Ви отримали нашу картку від фонду?

Ви отримали
нашу картку від фонду?

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Додайте її до свого профілю, щоб стежити за отриманими коштами.

Popołudniowy komentarz walutowy z 11.07.2017

11 lip 2017 15:46|Bartosz Grejner

Wzrost poziomu cen w Polsce w czerwcu zgodnie z oczekiwaniami i z ograniczonym wpływem na notowania złotego. Frank szwajcarski pod presją silniejszego euro oraz lepszych perspektyw dla strefy euro.

Inflacja zgodna z oczekiwaniami

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dzisiaj finalne dane tempa wzrostu cen w czerwcu w Polsce. Tempo inflacji konsumenckiej (CPI) spadło zarówno zgodnie z oczekiwaniami jak i wstępnym odczytem do 1,5% r/r. Za jej niższy poziom odpowiadał przede wszystkim spadek tempa cen energii, które w czerwcu zwiększyły się zaledwie o 1,8% w stosunku do analogicznego miesiąca minionego roku.

Ceny żywności natomiast wzrosły nie tylko wobec czerwca 2016 r. (o 3,9%), ale także wobec maja (o 0,1%). Składowe inflacji czerwcowej utwierdzają w przekonaniu, że ostatnio notowane spadki inflacji nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy (czy USA) spowodowane są w przeważającej mierze przez ceny surowców energetycznych i najprawdopodobniej będą miały charakter przejściowy.

Publikacja GUSu miała w związku z tym ograniczony wpływ na notowania złotego, który był dzisiaj nieco słabszy. Jego wartość w relacji do głównych walut poruszała się jednak w przedziałach wahań obserwowanych w poprzednich dniach. Na razie nie ma argumentów, które mogłyby przemawiać za trwalszym osłabieniem złotego. Jego słabszą kondycję mogły wywołać również po części lekkie spadki na europejskich parkietach giełdowych.

Spokojnie na rynku

Notowania na rynku walutowym przebiegały dzisiaj stosunkowo spokojnie. Przedziały wahań głównych walut były ograniczony, choć na tym tle wyróżniał się frank, który istotnie tracił na wartości. Jego wartość do euro spadła do najniższego poziomu od nieco ponad roku, a do dolara od dwóch tygodni. To wynik ogólnie lepszej kondycji strefy euro, lepszy prognoz dla wzrostu gospodarczego oraz mniejszego ryzyka jej rozpadu.

Pozytywnie również to odbiło się na relacji franka do złotego - para CHF/PLN spadła blisko najniższego poziomu od początku czerwca (ok. 3,84), mimo wspomnianej wcześniej minimalnie słabszej kondycji polskiej waluty. Dalsza poprawa sytuacji w strefie euro może utrzymywać pod presją Szwajcarską walutę.

Już jutro poznamy dane o majowej produkcji przemysłowej w regionie wspólnej waluty, która wg estymacji rynkowych prawdopodobnie wzrośnie o 3,6% r/r. Na jej wzrost również wskazywały “miękkie dane” indeksów PMI, choć poprzednie miesiące pokazały, że zawyżają one faktyczną produkcję. Jeżeli jednak wg Eurostatu odnotuje ona wzrost w okolicy 3,6% lub powyżej, euro może dalej zyskiwać na wartości a frank tracić.

Jutro na rynku

O 10.30 Biuro Statystyki Narodowej (ONS) opublikuje dane z brytyjskiego rynku pracy. Poznamy dane o majowej stopie bezrobocia, zmianie korzystających z zasiłków dla bezrobotnych w czerwcu oraz o przeciętnym wynagrodzeniu w maju. Uwaga w największym skupiona będzie na tym ostatnim - tempo wzrostu średniego wynagrodzenia w ostatnich miesiącach stopniowo spadało w przeciwieństwie do stopy inflacji, która wzrastała.

Realne wynagrodzenia Brytyjczyków tym samym są coraz niższe. Ich dalsze zmniejszanie może ograniczać wydatki konsumpcyjne w gospodarce odbijając się negatywnie na tempie wzrostu PKB Wielkiej Brytanii. Stąd kolejny spadek przeciętnego wynagrodzenia może wywierać dodatkową presję na funta. Konsensus rynkowy zakłada obecnie spadek jego tempa wzrostu z 2,1% r/r w kwietniu do 1,8% r/r w maju.

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawi o 14.00 informację o inflacji bazowej (z wył. cen energii i żywności) w czerwcu w polskiej gospodarce. W maju spadła ona do 0,8% r/r (z 0,9% w kwietniu), przy spadku głównego wskaźnika inflacji do 1,9% (z 2% w kwietniu). W czerwcu główny wskaźnik inflacji konsumenckiej spadł do poziomu 1,5% r/r. Był to wynik głównie szybkiego spadku cen ropy, stąd wskaźnik bazowy prawdopodobnie powinien być w czerwcu na analogicznym poziomie co w maju. Gdyby jednak okazał się on niższy niż 0,8% r/r, złoty mógłby okazać się pod presją jako że spadło by nieco prawdopodobieństwo szybszego zacieśniania monetarnego.

 

11 lip 2017 15:46|Bartosz Grejner

Powyższy komentarz nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Został on sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Cinkciarz.pl Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez podania źródła jest zabronione.

Zobacz również:

11 lip 2017 12:52

Komentarz walutowy z 11.07.2017

10 lip 2017 15:54

Popołudniowy komentarz walutowy z 10.07.2017

10 lip 2017 13:09

Komentarz walutowy z 10.07.2017

7 lip 2017 15:18

Popołudniowy komentarz walutowy z 07.07.2017

Atrakcyjne kursy 27 walut