Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 24.04.2017

24 kwi 2017 12:23|Marcin Lipka

Silne ruchy na rynku walutowym po I turze prezydenckich wyborów we Francji. Kolejny bardzo dobry odczyt niemieckiego indeksu Ifo. Czy w środę Donald Trump ogłosi plan zmian podatkowych? Złoty korzysta na wyraźnym wzroście apetytu na ryzyko. S&P utrzymuje rating, ale opis przyszłej kondycji polskiej gospodarki jest mało optymistyczny.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • Brak danych makroekonomicznych, które mogą wyraźnie wpłynąć na analizowane pary walutowe.

Optymizm po I turze

Wynik I tury francuskich wyborów spowodował bardzo silny wzrost optymizmu na globalnym rynku. Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 są około 1 proc. poniżej historycznych rekordów. Znacząco wyżej są europejskie indeksy giełdowe (DAX około 3 proc., nowe historyczne szczyty), a różnica pomiędzy rentownościami 10-letnich obligacjami skarbowych Niemiec i Francji spadła o ponad 20 pkt bazowych.

Poważne przetasowania nastąpiły również na rynku walutowym. EUR/USD otworzył się luką na poziomie 150 pipsów i obecnie jest notowany blisko granicy 1.0850. EUR/JPY momentami rósł o 3 proc., co również bardzo dobrze odzwierciedlało spadek awersji do ryzyka i wzrost optymizmu. Reakcje były także widoczne na meksykańskim peso, który jest obecnie wyceniany o 1,5 proc. wyżej do dolara niż na piątkowym zamknięciu.

Z powyższych ruchów wynika przede wszystkim, że inwestorzy praktycznie wykluczają ryzyko wygrania przez Le Pen starcia w drugiej turze wyborów. To podejście wydaje się być uzasadnione, gdyż sondaże praktycznie idealnie przewidziały niedzielny wynik wyborów, a teraz dają bardzo wyraźną przewagę Macronowi w II turze. W dwóch badaniach opinii publicznej przeprowadzonych wczoraj (Ipsos oraz Harris), przewaga kandydata centrowego nad przedstawicielką skrajnej prawicy wynosi 24 i 28 pkt procentowych. Z punktu widzenia rynków wybory są więc już prawdopodobnie rozstrzygnięte.

Sentyment przed południem również poprawia kolejny bardzo dobry odczyt indeksu Ifo. Nastroje niemieckich przedsiębiorców wzrosły do najwyższych poziomów od prawie 6 lat. Dodatkowo bieżąca ocena sytuacji poprawiła się z poziomu 119,5 pkt, do 121.1 pkt. Jest to czwarty najlepszy odczyt od 1991 roku.

Plan zmian podatkowych w środę?

Wybory nad Sekwaną mogą na dłuższy czas zmniejszyć strach o kondycję strefy euro. W związku z tym, EUR/USD może przesunąć swoje notowania w wyższe rejony, a nawet próbować przetestować okolicę 1.10, gdyby oczekiwania podwyżki stóp procentowych w USA malały.

Scenariusz wyższych notowań głównej pary walutowej może być jednak powstrzymywany przez dwie kwestie. W weekend Donald Trump napisał na Twitterze, że „wielka reforma podatkowa i redukcja podatków będzie ogłoszona w środę”. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich tygodniach było wiele zapowiedzi zamian w polityce fiskalnej, rynek może sceptycznie podchodzić do takich ogłoszeń. Z drugiej jednak strony, jeżeli okaże się, że prezydent Trump wraz z Republikanami doszedł do porozumienia w kwestii kluczowych elementów reformy podatkowej, to może przynajmniej powstrzymać dolara od kontynuowania przeceny.

Kolejnym elementem, prawdopodobnie przeszkadzającym dalszym wzrostom EUR/USD, może być czwartkowa konferencja EBC. Przez ostatnie tygodnie przedstawiciele europejskich władz monetarnych tonowali oczekiwania o możliwości wcześniejszego wycofania się z ekstremalnie łagodnej polityki monetarnej. Jeżeli Mario Draghi będzie podkreślał ostatni spadek inflacji bazowej oraz jasno odrzuci możliwość podniesienia stóp procentowych przed całkowitym wygaśnięciem luzowania ilościowego, wtedy, nawet mimo optymizmu wygenerowanego przez wynik francuskich wyborów tendencja wzrostowa, może zostać powstrzymana

Optymizm na złotym

Silny optymizm widoczny jest również na złotym. Mimo globalnego wzrostu wartości euro, para EUR/PLN obniżyła się o ponad pół procenta. Dużo silniejsze zmiany są obserwowane na franku, funcie czy dolarze, gdzie widoczne są spadki w graniach 2 procent (8-10 groszy). Polska waluta zyskuje także do węgierskiego forinta. W zestawieniu 31 jest walut krajów rozwiniętych i rozwijających się, PLN jest na pierwszym miejscu, a do najsłabszego na rynku jena zyskuje ponad 3 proc.

W piątek wieczorem S&P opublikował przegląd polskiego ratingu. Zarówno perspektywa ratingu, jak i sama wiarygodność kredytowa Polski, została utrzymana na niezmienionym poziomie. Agencja jednak zwróciła uwagę na szereg elementów, które mogą w przyszłości negatywnie wpływać na kondycję gospodarczą kraju (niższy wiek emerytalny, demografia, ekspansywna polityka fiskalna). Ogólnie jednak te kwestie, zwłaszcza biorąc pod uwagę duże szanse przyśpieszana tempa wzrostu PKB w nadchodzących 2-3 kwartałach oraz optymizm globalny, nie powinny w najbliższym czasie szkodzić złotemu.

 

24 kwi 2017 12:23|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

21 kwi 2017 15:23

Popołudniowy komentarz walutowy z 21.04.2017

21 kwi 2017 12:22

Komentarz walutowy z 21.04.2017

20 kwi 2017 15:22

Popołudniowy komentarz walutowy z 20.04.2017

20 kwi 2017 12:14

Komentarz walutowy z 20.04.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut