Nowości

Komentarze walutowe 11.01.2019 | 16:00

Duże wahania funta (popołudniowy komentarz walutowy z 11.01.2019)

W oczekiwaniu na głosowanie w brytyjskim parlamencie funt notował dzisiaj istotne wahania. Dane o inflacji w USA zgodne z oczekiwaniami. W kontekście przekazu płynącego ostatnio z Rezerwy Federalnej istotne będą odczyty w kolejnych miesiącach. Scenariusz dla złotego pozostaje ten sam – stabilizacja.

Komentarze wideo 11.01.2019 | 15:53

Strach na światowych rynkach (popołudniowy komentarz wideo z 11.01.2019)

Słabe otwarcie w Stanach Zjednoczonych, spadki notowań ropy i wzmocnienie dolara sugerują ponowny wzrost niechęci do ryzyka wśród inwestorów. Złoty pozostaje stabilny w relacji do głównych walut.

Komentarze walutowe 11.01.2019 | 13:43

Niepewność Brytyjczyków (komentarz walutowy z 11.01.2019)

Kolejny raz Fed sugeruje pauzę w polityce zacieśnienia monetarnego. Słabe dane o produkcji przemysłowej z Włoch. Dane o inflacji z USA nie powinny wyraźnie zaburzyć notowań dolara. Złoty pozostaje stabilny, za euro płacimy ok. 4,30 zł.

Komentarze wideo 11.01.2019 | 09:01

Dolara nadal w słabszej kondycji (poranny komentarz wideo z 11.01.2019)

Wypowiedzi ze strony członków Rezerwy Federalnej nadal wpływają negatywnie na amerykańską walutę. Dane o inflacji z USA są ważne, ale raczej nie pomogą dolarowi. Kurs złotego pozostaje stabilny i nadal waha się blisko granicy 4,30 zł za euro.

Komentarze audio 11.01.2019 | 09:01

EBC bliżej zmiany bilansu ryzyk (poranny komentarz audio z 11.01.2019)

Opublikowane dziś "minutes" z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego oraz dane z gospodarek strefy euro zwiększają możliwość, że niedługo ocena bilansu ryzyk przez EBC zostanie zrewidowana w dół, a to zmniejszy szanse na podwyżki stóp procentowych po lecie 2019 r.

Komentarze walutowe 10.01.2019 | 16:16

Stabilny złoty (popołudniowy komentarz walutowy z 10.01.2019)

Utrzymujące się osłabienie dolara sprzyja złotemu. Lepsze od oczekiwań dane o zasiłkach dla bezrobotnych raczej neutralne dla dolara, zważywszy na wczorajsze „minutes” FOMC.

Rozpocznij chat