Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to jest i kto może liczyć na pomoc?

26 lip 2022 15:55|Cinkciarz.pl

W przyjętej przez rząd i podpisanej przez prezydenta ustawie o pomocy dla kredytobiorców jednym z zapisów jest zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nowymi środkami w wysokości 1,4 mld złotych. Czym jest ten fundusz, jak działa i kto może liczyć na dopłatę do rat kredytu hipotecznego?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pomaga finansowo kredytobiorcom, którzy mają problemy z regularną spłatą zaciągniętego zobowiązania. Środki funduszu pochodzą z wpłat banków, które są zobowiązane ustawą do przekazywania pieniędzy na ten cel. Najnowsza uchwalona już ustawa wymaga od banków zasilenia funduszu nowymi środkami w łącznej kwocie 1,4 mld zł.

Osoby borykające się z problemami finansowymi mogą otrzymać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców środki na pokrycie rat zaciągniętego kredytu. Pomoc może być wypłacana co miesiąc przez maksymalnie 36 miesięcy. Środki są przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z kredytem.

Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie na podstawie zawartej umowy kredytowej i wysokości miesięcznych rat. Nie może jednak wynosić więcej niż 2000 zł.

– O wsparcie z funduszu mogą się też ubiegać osoby, które sprzedały lub planują sprzedać nieruchomość, na jaką zaciągnięty był kredyt, ale kwota sprzedaży nie umożliwiła lub nie umożliwi spłaty całości kredytu. W takim przypadku wnioskujący może otrzymać maksymalnie 72 tys. zł pożyczki – tłumaczy Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – czy trzeba ją spłacić?

Pomoc udzielana w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest zwrotna. Oznacza to, że po zakończeniu finansowego wsparcia kredytobiorca będzie musiał spłacić pożyczkę. Zwrot zaczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia. Odbywa się w 144 równych, nieoprocentowanych ratach.

– Jeżeli jednak kredytobiorca będzie regularnie i bez opóźnień spłacać pierwsze 100 rat, pozostałe 44 zostaną umorzone. W najlepszym razie w przypadku wsparcia na kwotę 72 tys. zł będzie musiał oddać tylko 50 tys. zł. Zyska zatem 22 tys. zł – wylicza analityk Cinkciarz.pl.

Pomoc dla kredytobiorców – kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Wniosek o wsparcie z funduszu można składać bezpośrednio w banku, w którym zaciągnięty jest kredyt hipoteczny. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba jednak spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków. Oto one:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców jest bezrobotny w dniu złożenia wniosku i nie utracił pracy z własnej winy,
  • koszty kredytu przekraczają 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy,
  • po odjęciu kosztów kredytu miesięczny dochód nie może przekraczać 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1200 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Ubiegający się o wsparcie nie otrzyma go w przypadku, gdy jest właścicielem innego mieszkania bądź domu lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Z odmową można się spotkać także w momencie, gdy umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie bądź jeśli po utracie pracy jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia, które zabezpiecza przed taką okolicznością.

Pomoc dla kredytobiorców

Obowiązki osób korzystających ze wsparcia – o czym należy pamiętać

Osoby korzystające z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mają też obowiązki, o których muszą pamiętać. Przede wszystkim są zobligowane do poinformowania banku o zmianach swojej sytuacji materialnej.

– Muszą więc powiadomić bank, który udziela pożyczki, gdy dostaną podwyżkę, zmienią pracę na inną lub zmniejszy się liczba osób w gospodarstwie domowym i w wyniku tego ich dochód ulegnie zmianie. Podobny obowiązek nakładany jest na osobę bezrobotną, która znajdzie zatrudnienie – wyjaśnia Bartosz Sawicki.

Jeżeli brak pracy lub niski dochód był jednym z powodów przyznania wsparcia, po zmianie sytuacji bank może podjąć decyzję o zakończeniu udzielania pomocy. Kredytobiorca musi także powiadomić instytucję udzielającą wsparcia, gdy sprzeda nieruchomość, na którą zaciągnięty był kredyt.

26 lip 2022 15:55|Cinkciarz.pl

Zobacz również:

27 paź 2023 8:00

Zmiany kursów walut – jak działają, od czego zależą, kiedy następują

26 paź 2023 15:00

Raport: Globalny e-handel w 2024 roku - szansa czy wyzwanie?

2 paź 2023 14:07

Jakie są wymiany studenckie i gdzie można pojechać na zagraniczne studia?

13 wrz 2023 12:00

Erasmus – co to jest i jak się dostać? Wszystko, co musisz wiedzieć o wymianie studenckiej

8 wrz 2023 15:14

Gdzie na wakacje we wrześniu i październiku?

11 lip 2023 16:00

Wszystko, co warto wiedzieć o wypłatach gotówki z bankomatów za granicą

Atrakcyjne kursy 27 walut