Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Wysyłka przekazu

Nasz przewodnik przeprowadzi Cię przez proces wysłania pieniędzy do odbiorcy w portalu Cinkciarz.pl.

Wyślij przekaz

1. Zlecenie przekazu rozpocznij od wyboru zakładki Przekazy pieniężne.

2. Zapoznaj się z regulaminem usług płatniczych. Jeżeli po raz pierwszy wysyłasz pieniądze do odbiorcy korzystając z naszego serwisu, zatwierdź go.

3. Wybierz odbiorcę z listy. Jeżeli odbiorca ma wiele zdefiniowanych możliwości odbioru pieniędzy, wybierz tę właściwą.

4. Wybierz sposób przekazu pieniędzy: rachunek bankowy, adres e-mail lub numer telefonu.

5. Kliknij przycisk Dalej.

6. Wprowadź kwotę, którą chcesz wpłacić.

7. Wybierz walutę, którą otrzyma odbiorca i opcjonalnie wprowadź kwotę, którą zamierzasz mu wysłać (jeżeli nie wprowadziłeś kwoty w poprzednim kroku).

8. Zaznacz metodę płatności: portfel walutowy, rachunek bankowy lub płatności ekspresowe.

9. Jeżeli wybrałeś przekaz z rachunku bankowego, w tym kroku zaznacz konto, z którego wykonasz przelew na poczet transakcji, a następnie zatwierdź komunikat: 'Pamiętaj, że kliknięcie przycisku Realizuj, który pojawi się po sprawdzeniu kursu, stanowi wiążące zawarcie transakcji. Jeżeli nie zrealizujesz transakcji, Cinkciarz.pl, zgodnie z regulaminem, ma prawo do naliczenia opłaty za odstąpienie od realizacji transakcji '.

10. W przypadku płatności kartą, wybierz właściwą kartę z listy i wpisz kod CVC/CVV. Nie dodałeś jeszcze żadnej karty? Kliknij przycisk Nowa karta i uzupełnij wymagane dane. Następnie kliknij Zatwierdź. Możesz także zapisać tę kartę w celu użycia jej przy kolejnych płatnościach. W tym celu kliknij w checkbox: Zapamiętaj tę kartę dla moich następnych płatności.

11. Jeśli zdecydowałeś się na płatność online, wybierz Entercash, iDeal lub Sofort, a następnie wskaż na liście swój bank (w przypadku Entercash oraz iDeal). Kliknij przycisk Zatwierdź.

12. Jeśli Twoja transakcja jest powiązana z wymianą waluty i posiadasz aktywny kod rabatowy, zostanie on wyświetlony automatycznie. Kod możesz też wprowadzić ręcznie po wybraniu opcji Wpisz kod rabatowy (tylko dla par walutowych z PLN).

13. Opcjonalnie istnieje możliwość wprowadzenia własnego tytułu przelewu, który umożliwi odbiorcy identyfikację przekazu.

14. Kliknij przycisk Oblicz, aby sprawdzić aktualny kurs wymiany (jeżeli następuje wymiana walut) oraz opłaty za realizację transakcji.

15. Kurs jest ważny przez 15 sekund. Tyle czasu masz na zlecenie transakcji po sprawdzeniu kursu. Jeśli kurs Ci nie odpowiada, po upłynięciu wskazanego czasu możesz kliknąć przycisk Oblicz lub nie wykonywać przekazu.

16. Jeśli kurs jest dla Ciebie atrakcyjny, kliknij przycisk Realizuj.

17. Wprowadź kod uwierzytelniający, który otrzymałeś na adres e-mail lub numer telefonu bądź potwierdź operację w aplikacji mobilnej (jeśli korzystasz z mobilnej autoryzacji). Nie musisz tego robić, jeśli wysyłasz przekaz do odbiorcy zaufanego.

18. Zdecydowałeś się na przekaz z portfela walutowego? Twoja dyspozycja została zlecona. W przypadku wyboru transakcji z rachunku bankowego przejdź przez kolejne kroki.

19. Zaloguj się do swojego banku i zleć wykonanie przelewu według danych z sekcji Dane do przelewu (pomoc przy wysyłaniu przelewu powinieneś znaleźć na stronie swojego banku).

20. Przy danym polu kliknij przycisk Kopiuj, a następnie w formularzu definiowania przelewu w swoim banku wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V lub też najedź kursorem na pole, użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję Wklej. Postępuj tak ze wszystkimi polami w formularzu. Upewnij się, że tytuł przelewu został wprowadzony prawidłowo.

21. Jeśli aplikacja mobilna Twojego banku posiada funkcję skanowania kodów QR, a zlecona przez Ciebie transakcja z polskiego rachunku bankowego dotyczy PLN, możesz z niej skorzystać, skanując widoczny na ekranie kod QR. Po poprawnym zeskanowaniu wszystkie dane do przelewu zostaną wypełnione automatycznie. Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność skopiowanych danych.

22. Wyślij do nas przelew.