowy z 14.04.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut