Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.01.2016

28 sty 2016 17:28|Artur Wiszniewski

Słabe dane z amerykańskiej gospodarki po ostrożnym komunikacie Rezerwy Federalnej. Bardziej gołębie nastawienie najważniejszych banków centralnych może wspierać nastroje w dłuższej perspektywie. Szerokie umocnienie złotego. Polska waluta pozostaje na niskim poziomie.

Środowy komunikat Rezerwy Federalnej był nieco bardziej gołębi, niż można było oczekiwać. Amerykańskie władze monetarne będą obserwować wydarzenia na rynkach finansowych i w gospodarcze oraz wpływ tych czynników na rynek pracy i inflację w Stanach Zjednoczonych. Fed przyznał zatem, że istnieją zagrożenia dla wypełnienia planu czterech podwyżek stóp procentowych w 2016 roku.

Pokazane dzisiaj dane dotyczące amerykańskiej gospodarki były gorsze od oczekiwań. Zamówienia na dobra trwałego użytku spadły o 5.1 proc. a wartość po wyłączeniu środków transportu była niższa o 1.2 proc. W dodatku w dół zrewidowano raporty za poprzedni miesiąc. Z kolei lepiej od prognoz wypadły cotygodniowe dane z rynku pracy. Liczba nowych bezrobotnych spadła do 278 tys. przy prognozie 282 tys.

Słabe raporty zaraz po komunikacie władz monetarnych świadczącym o wrażliwości na negatywne sygnały dla gospodarki to czynnik nasilający presję na dolara. W rezultacie para EUR/USD kontynuuje wzrosty rozpoczęta na początku tygodnia. Jeżeli kolejne amerykańskie raporty będą ograniczać szansę na powrót inflacji do celu, to Fed może zmniejszyć tempo podwyżek stóp procentowych, co osłabiłoby dolara w jeszcze większym stopniu.

Złoty z szansą na zyski

Podczas konferencji prasowej minister finansów Paweł Szałamacha powiedział, że jest zadowolony z aukcji obligacji, podczas której sprzedano obligacje za 8 mld złotych przy wysokim popycie (transmisja TVP Info). W ocenie szefa resortu finansów w ostatnich dniach widać pozytywne tendencje na rynku długu, wynikające z lepszych danych dotyczących deficytu budżetowego w 2015 roku. Ministerstwo finansów poinformowało we wtorek, że ze względu na wyższy od oczekiwań wzrost PKB w 2015 roku (3.6 proc. wobec 3.5 proc. spodziewanego) relacja długu do PKB będzie prawdopodobnie poniżej 3 proc. PKB.

Dzisiaj opublikowano protokół po styczniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Opis dyskusji władz monetarnych pokazał rozbieżności wewnątrz RPP dotyczące działań banku centralnego w najbliższych miesiącach. Część członków RPP widzi zasadność podniesienia poziomu kosztu kredytu, co zapewniłoby większą elastyczność w przyszłości w razie spadku aktywności gospodarczej. Pozostali członkowie władz monetarnych uważają natomiast, że wskazane byłoby obniżenie kosztu kredytu, za czym przemawia niska inflacja oraz jedynie umiarkowany wzrost popytu wewnętrznego.

W opisie dyskusji zaznaczono, że argumentem za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest niepewność dotycząca uwarunkowań polityki pieniężnej, która wpływa na ceny polskich aktywów oraz kursu złotego. W tym kontekście decyzje dotyczące polityki pieniężnej powinny uwzględniać ich wpływ na rynki finansowe. Część członków RPP uważa, że obniżenie poziomu stóp procentowych mogłoby negatywnie wpływać na wynik finansowy sektora bankowego, co byłoby dodatkowym problemem w czasie wzrostu obciążeń dla tego sektora.

Na podstawie opisu dyskusji na styczniowym posiedzeniu można ocenić, że według RPP ewentualna obniżka stóp procentowych byłaby czynnikiem prowadzącym do dalszego osłabienia złotego. Chociaż niski kurs walutowy to czynnik wspierający powrót inflacji do celu, to uzależnienie Polski od finansowania zewnętrznego mogłoby rodzić napięcia w systemie finansowym. Formułowanie oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej w Polsce będzie bardziej uzasadnione po kolejnym posiedzeniu RPP, które odbędzie się w nowym składzie. Niemniej komentarze nowych członków RPP sugerują utrzymanie obecnego kierunku polityki pieniężnej.

Większa od oczekiwań elastyczność zaprezentowana przez Rezerwę Federalną oraz łagodne nastawienie Europejskiego Banku Centralnego to czynniki mogące wspierać korzystny sentyment na rynkach finansowych w dłuższym terminie. W tym kontekście wzrosło prawdopodobieństwo umocnienia złotego. Niemniej polska waluta pozostanie na niskim poziomie z perspektywy wieloletniej.


28 sty 2016 17:28|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 sty 2016 13:36

Komentarz walutowy z 28.01.2016

27 sty 2016 17:03

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.01.2016

27 sty 2016 13:09

Komentarz walutowy z 27.01.2016

26 sty 2016 16:48

Popołudniowy komentarz walutowy z 26.01.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut