Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Komentarz walutowy z 31.10.2016

31 paź 2016 11:42|Marcin Lipka

Dane ze strefy euro zgodne z konsensusem. Posiedzenia Rezerwy Federalnej oraz Banku Anglii ważne dla dolara i funta. Złoty względnie stabilny w okolicach południowego handlu. EUR/PLN blisko poziomu 4.32-4.33.

Najważniejsze dane makro (czas CET – środkowoeuropejski). Szacunki danych makro są na podstawie informacji z Bloomberga, chyba że zaznaczono inaczej.

  • 14.30: Odczyt PKB z USA za trzeci kwartał (szacunki: +2.6% k/k w ujęciu zanualizowanym)

Dane ze strefy euro bez zaskoczenia

Przed południem zostały opublikowane odczyty PKB za trzeci kwartał oraz inflacji ze strefy euro za październik. Dane były zgodne z konsensusem przedstawionym przez Bloomberg. Ceny konsumentów (CPI) wzrosły w tym miesiącu o 0.5% r/r, a inflacja bazowa wynosiła +0.8% r/r. Natomiast wzrost gospodarczy dla obszaru wspólnej waluty ukształtował się na poziomie 0.3% k/k oraz 1.6% r/r.

Ogólny wzrost CPI to głównie efekt wygaszania negatywnego wkładu ze strony surowców, których to komponent w ujęciu rocznym jest na niezmienionym poziomie, a jeszcze w sierpniu spadał o 5.6%. Z kolei dość powolny jest wzrost żywności i napojów i wynosi tylko 0.4% r/r podczas gdy w październiku 2015 było to 1.6% r/r. Natomiast jeżeli chodzi i inflację bazową to cały czas jest ona niska, co przede wszystkim pokazuje brak presji płacowej w sektorze usług i bardzo powolny wzrost cen towarów.

Ogólnie dane ze strefy euro nie powinny w żaden sposób zmienić podejścia do polityki pieniężnej. EBC z dużym prawdopodobieństwem wydłuży program skupu aktywów przynajmniej o 6 miesięcy na grudniowym posiedzeniu. Stąd potencjał aprecjacyjny euro jest ograniczony i wspólna waluta nadal powinno być pod presją zwłaszcza do dolara mimo ostatnich przetasowań na rynku obligacji skarbowych.

Fed zasugeruje grudniową podwyżkę?

W środę zostanie opublikowany komunikat dwudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Szanse na zmiany stóp procentowych są ograniczone, ale niewykluczone, że w komunikacie zostanie przedstawiona dość jasna sugestia, że w grudniu FOMC zacieśni politykę pieniężną.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia rok temu. W drugiej połowie 2015 roku sytuacja gospodarki amerykańskiej się poprawiała, co przybliżało Rezerwę Federalną do podniesienia stóp procentowych. Aby zmniejszyć rynkowe zaskoczenie Fed na jedno posiedzenie przed faktyczną decyzją umieścił w komunikacie dość jednoznaczne zdanie w komunikacie.

W październiku 2015 FOMC pisał, że „przy ustaleniu czy odpowiednie będzie podniesienie stóp procentowych na następnym posiedzeniu Komitet oceni zarówno zrealizowany jak i oczekiwany postęp w kierunku celów maksymalnego zatrudnienia oraz dwuprocentowej inflacji”. Kluczowe w tym zdaniu było „na następny posiedzeniu”. Jasno zasugerowało to, że Fed jest praktycznie przekonany by wykonać ruch po kolejnych 6 tygodniach.

Jeżeli podobne stwierdzenie pojawi się w środę wtedy można oczekiwać, że dolar skorzysta na tej wiadomości. Mimo, że cały czas prawdopodobieństwo zacieśnienia monetarnego w grudniu jest względnie wysokie i wynosi około 70% to jednak podkreślenie konkretnego terminu potwierdziłoby chęć podwyżki stóp procentowych przez Fed w tym roku. Stąd przynajmniej pierwsza reakcja na dolarze powinna być pozytywna dla tej waluty.

Poza posiedzeniem Fedu kluczowe w perspektywie najbliższych miesięcy może być stanowisko Banku Anglii. Inwestorzy prawdopodobnie głównie będą zwracać uwagę na odniesienia do inflacji. Jeżeli według projekcji BoE będzie ona nie tylko znacznie wyższa w przyszłym roku, ale także utrzyma swe poziomy powyżej celu do końca zakresu prognoz wtedy brytyjskie władze monetarne mogą zacząć sugerować zmianę nastawienia na bardziej neutralne. Byłby to pierwszy od dłuższego czasu pozytywny sygnał dla szterlinga.

Stabilnie na złotym

Handel na krajowej walucie jest spokojny. Euro jest notowane blisko poziomu 4.32-4.33 zł, a za franka trzeba płacić minimalnie poniżej 4.00 na rynku międzybankowym. Poza dzisiejszym odczytami inflacji za październik warto pamiętać o środowej publikacji indeksu PMI. Konsensus zakłada podobny odczyt co miesiąc wcześniej czyli w okolicach 52.5 pkt. Jeżeli spełni się ta prognoza scenariusz stabilizacji na PLN powinien zostać podtrzymany.

Więcej zmienności można natomiast spodziewać się na złotym w powiązaniu z funtem czy dolarem. Będzie to związane przede wszystkim ze środowym posiedzeniem FOMC i czwartkowym komunikatem BoE. Stąd druga cześć tygodnia prawdopodobnie będzie zdecydowanie ciekawsza niż poniedziałkowy czy wtorkowe notowania.

 

31 paź 2016 11:42|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

28 paź 2016 15:58

Popołudniowy komentarz walutowy z 28.10.2016

28 paź 2016 13:08

Komentarz walutowy z 28.10.2016

27 paź 2016 15:57

Popołudniowy komentarz walutowy z 27.10.2016

27 paź 2016 13:50

Komentarz walutowy z 27.10.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut