Odbiór przekazu

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez zagadnienia dotyczące odbioru przekazu w portalu Cinkciarz.pl.

Na numer telefonu lub adres e-mail

1. Odbiór pieniędzy rozpoczynasz od wyboru opcji Przekazy pieniężne.

2. Zapoznaj się z regulaminem usług płatniczych. Jeżeli po raz pierwszy odbierasz pieniądze korzystając z naszego serwisu, zatwierdź go.

3. Kliknij podzakładkę Odbierz pieniądze, a następnie przycisk Odbierz nowy przekaz kodem.

4. Wskaż, w jaki sposób otrzymałeś kod odbioru (numer telefonu lub adres e-mail).

5. Wprowadź numer telefonu komórkowego lub wpisz adres e-mail, na który otrzymałeś informację o oczekujących na Ciebie środkach pieniężnych.

6. Wprowadź kod odbioru, który otrzymałeś w wiadomości informującej o oczekujących środkach pieniężnych.

7. Kliknij przycisk Dalej.

8. Jeżeli kwota transakcji przekracza 200 zł wpisz dodatkowo otrzymany kod weryfikacyjny i kliknij przycisk Dalej.

9. Zaznacz sposób odbioru przelewu (na portfel walutowy lub na rachunek bankowy).

10. Jeżeli chcesz otrzymać przelew na rachunek bankowy, wybierz rachunek do wypłaty środków.

11. Kliknij przycisk Zleć wypłatę.

12. Wypłata środków pieniężnych została zlecona.

Z listy przekazów do odebrania

1. Odbiór pieniędzy rozpoczynasz od wyboru opcji Przekazy pieniężne.

2. Zapoznaj się z regulaminem usług płatniczych. Jeżeli po raz pierwszy odbierasz pieniądze korzystając z naszego serwisu, zatwierdź go.

3. Następnie kliknij podzakładkę Odbierz pieniądze a następnie przycisk Odbierz nowy przekaz kodem.

4. Odszukaj przelew, który oczekuje na odbiór w sekcji Twoje przelewy do odebrania.

5. Kliknij ikonę Odbierz przelew w kolumnie Akcje.

6. Zaznacz sposób odbioru przelewu (na portfel walutowy lub na rachunek bankowy).

7. Jeżeli chcesz otrzymać przelew na rachunek bankowy, wybierz rachunek do wypłaty środków.

8. Kliknij Zleć wypłatę.

9. Wypłata środków pieniężnych została zlecona.

Rozpocznij chat