Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Fed planuje dwie podwyżki w 2019 r. (komentarz walutowy z 20.12.2018)

20 gru 2018 13:47|Bartosz Grejner

Dolar osłabia się po decyzji Rezerwy Federalnej o podwyżce stóp procentowych. Bank Anglii widzi zwiększenie niepewności związanych z brexitem i obniża perspektywy gospodarcze. Sytuacja na rynku sprzyja złotemu.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Brak danych makro, które mogą powodować wyraźniejsze zmiany na analizowanych parach walutowych.

EUR/USD tuż pod 1,15

Prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie końca 2018 r. już za nami. Wczorajszego wieczora Rezerwa Federalna USA (Fed) zgodnie z oczekiwaniami podniosła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Jednocześnie obniżyła nieco projekcje tempa wzrostu PKB USA na bieżący i przyszły rok o odpowiednio 0,1 i 0,2 pkt proc. (do 3,0 i 2,3 proc.). Inflacja wg przewidywań również ma nieco spowolnić o odpowiednio 0,2 i 0,1 pkt proc.

Podczas konferencji prasowej Jerome Powell, szef Fed, stwierdził, że członkowie komitetu monetarnego przewidują dwie podwyżki na przyszły rok. Wynikało to także z mediany indywidualnych oczekiwań każdego z członków, tzw. dot plot. Było to zmniejszenie spodziewanej liczby podwyżek w 2019 r. o jedną wobec projekcji z września. Mało kto jednak na rynku oczekiwał, że trzy podwyżki zostaną utrzymane. Powszechnie oczekiwano obniżenie projekcji PKB w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Zresztą sam Powell potwierdził to później, wskazując jako czynnik, na który Fed będzie zwracał uwagę. W jego opinii jednak nie zmienia to z grubsza perspektyw gospodarczych i polityki monetarnej dla USA. Rezerwa będzie obserwowała napływające dane i na tej podstawie podejmowała decyzje. Jej szef podkreślił także, że szacunki członków co do ilości potrzebnych podwyżek są tylko niewiążącymi, indywidualnymi opiniami, które mogą zmieniać się wraz z upływem czasu i nowymi danymi.

Jaki był ogólny wydźwięk wczorajszych wydarzeń, dobrze pokazały główne indeksy giełdowe w USA, które zanotowały ok. 2-procentowe spadki i trzy najważniejsze – Dow Jones, Nasdaq, S&P500 – zamknęły się poniżej najniższych poziomów w 2018 r. Rynek odebrał wczorajszą podwyżkę jako niewystarczająco gołębią. Perspektywa scenariusza bazowego jasno komunikowanych dwóch podwyżek w przyszłym roku z nieco gorszymi perspektywami gospodarczymi wyraźnie zmartwiła inwestorów.

Początkowo dolar nawet nieco zyskiwał w stosunku do momentu sprzed publikacji komunikatu i projekcji makroekonomicznych. Dzisiaj nad ranem jednak obserwowaliśmy już wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty. Indeks dolara (DXY), mierzący jego wartość w relacji do sześciu głównych walut, spadł do najniższego poziomu od 6 tygodni, a notowania euro do dolara (EUR/USD), głównej jego składowej, wzrosły jeszcze przed południem tuż pod granicę 1,15.

Należy zwrócić uwagę, że sytuacje euro również się poprawiła, co miało wpływ na osłabienie dolara. Włochy uległy Komisji Europejskiej i znacznie spadły obawy o rozdmuchany deficyt budżetowy. Został więc praktycznie wyeliminowany czynnik, który wywoływał presję podażową na wspólną walutę.

Funt w niepewności

Istotnym wydarzeniem był również dzisiejszy komunikat Banku Anglii. Zgodnie z oczekiwaniami pozostawiono stopy procentowe na niezmienionym poziomie głosami 9-0. Członkowie komitetu monetarnego oczekują spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego 2 proc. w styczniu. Również słabsze ma być tempo wzrostu brytyjskiego PKB w IV kwartale – ma ono wynieść 0,2 proc. k/k, 0,1 pkt proc. poniżej projekcji listopadowej. W komunikacie Bank Anglii podkreślił, że niepewność wokół procesu brexitu zintensyfikowała się, co w połączeniu ze spowalniającą gospodarką obniża krótkoterminowe perspektywy gospodarcze dla Wielkiej Brytanii.

Po raz kolejny brytyjski bank centralny stwierdza, że polityka monetarna zależeć będzie od formy brexitu i może w zasadzie pójść w obie strony (akomodatywna lub restrykcyjna). Niewiele się zmienia w kontekście funta – nadal najważniejsze dla jego wyceny będą doniesienia o brexicie, choć zwiększenie presji przez Bank Anglii na wagę tego procesu może nieco osłabiać funta, pomimo dobrych (opublikowanych dziś) danych o sprzedaży detalicznej w listopadzie – wzrost o 3,6 proc. r/r, wobec oczekiwań na poziomie 1,9 proc.

Złoty korzysta

Reakcja rynku na wczorajsze publikacje i konferencję prasową Rezerwy Federalnej okazała się ostatecznie pozytywna dla złotego. Osłabienie dolara, zmniejszenie presji na euro, dobrze wpisuje się w scenariusz utrzymania złotego w dobrej kondycji, który wsparty jest także pozytywnymi danymi makro z polskiej gospodarki. Notowania EUR/PLN poruszały się dzisiaj w przedziale 4,28-4,29, w analogicznym przedziale wahań co wczoraj. Globalne osłabienie dolara wywołało również istotny spadek kursu USD/PLN – w okolice 3,73, tj. do najniższego poziomu od 6 tygodni. Złoty zyskiwał ok. 0,2 proc. w relacji do funta i franka. Na dziś nie ma już zaplanowanych istotnych wydarzeń makroekonomicznych – jeżeli więc nie będziemy obserwować znacznych zmian w wycenie głównej pary walutowej, tj. EUR/USD, złoty powinien pozostać w dobrej kondycji i oscylować w okolicy bieżących poziomów.

20 gru 2018 13:47|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

19 gru 2018 15:54

Komisja łagodna wobec Włoch (popołudniowy komentarz walutowy z 19.12.2018)

19 gru 2018 12:16

W oczekiwaniu na Fed (komentarz walutowy z 19.12.2018)

18 gru 2018 16:13

Nowa presja na Fed (popołudniowy komentarz walutowy z 18.12.2018)

18 gru 2018 13:02

Płace rosną coraz szybciej (komentarz walutowy z 18.12.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut