Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 30.03.2017

30 mar 2017 15:26|Bartosz Grejner

Wzrost cen w marcu w największej gospodarce Europy 0,6 pkt proc. poniżej lutowego poziomu. Dobre dane z gospodarki USA wspierają dolara. Kontynuacja pozytywnego sentymentu do walut krajów wschodzących wspiera stabilizację złotego.

Inflacja w Niemczech poniżej oczekiwań

Niemiecki urząd statystyczny (Destatis) podał dzisiaj wstępne szacunki inflacji konsumenckiej (CPI) w marcu. Wzrost cen o 1,6% r/r okazał się o 0,2 pkt proc. poniżej oczekiwań oraz aż 0,6 pkt proc. poniżej lutowego poziomu. Był to zarazem najniższa od października ubiegłego roku. Średni wzrost cen usług wyniósł 0,7% r/r podczas gdy dóbr 2,5% r/r. Z pośród dóbr, ceny energii wzrosły o 5,1% a ceny żywności 2,3%.

W naszym porannym komentarzu wskazywaliśmy, iż inflacja w Niemczech może okazać się nieco poniżej oczekiwań w związku z niższymi niż w lutym odczytami w niektórych landach. Niższy od oczekiwań wzrost inflacji w największej gospodarce Europy może zmniejszać prawdopodobieństwo szybszego zacieśniania obecnie bardzo łagodnej polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny, a tym wpływać na osłabienie euro.

Wzrost PKB w USA pozytywnie zaskakuje

Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikowało finalne dane tempa wzrostu gospodarczego w IV kwartale w USA. Zwiększenie się PKB o 2,1% r/r okazało się lepszy zarówno od konsensusu rynkowego (2%) jak poprzednich odczytów (1,9%). Jednakże, o tej samej godzinie Departament Pracy opublikował cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych. Liczba złożonych wniosków o zasiłek (258 tys.) okazała się o 10 tys. wyższa od konsensusu, choć była zbliżona do zeszłotygodniowej liczby (261 tys.). Gorsza od oczekiwań również okazała się liczba już korzystających z zasiłku dla bezrobotnych - w zeszłym tygodniu spadła poniżej 2 mln, w tym jednak okazała się o 65 tys. większa.

Bezpośrednia reakcja dolara na dane była stosunkowo pozytywna. Kurs EUR/USD spadał do poziomu 1,072, a USD/JPY wzrastał do 111,4. W efekcie, indeks dolara (DXY) wspiął się z powrotem minimalnie ponad poziom 100 pkt. Biorąc pod uwagę słabość euro po gołębich sygnałach płynących z EBC oraz stosunkowo silniejszego dolara (jeszcze przed publikacją w/w danych), granica 1,07 na EUR/USD może być dzisiaj przetestowana.

Złoty nadal w dobrej kondycji

Dzisiaj trwał ciąg dalszy dobrej passy złotego, choć pomaga ewidentnie dobry sentyment wobec walut krajów wschodzących (EM). EUR/PLN pozostawało blisko najniższego poziomu od połowy listopada 2015 r. (wpłynęła na to również słabość globalna euro). Niejako zagrożenie, dla dobrej kondycji złotego może być silniejszy dolar i rosnące rentowności obligacji skarbowych w USA, które mogą powodować odpływ kapitału z EM. Pamiętajmy, iż w ostatnich miesiącach złoty podlegał znacznej aprecjacji, stąd zmiana sentymentu mogłaby potencjalnie spowodować istotną korektę wartości polskiej waluty.

Jutro na rynku

Ostatniego dnia tygodnia Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje o 10.30 za IV kwartał minionego roku - to już trzeci (finalny) odczyt. Wstępne szacunki okazały się powyżej oczekiwań pokazując wzrost 2,2% r/r. Drugi odczyt w wysokości 2% r/r okazał się gorszy zarówno od konsensusu jak i początkowych danych. Obecnia mediania oczekiwań zakłada wzrost na poziomie 2% r/r. Razem z danymi o tempie wzrostu PKB poznamy wysokość rachunku bieżącego w IV kwartale, na którym od wielu lat występuje deficyt bo może wywierać negatywną presję na funta. Oczekiwania rynkowe wskazują na deficyt w wysokości 16 mld funtów (wobec 25,5 mld funtów poprzednio). Biorąc pod uwagę oficjlane rozpoczęcie procesu Brexitu w tę środę, jutrzejsze dane mogą zwiększyć przedział wahań funta.

O 11.00 Eurostat opublikuje wstępne dane marcowego poziomu inflacji konsumenckiej (CPI) w strefie euro. W ostatnich miesiącach następował szybki wzrost tempa inflacji spowodowany przede wszystkim przez wzrost cen surowców energetycznych. Wpływ tego czynnika jednak wygasa i mediana oczekiwań wzrostu wskaźnika CPI wskazuje na niższy odczyt w marcu (1,8% r/r) niż przed miesiącem (2% r/r). Istotniejsza inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii, żywności alkoholu i wyrobów tytoniowych) również oczekiwana jest, iż ulegnie zmniejszeniu z 0,9% r/r w lutym do 0,8% r/r w marcu. Mogłoby to oznaczać kolejny negatywny sygnał dla wspólnej waluty, która jest osłabiona po ostatnich sygnałach z Europejskiego Banku Centralnego, które wskazywały na bardziej łagodne stanowisko EBC niż rynek zinterpretował po ostatnim posiedzeniu.

Główny Urząd Statystyczny o 14.00 również opublikuje marcowe dane o poziomie inflacji konsumenckiej (CPI) w polskiej gospodarce. Podobnie jak w przypadku strefy euro, tempo wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach wzrastało w Polsce. W marcu oczekiwany jest dalszy wzrost jej tempa - z 2,2% do 2,6% r/r. Mogą to okazać się szczególnie istotne dane jutro w przypadku złotego, który w ostatnim okresie znacznie wzrastał na wartości. Odczyt zgodny z konsensusem (lub powyżej) mógłby potwierdzić rosnącą tendencję poziomu cen w polskiej gospodarce i pomóc utrzymać ostatnią aprecjację złotego.

Z kolei o 14.30, Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) opublikuje wskaźnik inflacji PCE w lutym w gospodarce USA. Jest on o tyle istotny w przypadku USA, gdyż Rezerwa Federalna bierze go pod uwagę przy tworzeniu projekcji inflacji. Ma on zatem bezpośredni wpływ na oczekiwania inflacyjne członków Fedu i poziom przyszłych stóp procentowych. Inflacja PCE w okresie styczeń 2016 - styczeń 2017 poruszała się w wąskim przedziale 1,6% - 1,8% r/r, gdzie odczyt 1,8% wystąpił tylko raz (w październiku 2016 r.). Mediana oczekiwań rynkowych zakłada odczyt na poziomie 1,7% r/r, analogiczny jak w poprzednich trzech miesiącach. W przypadku odczytu odbiegania od konsensusu, rentowności obligacji skarbowych USA oraz w efekcie dolar mógłby być poddawany istotnym wahaniom.

 

30 mar 2017 15:26|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 mar 2017 12:22

Komentarz walutowy z 30.03.2017

29 mar 2017 15:23

Popołudniowy komentarz walutowy z 29.03.2017

29 mar 2017 12:23

Komentarz walutowy z 29.03.2017

28 mar 2017 15:24

Popołudniowy komentarz wideo z 28.03.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut