Cinkciarz.pl uczestnikiem Obrad Okrągłego Stołu Polskiego Sportu

21.05.2014 13:56|Cinkciarz.pl

W odpowiedzi na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego przedstawiciele firmy Cinkciarz.pl wzięli udział we wczorajszych obradach "Okrągłego Stołu Polskiego Sportu".

Podczas spotkania zreferowane zostały prace podkomitetów finansów, strategii oraz legislacji. Odbyła się również debata związana ze zgłoszeniem Miasta Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zaanagażowanie w dyskusję najbardziej kluczowych przedstawicieli świata biznesu, sportu, kultury, sztuki, nauki i polityki stanowi doskonałą możliwość do dalszego rozwijania współpracy międzyśrodowiskowej w celu wspierania sportu na wszelkich płaszczyznach.

Cieszy przede wszystkim konsensus w zakresie tworzenia strategii definiującej działania sportowe w perspektywie co najmniej 8 lat - podkreśla Piotr Kiciński, reprezentujący Cinkciarz.pl w ramach obrad - To zdecydowanie zwiększa przewidywalność wyników sportowych, a co za tym idzie - atrakcyjność i bezpieczeństwo m.in. dla potencjalnych działań sponsoringowych i inwestycji w polskich utalentowanych sportowców. Wierzymy, że poprzez uczestnictwo w dyskursie poszczególnych podkomitetów będziemy mieć możliwość wniesienia wkładu merytorycznego w wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do rozwoju polskiego sportu - dodaje Kiciński.

Możliwość udziału w tej kluczowej dla sportu debacie stanowiła wyróżnienie dla marki Cinkciarz.pl, dla której sponsoring sportu stanowi integralną część strategii komunikacji.


Zobacz również:

20.05.2014 | 11:15

Problemy techniczne w banku BZ WBK

19.05.2014 | 10:14

Dzień wolny od CAD i TRY

16.05.2014 | 12:23

Cinkciarz.pl uczestnikiem Obrad Okrągłego Stołu Polskiego Sportu

15.05.2014 | 11:06

Problemy techniczne w banku ING

Rozpocznij chat