Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Funt może zyskiwać (popołudniowy komentarz walutowy z 22.03.2018)

22 mar 2018 16:17|Bartosz Grejner

Polska waluta silniejsza za sprawą braku aprecjacji dolara, ale pogorszenie sentymentu rynkowego w związku z kwestiami globalnego handlu ogranicza jego potencjalne wzrosty. Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii bez zmian, ale dwóch członków chciało ich podwyższenia.

Złoty w nieco lepszej kondycji

Niezrealizowanie się scenariusza silniejszego dolara po wczorajszym komunikacie i konferencji prasowej Rezerwy Federalnej w USA wsparło notowania złotego. Polska waluta zyskiwała, ale skala wzrostu wartości była ograniczona. Najprawdopodobniej przez kwestie międzynarodowego handlu i taryf celnych, które negatywnie przekładają się na rynki finansowe (przeceny na giełdach światowych) i zwiększają awersję do ryzyka, ograniczając tym samym popyt na bardziej ryzykowne klasy aktywów, w tym złotego.

Cena za euro spadła dzisiaj do ok. 4,22 zł (wczoraj było nawet ponad 4,24 zł), natomiast dolara oscylowała w okolicy 3,42 zł. Złoty zyskiwał także ok. 0,3% do węgierskiego forinta, podobnie do funta, którego kurs osiągnąwszy maksimum dnia przy 4,86 zł spadł do 4,83 zł. Może to być jednak efekt pogorszenia sentymentu rynkowego (wyprzedaż na rynku akcji), który negatywnie także wpływał na funta. Choć poznaliśmy dzisiaj decyzję Banku Anglii w sprawie polityki monetarnej, która okazała się stosunkowo jastrzębia - w dłuższej perspektywie, gdy poprawi się nastrój na rynku i z powrotem zwiększeniu ulegnie apetyt na ryzyko, funt może zyskiwać.

Zarówno stopy procentowe jak i program skupu obligacji zostały na niezmienionym poziomie. Jednakże rozkład głosów nie był taki jakiego oczekiwano: 2 z 9 członków zagłosowało za podwyżką stóp procentowych (7 za pozostawieniem ich na bieżącym poziomie), choć konsensus rynkowy zakładał jednogłośność w decyzji. Ian McCafferty oraz Michael Saunders decyzję o głosowaniu za podwyżką o 25 punktów bazowych uzasadniali zwiększeniem się tempa wzrostu wynagrodzeń, co może prezentować ryzyko zbyt dużego wzrostu inflacji w średnim okresie.

Brytyjska waluta może więc stosunkowo silnie reagować na kolejne dane nt. tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ich szybszy (od oczekiwań) wzrost mógłby sugerować, że więcej członków przejdzie na stronę głosujących za podwyżką.

Jutro na rynku

O godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje dane o stopie bezrobocia w lutym w Polsce. Mediana oczekiwań rynkowych wskazuje na jego spadek z 6,9% do 6,8%. Dane te jednak najprawdopodobniej nie odegrają roli w notowaniach złotego, którego notowania raczej są obecnie wypadkową wewnętrzną słabością związaną z perspektywą niższych stóp w Polsce przez dłuższy okres niż się spodziewano, a także czynników zewnętrznych (takich jak notowania dolara i euro czy zachowanie się sentymentu rynkowego).

Trzy i pół godziny później Biuro Spisu Powszechnego (Census Bureau) w USA opublikuje dane o zamówieniach na dobra trwałe w lutym. Po zawodzie w styczniu (zamówienia spadły o 3,7% w skali miesiąca - oczekiwano spadku o 2,4%), konsensus rynkowy zakłada ich wzrost w lutym o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Stosunkowo istotniejszy (i poddające się niższym wahaniom) wskaźnik bazowy, tj. z wyłączeniem zamówień z transportu, może z kolei wzrosnąć o 0,5%, po również nieoczekiwanym spadku o 0,3%. Odczyty przekraczające konsensus byłby pozytywne dla dolara - szczególnie w kontekście osłabienia po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych (choć wydźwięk był stosunkowo jastrzębi) oraz presji podażowej na euro w związku ze słabszymi “miękkimi” danymi (PMI).

 

22 mar 2018 16:17|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

22 mar 2018 14:27

Padł mit anonimowości bitcoina

22 mar 2018 12:23

Gorszy sentyment strefy euro (komentarz walutowy z 22.03.2018)

21 mar 2018 14:58

Złoty pod presją (popołudniowy komentarz walutowy z 21.03.2018)

21 mar 2018 9:14

Czekanie na Fed (komentarz walutowy z 21.03.2018)

Atrakcyjne kursy 27 walut