Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.04.2016

7 kwi 2016 17:30|Artur Wiszniewski

Ostrożna Rezerwa Federalna nie zdołała utrwalić korzystnego sentymentu na rynkach. Dolar rośnie wobec euro po gołębich sygnałach Europejskiego Banku Centralnego. Złoty traci ze względu na nasilenie awersji do ryzyka.

Czwartkowa sesja została zdominowana przez negatywny sentyment. Spadki zagościły na wszystkich najważniejszych giełdach. Tracą również surowce oraz waluty zaliczane do koszyka rynków wschodzących. Istotne znaczenie dla kierunku obranego przez rynki miały komunikaty kluczowych banków centralnych.

W środę opublikowano protokół po marcowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Podczas ostatniego spotkania FOMC pozostawił stopy na niezmienionym poziomie oraz obniżył prognozę dla kosztu kredytu. Najnowsza projekcja sugeruje zaledwie dwie podwyżki w 2016 roku wobec czterech zapowiadanych w grudniu. Fed wskazał niestabilność rynków finansowych oraz słabość globalnej gospodarki jako przyczyny takiej decyzji.

Wydźwięk minutes był raczej gołębi. Publikacja wskazała na niepewność co do trwałości odbicia inflacji. Komitet dyskutował o ograniczonych możliwościach reakcji banku centralnego na ewentualne spowolnienie gospodarki w sytuacji utrzymywania stóp procentowych blisko zerowego poziomu. Jednak w protokole były też jastrzębie elementy. Przede wszystkim dwóch członków Komitetu głosowało za podniesieniem stóp procentowych. Ponadto część członków Komitetu uznała, że kwiecień może być dobrym momentem na podwyżkę stóp procentowych, jeżeli raporty makroekonomiczne nie zaskoczą negatywnie.

Bezpośrednia reakcja inwestorów na komunikat FOMC była niejednoznaczna. Taka sytuacja wynika z rozbieżności między sytuacją na rynkach a komunikatami Fed. Rynek finansowy wycenia obecnie jedną podwyżkę stóp procentowych w grudniu. Stanowisko prezentowane od pewnego czasu przez najważniejszych przedstawicieli Fed wskazuje na dwie podwyżki, a minutes potwierdziło taki scenariusz. W tym kontekście minutes mogą być widziane jako raczej jastrzębie.

Spadek EUR/USD

Druga część czwartkowej sesji przyniosła wyraźny spadek EUR/USD w czasie pogorszenia sentymentu na szerokim rynku. To oznacza zerwanie z zależnością przeważającą ostatnio na rynku, która polegała na umocnieniu dolara względem euro w czasie pozytywnego sentymentu.

Słabość euro mogła zostać sprokurowana przez komentarze wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego Vitor Constancio. Ten przedstawiciel frankfurckiej instytucji zapewnił, że władze monetarne zrobią wszystko, co konieczne, aby inflacja powróciła do celu. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się główny ekonomista EBC Peter Praet. O determinacji władz monetarnych w kwestii wypełnienia celu inflacyjnego zapewnił też prezes EBC Mario Draghi we wstępie do opublikowanego dzisiaj raportu rocznego.

Zachowanie głównej pary walutowej może odzwierciedlać fakt, że inwestorzy uznali wczorajszy komunikat FOMC za raczej gołębi, co wzmocniło dolara. Z kolei euro zostało osłabione przez gołębie komentarze płynące od przedstawicieli EBC. Łagodne nastawienie frankfurckiej instytucji nie zdołało jednak istotnie poprawić sentymentu na szerokim rynku.

Złoty pod presją

Czwartkowa sesja przynosi spadki złotego. Polska waluta osłabiła się wyraźnie w relacji do wszystkich najważniejszych par. Podobnie reagują dzisiaj inne waluty zaliczane do koszyka rynków wschodzących, co może być spowodowane podtrzymaniem planu zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed.

Środowa konferencja Rady Polityki Pieniężnej potwierdziła przekonanie co do stosunkowo restrykcyjnego nastawienia polskich władz monetarnych. Ten czynnik nie zdołał jednak ustabilizować złotego. Niemniej w długim terminie niechęć RPP do obniżania stóp procentowych może wspierać polską walutę.


7 kwi 2016 17:30|Artur Wiszniewski

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

7 kwi 2016 13:39

Komentarz walutowy z 07.04.2016

6 kwi 2016 16:47

Popołudniowy komentarz walutowy z 06.04.2016

6 kwi 2016 13:35

Komentarz walutowy z 06.04.2016

5 kwi 2016 16:47

Popołudniowy komentarz walutowy z 05.04.2016

Atrakcyjne kursy 27 walut