Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Złoty nadal mocny (popołudniowy komentarz walutowy z 30.07.2018)

30 lip 2018 15:47|Bartosz Grejner

Nieco słabszy dolar i zmniejszenie zagrożenia wprowadzenia nowych ceł pomagają złotemu, który dzisiaj zyskuje w relacji do podstawowych walut. Tydzień jednak obfituje w publikacje makroekonomiczne, które mogą znacznie zwiększać przedział wahań.

EUR/PLN poniżej 4,28

Pierwszy dzień tygodnia okazał się pozytywny dla złotego. Polska waluta kontynuowała trend aprecjacyjny z ubiegłego tygodnia. Notowania EUR/PLN spadły w dziś do ok. 4,274, to już dolna granica notowań z ostatnich sześciu tygodni, złoty zyskiwał także 0,2-0,3 proc. Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy upatrywać w ociepleniu relacji na linii UE - USA w kwestiach handlowych, a także w lekkim osłabieniu dolar. Ostatnie dobre dane z polskiej gospodarki odnośnie produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej także sprzyjają.

Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę zaplanowane na ten tydzień wydarzenia na rynku, dzisiejsze notowania mogą mieć ostatecznie relatywnie małe znaczenie. A prawdopodobnie najistotniejsza publikacja nastąpi w piątek, kiedy poznamy raport z rynku pracy w USA. Uwaga będzie skupiona na przeciętnym wynagrodzeniu - jego silny wzrost może ciągną w górę dolara i negatywnie oddziaływać na złotego.

Polska waluta, mimo że wspierana dobrymi doniesieniami z wewnątrz kraju oraz w kwestiach handlu międzynarodowego, ma ograniczony potencjał do wzrostu wartości. Jednym z czynników ograniczających jest właśnie dolar, który w dłuższej perspektywie będzie najprawdopodobniej zyskiwał, zważywszy na wzrastające stopy procentowe w USA.

Jutro na rynku

We wtorek najistotniejsze dla rynku walutowego mogą okazać się dane o inflacji, które poznamy m.in. dla Polski, strefy euro czy USA.

O godz. 10 Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi poziom inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce w lipcu. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na jej wzrost do 2,1 proc. w skali roku (z 1,9 proc. w czerwcu). Średni wzrost cen w takiej wysokości (lub wyższy) potwierdziłby obserwowany w ostatnich miesiącach trend wzrostowy i mógłby wesprzeć stosunkowo dobrą kondycję złotego.

Istotniejsze jednak dla złotego pozostawać będą dalej czynniki zewnętrzne. Już o godz. 11 Eurostat opublikuje analogiczne dane dla strefy euro. Inflacja ma wg konsensusu rynkowego pozostać na poziomie 2 proc. w skali roku. Jej istotniejszy wskaźnik bazowy szacuje się, że wzrośnie o 0,1 pkt proc. do 1 proc. rok do roku. Wiadomo, że stopy procentowe nie zostaną podniesione w strefie euro przez co najmniej najbliższy rok. Utrzymanie inflacji bazowej na poziomie 0,9 proc. lub spadek poniżej tego może wywrzeć jednak presję na euro dodatkowo obniżając prawdopodobieństwo potencjalnych podwyżek stóp.

Trzy i pół godziny później Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) przedstawi dane o inflacji PCE w USA za czerwiec. To typ inflacji, którą Rezerwa Federalna bierze pod uwagę w swoich projekcjach. Oczekiwania rynkowe wskazują na utrzymanie jej stosunkowo istotniejszego wskaźnika bazowego na poziomi 2 proc. w skali roku. Odchylenia od tego poziomu, nawet już o 0,1 pkt proc., mogą spowodować istotne wahania dolara. Wzrost do 2,1 proc. oznaczałby nowe 6,5-letnie szczyty i najprawdopodobniej przyczyniłby się do znacznej aprecjacji amerykańskiej waluty, kosztem m.in. złotego.

 

30 lip 2018 15:47|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

30 lip 2018 12:33

Szwecja zaskakuje (komentarz walutowy z 30.07.2018)

27 lip 2018 15:58

Iran i Wenezuela chwytają się krypto-brzytwy

27 lip 2018 15:46

PKB USA nie zaskakuje, ale składowe dobre (popołudniowy komentarz walutowy z 27.07.2018)

27 lip 2018 12:54

Słabe dane z Francji (komentarz walutowy z 27.07.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut