Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 04.12.2015

4 gru 2015 17:16|Marcin Lipka

Amerykański rynek pracy wspiera scenariusz podwyżek stóp procentowych. Rynek walutowy szuka nowej równowagi po zaskakujących posunięciach Europejskiego Banku Centralnego. Złoty wykorzystał okazję do odrobienia strat do euro i funta.

Europejski Bank Centralny zwiększył skalę stymulacji monetarnej. EBC obniżył stopę depozytową do minus 0.3 proc. oraz wydłużył obowiązywanie skupu aktywów do marca 2017 roku. W dodatku rozszerzył zakres kupowanych papierów o obligacje samorządowe oraz zapowiedział reinwestowanie zapadających obligacji.

Działania podjęte przez frankfurcką instytucję były jednak zdecydowanie bardziej ograniczone niż rynkowe oczekiwania. Największym rozczarowaniem jest fakt, że frankfurcka instytucja nie zmieniła wartości miesięcznych zakupów obligacji, podczas gdy spekulowano o wzroście nawet o 20 mld euro, do 80 mld euro. W dodatku rozważaną możliwością było obniżenie wymagań co do jakości kupowanych aktywów. W odniesieniu do stopy depozytowej mówiono o cięciu wielkości nawet 20 punktów bazowych.

W stosunku do wypowiedzi prezesa Mario Draghiego w ostatnich kilku tygodniach działania podjęte przez EBC były raczej powściągliwe. Dlatego reakcja rynków finansowych była jednoznacznie nieprzychylna. Euro zanotowało największy jednodniowy wzrost od pięciu lat. Z kolei europejskie giełdy zostały dotknięte przez silne spadki.

Rynek pracy bez zaskoczenia

W piątek Departament Pracy opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji zatrudnieniowej. Raport pokazał wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 211 tys. Wynik był nieznacznie lepszy od oczekiwań, które mówiły o wzroście o około 200 tys. W górę zrewidowano natomiast dane za poprzedni kwartał do 298 tys. z 271 tys.

Stopa bezrobocia wyniosła 5 proc., tak jak oczekiwano. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0.2 proc. miesiąc do miesiąca. To wynik nieznacznie niższy niż prognozowane 0.3 proc. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 0.4 proc.

Dane potwierdziły przekonanie co do silnego ożywienia na amerykańskim rynku pracy. Z tego powodu raport wspiera scenariusz podwyżek stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu. Odczyty nie wywołały jednak gwałtownych reakcji na rynku walutowym, ponieważ były bliskie oczekiwaniom. W dodatku po wczorajszym silnym wzroście EUR/USD potencjał do spadków jest ograniczony.

Wcześniej utrzymanie korzystnych tendencji na rynku pracy było pokazane przez dane ADP. Ten raport pokazał wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 217 tys. Także cotygodniowe dane o nowych bezrobotnych wypadły dość pozytywnie. Liczba podań o zasiłki dla bezrobotnych wzrosła do 269 tys., podczas gdy wynik poniżej 300 tys. świadczy rozwoju rynku pracy.

Obok posiedzenia EBC istotnym wydarzeniem w czwartek było wystąpienie Janet Yellen. Prezes Rezerwy Federalnej była zadowolona z wyników amerykańskiej gospodarki oraz jest przekonana co do jej odporności na negatywne czynniki zewnętrzne. W odniesieniu do podwyżki stóp procentowych szefowa amerykańskiego banku centralnego powiedziała, że takie posunięcie będzie świadczyć o dobrej kondycji gospodarki.

Dolar i funt wyraźnie niżej

Postawa złotego w ostatnich dwóch miesiącach jest wyraźnie słabsza niż innych walut z regionu. Chociaż węgierski forint i czeska korona również straciły w relacji do dolara, to jednak skala osłabienia złotego była większa. Ten fakt wynika z czynników wewnętrznych, wśród których istotne znaczenie może mieć ryzyko polityczne.

Podczas piątkowej sesji złoty umocnił się w relacji do euro, franka i funta. Polska waluta stabilizowała się w stosunku do dolara po silnym umocnieniu w czwartek.


4 gru 2015 17:16|Marcin Lipka

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

4 gru 2015 13:09

Komentarz walutowy z 04.12.2015

3 gru 2015 16:38

Popołudniowy komentarz walutowy z 03.12.2015

3 gru 2015 13:34

Komentarz walutowy z 03.12.2015

2 gru 2015 18:17

Popołudniowy komentarz walutowy z 02.12.2015

Atrakcyjne kursy 27 walut