Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 09.03.2015

9 mar 2015 12:53|Marcin Lipka

Dane z amerykańskiego rynku pracy i ich wpływ na prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych. Spekulacje na temat dalszego obniżenia stóp procentowych w Szwajcarii oraz ustalenia minimalnego kursu wymiany EUR/CHF na poziomie 1.10. Złoty pozostaje stabilny zarówno do euro, jak i franka. Według NBP do 2017 roku inflacja bazowa poniżej 1%.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Brak danych marko, które mogą wyraźnie wpłynąć na analizowane pary walutowe

Wpływ danych z amerykańskiego rynku pracy

Odczyty z amerykańskiego rynku pracy nie zwiodły. Gospodarka za oceanem dodała 295 tys. nowych etatów przy szacunkach ekonomistów bliskich granicy 240 tys. Dane z poprzednich dwóch miesięcy były zrewidowane w dół o 18 tys., co oczywiście wyraźnie nie zaburza optymistycznego wydźwięku publikacji. Dodatkowo w piątek okazało się, że bezrobocie w USA spadło do 5.5%, przy prognozach na poziomie 5.6%. Okolice 5.5% są ważne ze względu na fakt, że przedział 5.2-5.5% jest określany przez Fed jako docelowe zatrudnienie.

W danych Departamentu Pracy były jednak dwie mniej optymistyczne informacje. Po pierwsze, wskaźnik partycypacji (stosunek osób zatrudnionych i szukających pracy do populacji w wieku produkcyjnym) spadł z 62.9, do 62.8%. Po drugie, wynagrodzenia zamiast wzrosnąć o 2.2% w relacji r/r, podniosły się jedynie o 2.0%.

Ogólnie jednak należy stwierdzić, że publikacja była dobra, zwłaszcza że istniały obawy, czy uda się osiągnąć wynik z konsensusu w związku ze srogą zima na Wschodnim Wybrzeżu. Dane z amerykańskiego rynku pracy przełożyły się nie tylko na spadek EUR/USD poniżej 1.0850, ale także na oczekiwany moment podniesienia stóp procentowych.

Przed piątkowym odczytem szanse na podniesienie stóp procentowych wynosiły 18% w czerwcu, a do września prawdopodobieństwo zacieśnienia polityki pieniężnej wynosiło 49%. Z kolei po danych Departamentu Pracy, te wartości wzrosły odpowiednio do 23% i 58%. To bardzo wyraźna zmiana, która dalej powinna powodować wzrost rentowności amerykańskiego długu oraz w średnim terminie wspomagać dolara.

Szwajcaria – przecieki o stopach i kursie EUR/CHF

W weekend pojawiły się kolejne doniesienia szwajcarskiej prasy na temat możliwych działań SNB. Gazeta Schweiz am Sonntag powołując się na anonimowe osoby blisko związane z zarządem banku centralnego, napisała, że SNB może obniżyć stopę depozytową do minus 1.5%. To także prawdopodobnie oznaczałoby zmianę docelowego przedziału LIBOR pomiędzy minus 2% a minus 1%.

Dodatkowo według Schwiez am Sonntag, SNB chciałby, aby EUR/CHF był w okolicach 1.10. Obecnie ta para walutowa waha się w graniach 1.07. Gdyby szwajcarskim władzom monetarnym udało się podnieść wycenę euro-franka do 1.10, to wtedy CHF/PLN mógłby zejść poniżej 3.75.

Nie można także wykluczyć, że ostatnie przecieki do prasy to celowe działanie SNB. Wywołuje ono wzrost niepewności w obozie zwolenników aprecjacji franka w relacji do euro. Zwykle kolejnym etapem działania w analogicznej sytuacji jest przejście do czynów. Na obecną chwilę najbardziej prawdopodobne jest obniżenie stóp procentowych. Gdyby rzeczywiście zostały one ścięte do minus 1.5%, wtedy prawdopodobnie również zobaczylibyśmy osłabienie franka. Połączenie tych dwóch elementów to optymalny rozwój sytuacji dla zadłużonych w szwajcarskiej walucie.

Rynek zagraniczny w kilku zdaniach

Najbliższe dni powinny być stosunkowo spokojne na EUR/USD. Główna para walutowa raczej nie opuści przedziału wahań 1.08-1.10, chyba że dostaniemy wyraźne komentarze ze strony gołębich przedstawicieli Fedu, iż czerwcowa data podniesienia stóp procentowych jest coraz bardziej prawdopodobna.

Szansa na słabszego franka

Dane z amerykańskiego rynku pracy nie wywołały większych zmian ani na euro, ani na franku. Jedynie para USD/PLN wzrosła do nowych rekordów po tym, jak dolar wzmocnił się do jedenastoletnich szczytów w relacji do euro.

Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na dzisiejszą publikacje Raportu o Inflacji. Przygotowywane przez NBP prognozy przyszłej kondycji gospodarki pokazują, że inflacja bazowa (ceny z wyłączeniem paliw i żywności) nie wzrośnie powyżej 1% do 2017 roku. To może oznaczać, że po okresie stabilizacji stóp procentowych przez rok 2015, na jakiekolwiek podwyżki możemy poczekać nawet do końca 2016 roku.

Biorąc pod uwagę plotki na temat przyszłych decyzji SNB (szczegóły w części zagranicznej), jest szansa na zauważalny spadek CHF/PLN. Gdyby Szwajcarskiemu Bankowi Centralnemu udało się podnieść wycenę EUR/CHF w okolice 1.10, wtedy za franka możemy płacić nawet poniżej 3.75.

Najbliższe godziny raczej nie będą przełomowe na krajowej walucie. EUR/PLN powinien poruszać się w graniach 4.12-4.13, natomiast CHF/PLN prawdopodobnie będzie notowany blisko 3.85.

Spodziewane przedziały par złotowych w zależności od kursu EUR/USD:

Kurs EUR/USD 1.0850-1.0950 1.0750-1.0850 1.0950-1.1050
Kurs EUR/PLN 4.1000-4.1400 4.1000-4.1400 4.1000-4.1400
Kurs USD/PLN 3.7400-3.7800 3.7700-3.8100 3.7200-3.7600
Kurs CHF/PLN 3.8300-3.8700 3.8300-3.8700 3.8300-3.8700

Spodziewane poziomy kursu GBP/PLN w zależności od GBP/USD:

Kurs GBP/USD 1.5150-1.5250 1.5050-1.5150 1.5250-1.5350
Kurs GBP/PLN 5.7100-5.7500 5.6900-5.7300 5.7300-5.7700

9 mar 2015 12:53|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

6 mar 2015 17:31

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.03.2015

6 mar 2015 12:39

Komentarz walutowy z 06.03.2015

5 mar 2015 17:40

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.03.2015

5 mar 2015 12:44

Komentarz walutowy z 05.03.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut