Zmiana regulaminu

08.05.2015 18:05|Cinkciarz.pl

W dniu 8 maja 2015r. opublikowana została nowa wersja Regulaminu Portalu Cinkciarz.pl, która wejdzie w życie w dniu 23 maja 2015r.

Nowa wersja Regulaminu została udostępniona na stronie serwisu Cinkciarz.pl w zakładce Regulamin.

Wprowadzone zostały dwa zapisy - w § 1 dodany został pkt 9, w § 2 dodano definicję Grupy Kapitałowej.

Powyższe wynika z faktu przyznania Spółce Conotoxia (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Cinkciarz.pl), zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności instytucji płatniczej - numer licencji IP30/2015.

W związku z powyższym informujemy, iż niektóre czynności realizowane przez Cinkciarz.pl w ramach umowy z Użytkownikiem mogą być wykonywane za pośrednictwem Spółki Conotoxia.

 

W przypadku pytań związanych ze zmianą Regulaminu zapraszamy do kontaktu z Infolinią pod numerem 801 055 777.


Zobacz również:

08.05.2015 | 09:23

Dzień wolny od CZK

07.05.2015 | 16:43

Przerwa techniczna na brytyjskim rachunku Bank of America

04.05.2015 | 09:04

Dzień wolny od GBP, JPY, RUB

30.04.2015 | 10:11

Problemy techniczne w banku Bank of America

Rozpocznij chat