Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 22.12.2016

22 gru 2016 13:08|Marcin Lipka

Względnie spokojne notowania na rynku walutowym przed danymi z USA. Wczorajsza decyzja Riksbanku może być ważna nie tylko dla szwedzkiej korony. Złoty stabilny do głównych walut i słaby do forinta.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 14.30: Finalny odczyt PKB z USA za trzeci kwartał (szacunki: +3.3 % w ujęciu zanualizowanym).
  • 14.30: Zamówienia na dobra trwałe z USA (szacunki: minus 4.8% m/m, z wyłączeniem środków transportu: +0.2 % m/m).
  • 14.30: Cotygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z USA (szacunki: 257 tys.).
  • 16.00: Dochody i wydatki Amerykanów (szacunki: odpowiednio +0.3% m/m i +0.3% m/m).
  • 16.00: Inflacja PCE z USA (szacunki: +1.5% r/r, z wyłączeniem paliw i żywności: +1.7% r/r).

Seria danych z USA

Przed południem indeks dolara tracił około 0.2 pkt proc. w porównaniu do wczorajszych notowań. Nie są to duże zmiany, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę ostatnich wzrostów. Również, jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące przyszłych stóp procentowych, widać stabilizację na nieco niższych poziomach. Rentowności 2 letnich obligacji skarbowych USA są blisko poziomu 1.2%, podczas gdy rekordy osiągnięte w połowie grudnia oscylowały blisko 1.28-1.30%.

Zarówno rynek stóp procentowych, jak i walut, prawdopodobnie czeka na dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA. Jest to ostatnia seria poważniejszych odczytów do końca roku, stąd uwaga inwestorów i zmienność może być nieco wyższa pomiędzy godziną 14.30 i 16.00. Ogólnie jednak nie oczekujemy wyraźniejszych przetasowań na dolarze, jeżeli oczywiście najważniejsze publikacje będą względnie blisko konsensusu rynkowego.

Niewiele sygnałów powinniśmy otrzymać z odczytu PKB za trzeci kwartał. Jest to już kolejne przybliżenie tych danych i prawdopodobnie będą one blisko poprzednich szacunków, a dodatkowo mają już wymiar czysto historyczny. Nieco więcej emocji może natomiast przynieść raport o zamówieniach na dobra trwałe. Szacunki są bliskie granicy 0% m/m (z wyłączeniem środków transportu +0.2 m/m), co przy charakterystycznej dla tych odczytów zmienności i rewizji za poprzednie miesiące zwiększa ryzyko negatywnego zaskoczenia.

Drugim ważnym odczytem są dane o inflacji bazowej PCE z USA. To ta miara zmiany cen jest używana przez Rezerwę Federalną w projekcjach makroekonomicznych. Mediana oczekiwań jest na poziomie 1.7%, przy szacunkach skupionych w przedziale 1.7-1.8%. Jednak biorąc pod uwagę, że CPI core była nieco niższa od oczekiwań, istnieje zagrożenie, że faktyczna publikacja może być jednak poniżej konsensusu.

Mimo że jest nieco większa szansa na negatywne zaskoczenie z odczytów makro dla dolara, to jednak ich znaczna liczba (prócz inflacji czy zamówień są jeszcze w kalendarzu wydatki i dochody Amerykanów oraz cotygodniowe dane o zasiłkach) zmniejsza szansę, że cały przekaz będzie bardzo negatywny dla amerykańskiej waluty. Stąd wyjście powyżej granicy 1.0500 na EUR/USD jest możliwe, ale utrzymanie wyższych poziomów przez kolejne dni może być trudne.

Riksbank minimalnie bardziej jastrzębi

Wczoraj rynek korony szwedzkiej był zaskoczony minimalnie bardziej jastrzębim od oczekiwań przekazem ze strony Riksbanku. Teoretycznie można było się spodziewać, że bank centralny zredukuje skalę skupu aktywów (z 45 do 30 miliardów SEK), ale rozkład głosów we władzach monetarnych sugeruje coraz większą chęć odchodzenia od ekstremalnie łagodnej polityki pieniężnej.

Pół roku temu, podczas poprzedniego przeglądu decyzji o skali skupu aktywów, tylko jedna przedstawicielka władz monetarnych sprzeciwiła się QE. Teraz trzech na sześciu członków Riksbanku miało odmienny pogląd. Dwóch nie chciało przedłużenia operacji luzowania ilościowego, a jeden uznał konieczność rozszerzenia skupu aktywów o 15 mld.

Poza wzmocnieniem korony po tej decyzji (o około 1%) działania Riksbanku mogą być dobrym prognostykiem do możliwych zmian wewnątrz EBC. Oczywiście sytuacja gospodarcza w strefie euro jest grosza niż w Szwecji, ale w drugiej połowie 2017 roku można będzie prawdopodobnie obserwować coraz większy rozdźwięk pomiędzy poglądami wewnątrz EBC, który może stać się początkiem do zatrzymania trendu deprecjacji euro.

Stabilizacja na PLN

Jeżeli dzisiejsze dane z USA nie będą znacząco odbiegać od rynkowego konsensus, to szansa na wyraźniejsze zmiany wycen głównych walut do złotego są ograniczone. Dodatkowo EUR/PLN cały czas nie jest w stanie spaść poniżej granicy 4.40, chociaż sentyment w kontekście rynków rozwijających się ulega poprawie. Dodatkowo PLN/HUF jest ponownie bardzo blisko poziomu 70, co pokazuje wewnętrzną słabość PLN.

Pozytywnie natomiast można odebrać wczorajsze dane o wykonaniu budżetu. Według danych Ministerstwa Finansów, po 11 miesiącach roku deficyt wyniósł 27 mld złotych i wynosił nieco ponad 50% planu. Biorąc pod uwagę, że wynik jednostek samorządu terytorialnego, związany z ograniczeniem inwestycji, może być dodatni, to faktyczny deficyt sektora finansów publicznych może być nawet blisko poziomu 2% w tym roku. Jest to więc pozytywna informacja, zwłaszcza w kontekście nadchodzących przeglądów ratingu.

 

22 gru 2016 13:08|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

21 gru 2016 16:08

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.12.2016

21 gru 2016 13:22

Komentarz walutowy z 21.12.2016

20 gru 2016 16:32

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.12.2016

20 gru 2016 12:54

Komentarz walutowy z 20.12.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut