Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Niewielkie zmiany euro (popołudniowy komentarz walutowy z 9.04.2019)

9 kwi 2019 17:52|Bartosz Grejner

Międzynarodowy Fundusz Walutowy tnie prognozy globalnego tempa wzrostu PKB, USA i w nieco większej mierze dla strefy euro. Euro i dolar dalej w bardzo ograniczonym przedziale wahań, co także przyczynia się do dalszej stabilizacji złotego.

Wzrost PKB Niemiec ścięty o ponad 1 proc. w pół roku

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował dzisiaj nowe projekcje globalnego wzrostu PKB, a także poszczególnych regionów. Globalna gospodarka rozwijać się ma w tym roku w tempie 3,3 proc. rocznie, czyli o 0,2 pkt proc. poniżej szacunków jeszcze ze stycznia, o tyle samo MFW obniżył także prognozę wzrostu dla USA (do 2,3 proc.). Nieco głębsza korekta nastąpiła dla strefy euro (o 0,3 pkt proc.), której PKB ma zwiększyć się w tym roku o 1,3 proc.

Do tej rewizji w ogromnym stopniu przyczyniły się Niemcy, którym tempo wzrostu PKB zrewidowano w dół aż o 0,5 pkt proc. w stosunku do styczniowych projekcji. Prognozowane na ten rok tempo rozwoju największej gospodarki Europy na poziomie 0,8 proc. jest już zatem o 1,1 pkt proc. niższe niż jeszcze w prognozach MFW z października, co podkreśla tylko skalę spowolnienia wzrostu gospodarczego, jakie obecnie obserwujemy.

Dane te, choć nie napawają optymizmem, były w pewnej mierze przewidywane. Dlatego też ich wpływ na notowania euro był ograniczony. Notowania euro do dolara kontynuowały dzisiaj wzrost zapoczątkowany wczoraj, choć jego tempo wyraźnie spadło. EUR/USD nie udało się przekroczyć granicy 1,13 i po południu spadło w okolicę poziomu 1,1270, czyli tylko minimalnie powyżej wczorajszego zamknięcia.

Ta stabilna sytuacja w notowaniach euro do dolara wpłynęła także na bardzo ograniczone zmiany w koszyku złotego w relacji do wczorajszych poziomów. Euro oscylowało w okolicy 4,30 zł, a dolar i frank przy 3,80 zł. Te wahania mogą zwiększyć się jutro wraz z napływem informacji z banków centralnych strefy euro i USA. Region wspólnej waluty znajduje się w gorszej kondycji niż USA, stąd jutrzejsze wydarzenia mają nieco większe szanse osłabić koszyk złotego, choć potencjalne zmiany raczej będą ograniczone. W przypadku funta zbliżamy się do kolejnego deadline’u dla brexitu (12 kwietnia), który będzie wydłużony, być może do końca tego roku (na to wskazują ostatnie doniesienia medialne). To w teorii pozytywny scenariusz dla funta, z drugiej jednak strony polityczny spektakl (i wiążąca się z tym niepewność) męczy już rynek, na czym cierpią także notowania brytyjskiej waluty. Dzisiaj jej wartość funta wahała się w przedziale 4,95-4,98 zł, a jutro przedział tych wahań może ulec rozszerzeniu.

Jutro na rynku

Po dwóch dniach relatywnego spokoju, rynek walutowy czeka jutro prawdopodobnie więcej zmienności. Najważniejszym wydarzeniem dla funta będą jutro doniesienia z brytyjskiego parlamentu i rządu ws. brexitu, a także jutrzejszy szczyt UE w tym samym temacie. Jeszcze przed południem (o godz. 10:30) jednak Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje dane za luty o tempie wzrostu PKB, produkcji przemysłowej i budowlanej oraz bilansie handlu międzynarodowego. Funt może zatem być poddawany istotnym wahaniom już od wczesnych godzin porannych, choć bieżące doniesienia z Wielkiej Brytanii są w dłuższej perspektywie pozytywne dla funta.

W środę także dwa istotne wydarzenia związane z największymi bankami centralnymi. O godz. 13:45 EBC opublikuje komunikat ws. polityki monetarnej, a trzy kwadranse później rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem Mario Draghiego, szefa EBC. W komunikacie zmian nie należy się spodziewać, a sama konferencja ma małe szanse na pozytywny wydźwięk. Osłabić euro mogłoby uwypuklenie problemów strefy euro, gdyż w kontekście polityki monetarnej przekaz się nie zmieni. Tak naprawdę dopiero ostateczny kierunek dla euro i dolara, a pośrednio także dla innych walut, wyznaczyć może wieczorna publikacja (godz. 20) zapisu rozmów z ostatniego posiedzenia FOMC. Wokół jutrzejszych wydarzeń możemy zatem spodziewać się wzmożonej aktywności inwestorów, a także wzrostu zmienności kursów.

9 kwi 2019 17:52|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

9 kwi 2019 14:24

Brexit przeciągnie się do końca roku? (komentarz walutowy z 9.04.2019)

8 kwi 2019 17:31

Złoty nieco silniejszy (popołudniowy komentarz walutowy z 8.04.2019)

8 kwi 2019 13:42

Dolar nie chce słabnąć (komentarz walutowy z 8.04.2019)

5 kwi 2019 16:59

Dane z USA ponownie neutralne (popołudniowy komentarz walutowy z 5.04.2019)

Atrakcyjne kursy 27 walut